กาต้มกาแฟ

            แม้ว่าทุกวันนี้จะมีกาแฟสำเร็จรูปหลากรสหลายราคาให้เลือกก็ตาม คอกาแฟขนานแท้ผู้ปรารถนาจะได้ลิ้มรสอันเข้มข้นและกลิ่นอันหอมกรุ่นของกาแฟอย่างถึงแก่นก็ยังคงนิยมดื่มกาแฟที่ต้มจากกาแฟบดอยู่นั่นเอง  โชคดีที่มีกาแฟซึ่งใช้งานได้สะดวกไม่แพ้การชงกาแฟสำเร็จรูปเท่าใดนัก

            รูปที่ 1 เป็นกาต้มกาแฟแบบที่ใช้งานสะดวกและต้มกาแฟได้รวดเร็วมากแทบจะกล่าวได้ว่า  การต้มจะเริ่มขึ้นทันทีที่เปิดไฟนั่นเทียว  ทั้งนี้เนื่องจากมีน้ำอยู่ในบ่อต้มทีละเล็กน้อยเท่านั้น  กาต้มกาแฟแบบนี้จะมีเทอร์โมสแตตคอยตัดไฟเมื่อวัฏจักรการต้มสิ้นสุดลง  หลังจากนั้นจะมีขดลวดชุดเล็กคอยอุ่นกาแฟให้ได้อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับดื่มตลอดเวลา

            มีข้อปฏิบัติง่าย  ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้กาแฟที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมคือตัวกาต้องสะอาดหมดจด  ใส่กาแฟบดให้ถูกส่วน 

วัฏจักรการต้มกาแฟ

            น้ำในกาจะไหลเข้าไปอยู่ในบ่อต้มครั้งละเพียงเล็กน้อย  จึงเดือดอย่างรวดเร็วแล้วถูกดันให้ไหลขึ้นไปตามท่อกลางจนล้นออกที่ปลายบนและตกลงบนฝาพรุนจากนั้นน้ำร้อนจะหยดลงตามรูพรุน  อาบซึมไปบนกาแฟบดซึ่งบรรจุอยู่ในกระป๋องพรุน  แล้วไหลกลับลงไปในกาผ่านรูพรุนบนกระป๋อง 

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. กาต้มกาแฟ
  2. การปล่อยลงบ่อต้ม
  3. หน่วยให้ความร้อน

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ