รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
14   
789100000
kksar    mabuke
กฎการเคลื่อนที่
5
10
18/9/2561 21:45:46
13   
นางสาวสุวนันท์   
กฎการเคลื่อนที่
5
40
16/9/2561 13:54:01
12   
1111111111
11    1
พื้นฐานฟิสิกส์
5
10
11/7/2561 23:12:52
11   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
7/7/2561 21:35:59
10   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
28/5/2561 0:46:25
9   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
28/5/2561 0:44:53
8   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
28/5/2561 0:43:43
7   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
28/5/2561 0:40:13
6   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/5/2561 0:38:09
5   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/5/2561 0:38:09
4   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/5/2561 0:38:09
3   
นายพิพัฒน์    ประทุมโถม
พื้นฐานฟิสิกส์
5
30
9/11/2560 22:11:06
2   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2560 16:06:09
1   
ฟิสิกส์ราชมงคล   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/10/2560 13:15:33
[ Home ]