NO1 Physic2mid43-1

NO2 Physic2fin43-2-1

No3 Physic2fin43-2-2

No4 ทดสอบเรื่องแม่เหล็ก - ไฟฟ้า

No5  ทดสอบเรื่องคลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้า

No6  ฟิสิกส์อะตอม