ลักษณะการทำงาน

เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันสามารถทำงานได้หลายอย่างตามความต้องการ  เช่น  ปรับตั้งให้เครื่องปรับอากาศทำงาน  โดยอากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศมีความเย็น  ความสะอาด  และมีความชื้นลดลง  การปรับตั้งเครื่องปรับอากาศดังกล่าว  อากาศภายในห้องจะถูกดูดผ่านแผงกรองอากาศและสัมผัสกับคอยล์เย็น  ไอน้ำในอากาศจะกลั่นเป็นหยดน้ำจับคอยล์เย็น  แล้วหยดลงบนถาดใต้คอยล์เย็น  อากาศที่ออกจากเครื่องปรับอากาศจะมีความเย็นเพิ่มขึ้น ฝุ่นละอองและความชื่นลดลง รูปที่ 2 (ก)

  รูปที่ 2 (ข) การปรับตั้งเครื่องปรับอากาศแบบที่สอง พัดลมของคอยล์เย็นจะดูดอากาศจากภายนอกห้องเข้าผสมกับอากาศเย็นก่อนที่จะออกจากเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศที่ออกจากเครื่องปรับอากาศมีอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกผสมอยู่ด้วยบางส่วน  เป็นการถ่ายเทอากาศภายในห้อง

           รูปที่  2 (ค) การปรับตั้งเครื่องปรับอากาศแบบที่สาม  คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน  พัดลมของคอยส์เย็นจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง  โดยไม่ต้องทำให้เย็นลง การออกแบบบาชนิดจะให้อากาศจากภายนอกห้องไหลผ่านแผ่นกรองอากาศก่อน   เพื่อกรองฝุ่นละอองบางส่วนออกไปจากอากาศ ก่อนที่เข้ามาภายในห้อง

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
  2. ลักษณะการทำงาน
  3. เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง
  4. ชุดท่อทำความเย็นรูปตัว A
  5. เครื่องระบายความร้อนภายนอกอาคารสำหรับระบายจากน้ำยา
 

เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร

แอร์แบบติดหน้าต่าง

      แอร์แบบนี้มีส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน  เพื่อประหยัดเนื้อที่   ติดตั้งอยู่บนกรอบของหน้าต่าง  ถ้าคุณเปิดฝาครอบออกมาจะพบว่า ภายในประกอบด้วย

bullet คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
bullet วาวล์ขยาย (Expansion  valve)
bullet คอนเดนเซอร์  ( Condenser)  นิยมเรียกว่า คอยส์ร้อน  ยื่นออกมาอยู่นอกตัวห้อง
bullet คอยส์เย็น (Evaporator)
bullet พัดลม  ตัว  ตัวหนึ่ง พัดคอยส์ร้อน  อีกตัวพัดคอยส์เย็น

ภายในของเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

A) คอมเพรสเซอร์   B)  พัดลม   C) วาวล์ขยาย

D) คอยส์ร้อน    E)  คอยส์เย็น

      พัดลมเป่าคอยส์เย็น (สีน้ำเงิน)  ทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย  ส่วนพัดลมอีกตัวพัดคอยส์ร้อน (สีแดง)  ความร้อนระบายออกภายนอก  โดยทั่วไปแอร์แบบหน้าต่างมีขนาดเล็กกว่า  10,000 บีทียู    อ่านต่อครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ