เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง

            กรรมวิธีที่สะดวกที่สุดในการทำความเย็น  ลดความชื้นและกรองอากาศภายในอาคารก็คือการใช้เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง  แทนการใช้เครื่องปรับอากาศติดตั้งแยกเฉพาะแต่ละห้อง  สำหรับระบบที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น  จะทำการจัดจ่ายลมที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว  ผ่านท่อไปสู่ห้องต่าง ๆ (เหมือนกับระบบทำความร้อนด้วยอากาศอุ่น)  และโดยปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ร่วมกับระบบชุดทำความร้อน  ระบบทำความเย็นแบบส่วนกลางนี้ประกอบด้วยชุดประกอบหลัก 2 ส่วนแยกจากกันคือ  ส่วนแรกเป็นคอยล์เย็นซึ่งมักจะติดตั้งอยู่ในห้องลมเหนือชุดระบบทำความร้อน (รูปที่ 1) และจะมีท่อน้ำยาเชื่อมต่อกับส่วนที่สองที่เรียกว่าคอยล์ร้อนซึ่งมักจะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร  เนื่องจากจะมีความร้อนคอยล์ร้อนคายออกจากตัวมันและยังมีเสียงดังน่ารำคาญในขณะทำงานอีกด้วย

 

            ระบบทำความร้อนในปัจจุบัน  ปกติจะมีการติดตั้งชุดระบบทำความเย็นร่วมมาด้วยเสมอ  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วขนาดของท่อลมของระบบทำความร้อนจะมีขนาดใหญ่ไม่พอสำหรับระบบทำความเย็น  โดยเฉพาะการปรับอากาศในช่วงฤดูร้อนนั้นจำเป็นจะต้องเป่าส่งลมเย็นจำนวนมากเข้าไปภายในอาคารและดูดเอาลมร้อนออกไปทั้งนี้  ไม่เพียงแต่จะมีพัดลมเป่าที่กำลังการเป่าสูงเท่านั้น  แต่ยังต้องมีระบบท่อจำนวนมากหรือขนาดใหญ่พอที่จะรับปริมาณลมจำนวนมากดังกล่าวนี้ให้ได้ด้วย

การทำความเย็นภายในบ้านโดยใช้พัดลมของชุดทำความร้อน

            ระบบทำความเย็นในรูปที่ 1 ติดตั้งอยู่รวมกับระบบทำความร้อนด้วยการเป่าลมร้อน  อากาศจะไหลผ่านท่อลมในลักษณะเดียวกับการทำความร้นในฤดูหนาว  อากาศร้อนและชื้นจากในตัวบ้านจะไหลเข้าสู่ระบบทางท่อลมกลับและผ่านเข้าสู่แผงกรองอากาศ

            ตัวพัดลมของระบบซึ่งหมุนด้วยความเร็วรอบสูง  จะเป่าลมที่ถูกกรองแล้วผ่านเข้าไปที่คอยล์เย็น  ความชื้นที่ควบแน่นบนคอยล์เย็นจะไหลผ่านท่อลงสู่ช่องระบายน้ำที่พื้นห้อง  ในขณะที่อากาศเย็นและแห้งจะถูกผลักดันผ่านท่อส่งด้านบนเข้าสู่ภายในบ้าน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
  2. ลักษณะการทำงาน
  3. เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง
  4. ชุดท่อทำความเย็นรูปตัว A
  5. เครื่องระบายความร้อนภายนอกอาคารสำหรับระบายจากน้ำยา
 

เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร

แอร์แบบติดหน้าต่าง

      แอร์แบบนี้มีส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน  เพื่อประหยัดเนื้อที่   ติดตั้งอยู่บนกรอบของหน้าต่าง  ถ้าคุณเปิดฝาครอบออกมาจะพบว่า ภายในประกอบด้วย

bullet คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
bullet วาวล์ขยาย (Expansion  valve)
bullet คอนเดนเซอร์  ( Condenser)  นิยมเรียกว่า คอยส์ร้อน  ยื่นออกมาอยู่นอกตัวห้อง
bullet คอยส์เย็น (Evaporator)
bullet พัดลม  ตัว  ตัวหนึ่ง พัดคอยส์ร้อน  อีกตัวพัดคอยส์เย็น

ภายในของเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

A) คอมเพรสเซอร์   B)  พัดลม   C) วาวล์ขยาย

D) คอยส์ร้อน    E)  คอยส์เย็น

      พัดลมเป่าคอยส์เย็น (สีน้ำเงิน)  ทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย  ส่วนพัดลมอีกตัวพัดคอยส์ร้อน (สีแดง)  ความร้อนระบายออกภายนอก  โดยทั่วไปแอร์แบบหน้าต่างมีขนาดเล็กกว่า  10,000 บีทียู    อ่านต่อครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ