เครื่องปิ้งขนมปัง

            ในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้านซึ่งทำหน้าที่อุ่นและประกอบอาหารโดยอาศัยการแผ่รังสีความร้อน  เช่น  เครื่องปิ้งขนมปัง  เตาอบ  หรือเครื่องย่างเนื้อไฟฟ้านั้น  เครื่องปิ้งขนมปังเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เรารู้จักคุ้นเคยมากที่สุด  เครื่องปิ้งขนมปังบางแบบมีมอเตอร์ขับเคลื่อนหิ้งรอบรับแผ่นขนมปังให้ค่อย ๆ เคลื่อนที่ลงมาได้โดยอัตโนมัติ  แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้สปริงสวมอยู่ภายในกระบอก  เรียกว่า  ชุดสปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของหิ้งรองรับกลับขึ้นมา  และบางชนิดอาจจะใช้สปริงซึ่งอยู่ข้างใต้ของแผงหน้าเป็นตัวดึงกรอบของหิ้งรองรับขึ้นมาก็ได้

            ส่วนประกอบภายในของเครื่องปิ้งขนมปังซึ่งผลิตออกกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1960  จะมีลักษณะที่ถูกเชื่อมหรือย้ำไว้ด้วยหมุดให้ติดอยู่กับที่และไม่สามารถจะถอดประกอบได้โดยง่ายด้วยช่างสมัครเล่น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งในการนี้  ควรจะต้องปลดปลั๊กสายไฟฟ้าออกเสียก่อนแม้แต่งานพื้น ๆ เช่น การเทเศษขนมปังออกจากถาดรองรับก็ตาม  ทั้งนี้เพราะความพลั้งเผอเรอเพียงแต่กดนิ้วลงบนด้ามกดก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ไส้ทำความร้อน  อันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากการเกิดไหม้พองหรือไฟฟ้าช็อตได้

 

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องปิ้งขนมปัง
  2. ภายในเครื่องปิ้งขนมปัง
  3. เครื่องปิ้งขนมปังร้อนได้อย่างไร

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ