รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
97   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
9/8/2016 7:51:26 PM
96   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
9/8/2016 7:45:42 PM
95   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/7/2015 11:10:23 PM
94   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/7/2015 11:10:22 PM
93   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/7/2015 11:10:18 PM
92   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/7/2015 11:10:07 PM
91   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/7/2015 11:06:43 PM
90   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/7/2015 11:04:30 PM
89   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
10/15/2014 3:39:21 AM
88   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
9/14/2013 10:51:18 PM
87   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
9/14/2013 10:49:54 PM
86   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/18/2013 4:38:45 PM
85   
345345345345
นายหดหฟ    หฟดหฟกด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
9/30/2010 9:16:37 PM
84   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
9/24/2010 11:54:32 AM
83   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
9/24/2010 11:53:18 AM
82   
1
นายมัตตัญญู    kp
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
15
70
9/12/2010 11:38:41 AM
81   
00941
นางสาวมุกนภา    หนูแป้น
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
10
8/29/2010 1:18:12 PM
80   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
8/28/2010 5:51:37 PM
79   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
8/28/2010 5:50:40 PM
78   
นายกิตติศักดิ์    บุญเพ็ง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
8/28/2010 5:49:27 PM
77   
นายกิตติศักดิ์    บุญเพ็ง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
8/28/2010 5:49:27 PM
76   
โกเมศ    ศรีลาชัย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
8/28/2010 5:46:51 PM
75   
นายมัตตัญญู   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
40
8/20/2010 10:46:00 AM
74   
นสไอซ์    KP
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
8/20/2010 10:39:28 AM
73   
นายดิว    KP
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
8/20/2010 10:25:16 AM
72   
นายธนา   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/30/2010 11:38:31 AM
71   
395351315026
นางสาว รัตนพันธุ์    รักเอี่ยม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
30
7/22/2010 5:46:03 AM
70   
31072
sangsangza    sitsang
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
20
7/20/2010 6:28:54 PM
69   
87300120
aoodบัญชา    กฤษณาการ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
7/7/2010 11:48:56 PM
68   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
50
6/28/2010 12:40:12 PM
67   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
6/28/2010 12:38:14 PM
66   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
6/7/2010 8:10:59 PM
65   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
3/14/2010 8:43:03 PM
64   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
2/18/2010 12:05:52 PM
63   
10195
เด็กหญิงชลลดา เลขที่32 ม.3/1    จินดาวัฒนานุกูล เด็ก ป.ศ.
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
2/8/2010 2:34:14 PM
62   
10195
เด็กหญิงชลลดา    จินดาวัฒนานุกูล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
2/8/2010 2:32:13 PM
61   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
11/26/2009 6:34:08 PM
60   
03
นางสาววลัยลักษณ์    เจียมสุภา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
11/18/2009 3:58:11 PM
59   
1152103040547
นางสาวนริษา    เหลื่อมแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
11/17/2009 8:07:22 PM
58   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
11/3/2009 8:23:55 PM
57   
546868
อดดพ้ะดพด    ด้ะพี่เ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
30
11/1/2009 4:34:17 PM
56   
ดร.กร   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
11/1/2009 4:31:27 PM
55   
bbb
knotknot    kkkkym
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
10/24/2009 9:13:04 PM
54   
mrsoo    poo
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
30
10/6/2009 4:29:52 PM
53   
mrsoo    poo
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
20
10/6/2009 4:20:31 PM
52   
11111
MRSOO    POO
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
10
10/6/2009 4:13:11 PM
51   
512021063
Mr.Apisit    Kaewmakha
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
30
9/15/2009 6:51:28 PM
50   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
8/13/2009 10:55:26 AM
49   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
8/13/2009 10:53:07 AM
48   
1111
นายเฉลิมรัฐ    พูลเพิ่ม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
320
8/12/2009 7:38:43 PM
47   
1152109080141
น.สสุนทรี    นาคแท้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
180
7/16/2009 12:23:39 PM
46   
1152109080141
น.สสุนทรี    นาคแท้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
170
7/16/2009 12:23:31 PM
45   
1152109080141
น.สสุนทรี    นาคแท้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
140
7/16/2009 12:02:09 PM
44   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/13/2009 11:12:32 PM
43   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/9/2009 1:23:55 PM
42   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
7/9/2009 1:23:13 PM
41   
15354
นางสาวกชามาศ ย.ป เลขที่27    สังสมศักดิ์ ม.5/4
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
40
7/8/2009 11:35:09 AM
40   
15354
นางสาวกชามาศ ย.ป เลขที่27    สังสมศักดิ์ ม.5/4
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
40
7/8/2009 11:34:57 AM
39   
15354
นางสาวกชามาศ ย.ป เลขที่27    สังสมศักดิ์ ม.5/4
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
40
7/8/2009 11:34:55 AM
38   
15354
นางสาวกชามาศ ย.ป เลขที่27    สังสมศักดิ์ ม.5/4
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
40
7/8/2009 11:32:30 AM
37   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
7/3/2009 7:56:53 PM
36   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
7/3/2009 7:51:42 PM
35   
14893
น.ส.ชลิดา ม4/4 เลขที่2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    ศรีคาราช
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
10
7/1/2009 6:42:11 PM
34   
14893
น.ส.ชลิดา   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
80
6/3/2009 5:43:44 PM
33   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
6/3/2009 2:26:52 PM
32   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม. 4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
250
5/22/2009 5:49:35 PM
31   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม. 4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
50
5/22/2009 5:35:50 PM
30   
14976
นางสาว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
260
5/22/2009 5:29:12 PM
29   
14976
นางสาว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
190
5/22/2009 5:21:24 PM
28   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
100
5/21/2009 8:11:09 PM
27   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
70
5/21/2009 8:07:03 PM
26   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
70
5/21/2009 8:02:10 PM
25   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
80
5/21/2009 7:59:53 PM
24   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
80
5/21/2009 7:57:21 PM
23   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
160
5/21/2009 7:32:14 PM
22   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม.4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
50
5/21/2009 7:24:41 PM
21   
14976
นางสาววราภรณ์ ศรีดุก เลขที่ 30 ม. 4/2 ร.ร.ย.ป.   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
20
70
5/13/2009 11:42:38 AM
20   
15242
นายชาญชัย    ใจจ้อง /รร.ยป./เลขที่36ชั้นม.4/1
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
120
3/16/2009 2:17:36 PM
19   
14991
นางสาวดารารัตน์    ฐิตะฐาน./ม.4/2/เลขที่32/รร.ยป.
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
140
3/9/2009 3:25:17 PM
18   
1349900489549
นายเกรียงไกร    กุลวงศ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
2/21/2009 10:56:36 AM
17   
1321000240202
น.สวิไล    ลาวกาว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
2/18/2009 12:35:58 PM
16   
1321000240202
น.สวิไล    ลาวกาว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
50
2/18/2009 12:32:39 PM
15   
1321000240202
น.สวิไล    ลาวกาว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
50
2/18/2009 12:31:54 PM
14   
a    b
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
2/17/2009 11:48:12 AM
13   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
11/11/2008 7:16:48 AM
12   
1128
12123456    12
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
11/1/2008 7:00:56 PM
11   
14274
พิลาวรรณ    สงสุวรรณ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
50
210
10/24/2008 4:18:47 PM
10   
พ่พาพ
กดพพก้ด้ดก่กะ    กด่
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
50
9/5/2008 4:25:34 PM
9   
14578
นายประเวศ    พลเจริญ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
15
80
7/12/2008 3:13:22 PM
8   
4600000
น.ส1111    2222
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
6/25/2008 1:22:06 AM
7   
3922
นางสาวอารีรัตน์    ผิวสวย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
30
6/24/2008 10:04:31 AM
6   
3922
นางสาวอารีรัตน์    ผิวสวย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
10
6/24/2008 9:48:55 AM
5   
1620500165958
นายวศิน    วงษ์กันหา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
10
30
6/24/2008 9:39:06 AM
4   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
6/23/2008 10:53:25 PM
3   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
15
60
6/20/2008 8:09:58 PM
2   
Gชเยศ    ดีวรรณวงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
20
6/20/2008 7:06:55 PM
1   
4
12    3
ทดสอบฟิสิกส์ 1 หลังเรียน
5
0
6/15/2008 9:44:29 PM
[ Home ]
Thai JAVA43