วิศวกรชั้นยอดของโลก กำลังคิดว่าพวกเขาจะปฏิวัติระบบการขนส่งโดยใช้แรงขับจากสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว  และเรียกพาหนะของพวกเขาว่า แมกเลฟเวชหิเคิล  (maglev vehicle)  หรือพาหนะลอยฟ้า  โดยมีแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กยกพาหนะขึ้นจากพื้นได้หลายเซนติเมตร  ทำให้ไม่มีแรงเสียดทาน พอมีแรงขับดันในแนวระดับแต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถผลักดันพาหนะนั้นให้เคลื่อนที่ได้  ดังรูป  รถไฟแม่เหล็กลอยอยู่เหนือจากรางเล็กน้อย ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด  500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ซึ่งสูงกว่ารถไฟที่วิ่งอยู่บนรางที่ปัจจุบันมีความเร็วสูงสุดเพียง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่ง ที่ใช้แรงจากสนามแม่เหล็กบนกระแสไฟฟ้า คือ ระบบขับเคลื่อนแมกนีโนไฮโดรไดนามิก (Magnetohydrodynamic)   เพราะน้ำทะเลเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี    เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในน้ำทะเล  และสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้พุ่งผ่านน้ำทะเลแล้วจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กผลักดันน้ำให้พุ่งออกมาทางด้านหลังของตัวเรือได้

รถไฟแม่เหล็กลอยขึ้นจากรางเล็กน้อย จึงไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ราง

 

วิศวกรชาวญี่ปุ่นยืนยิ้มแฉ่งอยู่กับระบบขับเคลื่อนที่เขาออกแบบและสร้างขึ้นมา

เรือยามาโต้ 1 ต้นแบบ

 

เรือยามาโมโต้ 1 ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแม่เหล็กไฟฟ้าลำแรกของโลก เนื่องจากต้องใช้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงมาก จึงต้องอาศัยตัวนำยวดยิ่งสร้างสนามแม่เหล็ก หลักการมีง่ายๆดังนี้ น้ำทะเลจะไหลเข้าไประหว่างขั้วไฟฟ้า เกิดแรงทางแม่เหล็กผลักให้น้ำทะเลพุ่งออกมาทางขวา จากกฎข้อที่สามของนิวตัน เมื่อมีแรงกระทำไปทางขวาจะทำให้เรือพุ่งไปทางซ้ายด้วยแรงขนาดที่เท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม ข้อดีของเรือแม่เหล็กลำนี้คือจะไม่มีเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ความร้อนเลย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ