เครื่องระบายความร้อนภายนอกอาคารสำหรับระบายจากน้ำยา

            เหตุที่มีการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนและคอมเพรสเซอร์แยกไว้ต่างหากอยู่ภายนอกอาคาร  ก็เพื่อป้องกันเสียงรบกวนและความร้อนที่ระบายออกจากคอยล์ร้อน  การเชื่อมต่อเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของระบบมีเพียงสายไฟฟ้าที่ต่อไปยังเทอร์โมแตตที่ส่วนกลาง  และท่อน้ำยา 2 ท่อเท่านั้น โดยท่อหนึ่งจะนำเอาน้ำยาเหลวที่เย็นลงแล้วกลับเข้าไปสู่คอยล์เย็นที่อยู่ภายในอาคาร  และอีกท่อหนึ่งจะนำไอน้ำยาร้อนเข้ามาอัดในคอมเพรสเซอร์เพื่อส่งเข้าระบายความร้อนออกกลายเป็นของเหลวภายในตัวคอยล์ร้อน

            อากาศจากภายนอกที่เย็นกว่าจะไหลเข้าไปในเครื่องโดยผ่านทางตระแกรงบานเกล็ดด้านข้าง  เพื่อรับความร้อนจากน้ำยาในคอยล์ร้อนแล้วถูกพัดลมดูดเป่าออกจากทางด้านบน (รูปที่ 3 )

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
  2. ลักษณะการทำงาน
  3. เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง
  4. ชุดท่อทำความเย็นรูปตัว A
  5. เครื่องระบายความร้อนภายนอกอาคารสำหรับระบายจากน้ำยา
 

เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร

แอร์แบบติดหน้าต่าง

      แอร์แบบนี้มีส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน  เพื่อประหยัดเนื้อที่   ติดตั้งอยู่บนกรอบของหน้าต่าง  ถ้าคุณเปิดฝาครอบออกมาจะพบว่า ภายในประกอบด้วย

bullet คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
bullet วาวล์ขยาย (Expansion  valve)
bullet คอนเดนเซอร์  ( Condenser)  นิยมเรียกว่า คอยส์ร้อน  ยื่นออกมาอยู่นอกตัวห้อง
bullet คอยส์เย็น (Evaporator)
bullet พัดลม  ตัว  ตัวหนึ่ง พัดคอยส์ร้อน  อีกตัวพัดคอยส์เย็น

ภายในของเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

A) คอมเพรสเซอร์   B)  พัดลม   C) วาวล์ขยาย

D) คอยส์ร้อน    E)  คอยส์เย็น

      พัดลมเป่าคอยส์เย็น (สีน้ำเงิน)  ทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย  ส่วนพัดลมอีกตัวพัดคอยส์ร้อน (สีแดง)  ความร้อนระบายออกภายนอก  โดยทั่วไปแอร์แบบหน้าต่างมีขนาดเล็กกว่า  10,000 บีทียู    อ่านต่อครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ