รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
802   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/23/2017 12:58:33 PM
801   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:57:41 PM
800   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/23/2017 12:56:34 PM
799   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/23/2017 12:55:26 PM
798   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:54:19 PM
797   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/23/2017 12:53:20 PM
796   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:52:23 PM
795   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/23/2017 12:51:14 PM
794   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/23/2017 12:50:10 PM
793   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:48:58 PM
792   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:45:35 PM
791   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2017 12:43:48 PM
790   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/11/2017 1:42:11 PM
789   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/11/2017 1:39:53 PM
788   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
8/12/2017 11:13:05 AM
787   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/12/2017 11:11:18 AM
786   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/27/2017 8:39:09 PM
785   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/8/2016 7:40:24 PM
784   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/8/2016 7:36:07 PM
783   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/18/2016 7:50:56 PM
782   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/8/2016 12:44:18 PM
781   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
500
2/15/2016 10:10:22 AM
780   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
50
2/15/2016 9:59:53 AM
779   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/1/2015 9:46:12 PM
778   
11   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/9/2015 12:28:12 PM
777   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/6/2015 8:39:42 PM
776   
นายฟิสิกส์ราชมงคล   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/30/2015 7:30:48 PM
775   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/9/2015 2:09:25 AM
774   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/9/2015 2:07:52 AM
773   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/9/2015 2:04:17 AM
772   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/27/2015 8:09:25 PM
771   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
7/27/2015 8:07:47 PM
770   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/22/2015 5:28:22 AM
769   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/22/2015 5:22:04 AM
768   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/13/2014 9:07:12 PM
767   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/7/2014 3:53:21 PM
766   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรีย�
5
0
11/28/2014 7:46:39 PM
765   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/17/2014 5:12:29 PM
764   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/16/2014 11:00:34 PM
763   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/15/2014 3:41:37 AM
762   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/24/2014 7:32:06 PM
761   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/24/2014 7:31:22 PM
760   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/30/2014 12:27:01 PM
759   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/5/2014 10:21:47 AM
758   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/5/2014 10:20:26 AM
757   
ืมม   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
5/15/2014 5:04:28 PM
756   
4246
นายกฤษตเมธ    บรรเจิดเลิศ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
11/12/2013 9:53:02 PM
755   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/1/2013 7:49:47 PM
754   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/13/2013 8:06:01 PM
753   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/18/2013 3:17:53 PM
752   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/18/2013 3:14:57 PM
751   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/18/2013 3:09:38 PM
750   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/18/2013 3:04:28 PM
749   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/27/2013 5:44:56 PM
748   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/21/2013 3:56:06 PM
747   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/21/2013 3:52:21 PM
746   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
6/21/2013 3:50:11 PM
745   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/16/2013 8:08:16 PM
744   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/11/2013 7:24:28 AM
743   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/11/2013 7:20:04 AM
742   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/22/2013 3:18:59 PM
741   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/22/2013 3:18:28 PM
740   
wefafwea    afwe
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
5/9/2013 9:18:46 PM
739   
ฟิสิกส์ราชมงคล   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/9/2013 6:12:07 PM
738   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/28/2010 8:29:34 PM
737   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/28/2010 8:28:30 PM
736   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/28/2010 8:26:16 PM
735   
1234567890135
ด.ญ.สิริณี    วิภาพงษ์ศักดิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/28/2010 8:22:01 PM
734   
5959
นายเผด็จ    มรรครมย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
60
10/28/2010 12:51:59 PM
733   
1769800059549
นายธนวัฒน์    จันทรส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
10/28/2010 12:40:02 PM
732   
101
Nนภัทร   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/24/2010 8:14:43 PM
731   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/24/2010 12:11:02 PM
730   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/24/2010 12:09:39 PM
729   
คฤณ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/23/2010 10:19:42 PM
728   
414144444
นายณัฐพงษ์    โพธิ์มาตย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/23/2010 10:51:48 AM
727   
414144444
นายณัฐพงษ์    โพธิ์มาตย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/23/2010 10:45:43 AM
726   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/16/2010 3:39:32 PM
725   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/15/2010 6:11:26 PM
724   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/15/2010 6:10:15 PM
723   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/15/2010 6:02:10 PM
722   
19017
นางสาวอรรุจี    เกษสุภะ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/14/2010 8:11:52 PM
721   
มทืม
นปวิษนุนา    ใทมื
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
10/11/2010 2:46:09 AM
720   
555
นายดรุชล    ฤทธิภา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
40
10/6/2010 1:28:41 PM
719   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
10/6/2010 3:24:03 AM
718   
นางสาววราภรณ์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/2/2010 5:29:10 PM
717   
นายฐานพัฒน์    จิรุตม์ผะดาทร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/1/2010 6:23:14 PM
716   
จุมพล    พิมพาเรือ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
9/30/2010 11:36:23 PM
715   
345345345345
นายหดหฟ    หฟดหฟกด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/30/2010 9:13:05 PM
714   
15350231006
นายเจมสันพ์    ศรีคำภา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/27/2010 7:31:06 PM
713   
14358
นางสาวเมธินี    อยู่บัว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
90
9/27/2010 11:31:46 AM
712   
14358
นางสาวเมธินี    อยู่บัว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
9/27/2010 11:16:35 AM
711   
ออม   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
9/26/2010 11:36:43 AM
710   
ออม   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
9/26/2010 11:23:23 AM
709   
534802002
นางสาวจริยา    เนียมจันทร์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
30
9/25/2010 12:48:40 PM
708   
10240
นางสาวสุพัธรานันท์    ตันติวนิชยกุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
60
9/25/2010 8:47:30 AM
707   
ด.ช.กิตติพง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/24/2010 7:28:57 PM
706   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/24/2010 4:53:38 PM
705   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/23/2010 6:26:51 PM
704   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/22/2010 12:12:08 PM
703   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/20/2010 9:16:26 PM
702   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/20/2010 9:16:26 PM
701   
////
/////    ////////
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
9/20/2010 8:14:56 PM
700   
////
/////    ////////
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
9/20/2010 8:14:32 PM
699   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/20/2010 4:35:15 PM
698   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/19/2010 8:38:09 PM
697   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/16/2010 5:56:18 PM
696   
20371
poppop    naka
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2010 6:26:39 PM
695   
20371
poppop    naka
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2010 6:26:24 PM
694   
นางสาวน้ำฝน   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/12/2010 12:07:21 AM
693   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/11/2010 10:10:32 PM
692   
อฏวี    ลิ้มสกุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/10/2010 4:20:30 PM
691   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/9/2010 2:03:23 PM
690   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/9/2010 2:01:09 PM
689   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/9/2010 1:58:00 PM
688   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/9/2010 1:55:51 PM
687   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/9/2010 1:53:09 PM
686   
13725
น.ส.สิริประภา    สุดทองหลาง(4/1)
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
9/8/2010 12:40:54 PM
685   
นาย อลงกรณ์    อิงสันเทียะ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/5/2010 9:47:55 PM
684   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/5/2010 2:29:58 PM
683   
9099
นางสาวนภาพร    แดนตะเคียน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
9/5/2010 10:42:11 AM
682   
นางศุภลักษณ    Li
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/4/2010 2:07:21 PM
681   
29808
นายกิติชัย    สายบริบูรณ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/4/2010 1:24:03 PM
680   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/3/2010 10:27:56 AM
679   
04462
นางสาวยลดา    แดงด่อน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/2/2010 10:56:45 AM
678   
15123
นสดวง    ไม่รู้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/1/2010 1:54:23 PM
677   
13125
นสจารุวรรณ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/1/2010 1:49:41 PM
676   
326565
6556    665
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/29/2010 8:36:56 PM
675   
นางสาวอัญชลี    ศรีรัตน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/28/2010 3:02:29 PM
674   
นายโจ    น้อย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/28/2010 11:03:41 AM
673   
น.ส.เกร   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/26/2010 8:07:23 PM
672   
นายห   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/24/2010 6:45:57 PM
671   
23912
นายณัตพงษ์    วงศ์แก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
8/23/2010 4:49:38 PM
670   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/21/2010 12:47:25 PM
669   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/21/2010 12:42:44 PM
668   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/21/2010 12:40:04 PM
667   
11111
น.สกิ๊ก    กุ๊ก
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
8/19/2010 7:45:59 PM
666   
1153304110428
นายศราวุธ    พูลทรัพย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
210
8/19/2010 7:29:51 PM
665   
1153304110428
นายศราวุธ    พูลทรัพย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
200
8/19/2010 7:29:45 PM
664   
10738
นายณัฐพงษ์    พลราชา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
8/19/2010 6:32:56 PM
663   
5311513369
นายพีระพงษ์    ขุราษี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/18/2010 11:54:10 PM
662   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/18/2010 11:43:54 PM
661   
ด.ญ.พริดา    หนูทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/18/2010 9:46:23 PM
660   
22349
เด็กหญิงณัฏฐณิชา    บุญสิทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
8/17/2010 9:18:30 AM
659   
22362
ด.ญ.อรปรียา    สุขอนันต์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
10
8/17/2010 9:12:27 AM
658   
นายมัตตัญญู    แจ้งโถง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
70
8/16/2010 6:41:16 PM
657   
สาสสวน    งบ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/16/2010 2:40:22 PM
656   
วสท่    ใส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/16/2010 2:39:04 PM
655   
นายเกษม   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
8/14/2010 1:04:59 PM
654   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/13/2010 11:34:20 AM
653   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/13/2010 11:33:21 AM
652   
12345
ด.ช.ก    ข
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/12/2010 8:55:40 PM
651   
123
เด็กหญิงหนุงหนิง    เลิฟยูวว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/11/2010 6:32:45 PM
650   
8888
นางสาวจำปี    จาบุ๊จาบุ๊สึ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/11/2010 6:30:06 PM
649   
555
เด็กชายนิวนิว    จุ้บจุ้บ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/11/2010 6:27:23 PM
648   
555
เด็กหญิงหนุงหนิง    จุ้บจุ้บ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/11/2010 6:24:55 PM
647   
37680
น.ส.ณัฏฐกานต์    คงศิลา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
8/10/2010 8:54:20 PM
646   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/10/2010 12:03:59 AM
645   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
8/8/2010 11:35:52 AM
644   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/8/2010 11:26:57 AM
643   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/8/2010 11:22:17 AM
642   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/7/2010 4:58:53 PM
641   
124558
คุณนนทิยา    มาราสี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/7/2010 4:57:19 PM
640   
159869
ส้มนิตยา    สีพา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
30
8/7/2010 4:52:29 PM
639   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
8/6/2010 6:50:04 PM
638   
36303
นายนามสกุล    เลขประจำตัว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/6/2010 6:48:53 PM
637   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/5/2010 9:53:05 PM
636   
111022
คุณคน    สวย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
160
8/5/2010 3:42:05 PM
635   
111022
คสวย    งาม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/5/2010 3:21:25 PM
634   
1549900314348
นางสาวเกณิกา    เตชนันท์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
8/3/2010 4:42:20 PM
633   
39886
นางสาวรวินตรา    ราฟาโลสกี้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
8/3/2010 3:01:54 PM
632   
1440600181426
นายอภิศักดิ์    พันวงษ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
8/2/2010 3:10:48 PM
631   
1102700406360
อุ๊บ๊ะธนกร    ไชยรบ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/1/2010 6:12:46 PM
630   
1102700406360
อุ๊บ๊ะธนกร    ไชยรบ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
8/1/2010 6:11:22 PM
629   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/1/2010 3:33:32 PM
628   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/1/2010 10:37:26 AM
627   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
8/1/2010 8:13:35 AM
626   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/1/2010 8:04:23 AM
625   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/31/2010 6:28:16 PM
624   
นายวุฒิชัย    นามบุตร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/31/2010 6:23:04 PM
623   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/31/2010 4:38:12 PM
622   
sce.3
นางสาวสุภาพร    จันทร์ไพร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/31/2010 4:37:02 PM
621   
sce.3
นางสาวสุภาพร    จันทร์ไพร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
7/31/2010 4:29:29 PM
620   
13
นายทรงชัย    มะเขืด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/29/2010 8:14:34 PM
619   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/28/2010 2:40:57 PM
618   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/27/2010 8:25:23 PM
617   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/27/2010 8:21:42 PM
616   
นายวชิรญา    อึ้งจุ้ย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/27/2010 6:41:12 PM
615   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/27/2010 5:28:47 PM
614   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/26/2010 7:30:29 PM
613   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/26/2010 7:27:35 PM
612   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/26/2010 7:21:09 PM
611   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/25/2010 12:14:55 PM
610   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/24/2010 10:47:56 PM
609   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
7/24/2010 11:28:53 AM
608   
395351315026
นางสาวรัคนพันธุ์    รักเอี่ยม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
7/22/2010 5:37:34 AM
607   
395351315026
นางสาวรัคนพันธุ์    รักเอี่ยม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
7/22/2010 5:36:53 AM
606   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/21/2010 5:39:28 PM
605   
1165892541256
นายกรเอ    รานยา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/21/2010 3:39:38 PM
604   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/21/2010 2:25:21 PM
603   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
7/20/2010 3:35:11 PM
602   
1234567891234
นาย สเกส    ฟเเฟด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
40
80
7/20/2010 2:37:22 PM
601   
2315642653459
สุรพล    สุระวิชัย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/20/2010 12:02:20 PM
600   
นายวุฒิ    โชคดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/20/2010 10:37:11 AM
599   
นายพงศกร    มะยงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/19/2010 4:37:02 PM
598   
ไปรท์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
7/19/2010 4:34:01 PM
597   
สไปรท์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
90
7/19/2010 4:30:37 PM
596   
นายพงศกร    มะยงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/19/2010 4:24:49 PM
595   
5321601399
นายพงศกร    มะยงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
7/19/2010 4:21:46 PM
594   
1400900186334
นางสาววันทนีย์    วัดเวียงคำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
7/18/2010 7:30:51 PM
593   
1400900186334
นางสาววันทนีย์    วัดเวียงคำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
7/18/2010 7:26:42 PM
592   
1400900186334
นางสาววันทนีย์    วัดเวียงคำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
170
7/18/2010 7:00:56 PM
591   
5301279
นางสาวสุภัทรชา    มณีเพชร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
7/18/2010 1:25:20 PM
590   
1660800064855
นางสาวลัดดา    แสงสว่าง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/18/2010 11:09:12 AM
589   
1660800064855
นางสาวลัดดา    แสงสว่าง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/18/2010 11:07:50 AM
588   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/17/2010 11:08:48 PM
587   
ปิง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/17/2010 10:55:10 AM
586   
ปภพ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/17/2010 10:53:36 AM
585   
หลินปิง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/17/2010 10:52:34 AM
584   
หลินปิง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/17/2010 10:51:57 AM
583   
ติ๊ก   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
7/17/2010 10:49:54 AM
582   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/15/2010 5:11:39 PM
581   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/15/2010 5:11:19 PM
580   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/15/2010 5:09:52 PM
579   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/15/2010 5:07:24 PM
578   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/15/2010 2:48:02 PM
577   
1531010841128
นายประณต    สว่างพิศาลกิจ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
7/13/2010 9:48:03 PM
576   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
7/12/2010 9:20:42 PM
575   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/12/2010 9:19:27 PM
574   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/12/2010 9:17:57 PM
573   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
7/12/2010 9:16:59 PM
572   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/12/2010 10:00:33 AM
571   
1425879965558
อิอิกำ    แมว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/11/2010 7:05:39 PM
570   
dsfa
dsfsdaf    sadf
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
150
7/10/2010 9:53:39 PM
569   
นางสาวจันทิมา    แก้วสว่าง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/10/2010 2:21:51 PM
568   
RattaPongรัฐพงษ์    พุกอิ่ม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
7/9/2010 11:59:49 PM
567   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/9/2010 9:29:19 PM
566   
87300120
aoodบัญชา    กฤษณาการ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/7/2010 11:29:48 PM
565   
มม้
น.สกเรส    ทา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/6/2010 2:00:19 PM
564   
12345
นางสาววรัชยา    นุ้ยสงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
7/4/2010 12:52:36 PM
563   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
7/2/2010 9:58:42 PM
562   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/1/2010 11:43:51 AM
561   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/1/2010 11:42:47 AM
560   
5555555
หหดเ    ดกเ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
7/1/2010 12:12:08 AM
559   
14
มารุกะ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/29/2010 8:36:28 PM
558   
1620100177967
นางสาวเรณู    เนืองหอม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/28/2010 5:01:03 PM
557   
1111
นางสาวชญานี    อุดมสุข
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/27/2010 9:10:45 PM
556   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/25/2010 9:43:05 PM
555   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/25/2010 9:42:20 PM
554   
Mrอ่อน   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/25/2010 9:41:30 PM
553   
1153
นายโดม   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/25/2010 9:39:16 PM
552   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/25/2010 1:22:01 PM
551   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/25/2010 1:19:27 PM
550   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/25/2010 1:16:27 PM
549   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/25/2010 1:10:17 PM
548   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/25/2010 1:07:18 PM
547   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/25/2010 1:04:04 PM
546   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/25/2010 1:00:33 PM
545   
นายพัชรพงษ์    ขอรวมเดช
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/23/2010 11:32:32 PM
544   
นางสาว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/23/2010 10:29:57 PM
543   
นางสาวปัญญดา    แก้วธวัชวิเศษ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
60
6/23/2010 9:58:13 PM
542   
sec 32
นางสาวปิยะวรรณ    หอมหวล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/23/2010 5:11:08 PM
541   
1153109020319
นางสาววรรณศิริ    ศรีวฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/23/2010 5:10:52 PM
540   
1153109020319
นางสาววรรณศิริ    ศรีวฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/23/2010 5:08:35 PM
539   
1153109020319
นางสาววรรณศิริ    ศรีวฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
6/23/2010 4:58:12 PM
538   
1153109020319
นางสาววรรณศิริ    ศรีวฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/23/2010 4:49:11 PM
537   
sec32
นางสาวสุรีภรณ์    อินทร์อ่ำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/23/2010 2:55:18 PM
536   
sec50
นางสาวสุรีรัตน์    คอสั้น
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/22/2010 3:49:56 PM
535   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/20/2010 9:04:14 PM
534   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/20/2010 9:04:09 PM
533   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/20/2010 9:04:03 PM
532   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/20/2010 9:03:54 PM
531   
1153109020350
น.ส.รพีพรรณ    พระทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
6/20/2010 12:16:29 AM
530   
555
นายธนาธิป    ก๋ำนาราบณ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/19/2010 11:44:00 PM
529   
sec. 32
นาย เอกพจน์    กลิ่นหอม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/19/2010 10:29:37 PM
528   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/19/2010 10:19:21 PM
527   
3820
นางสาวสิริมนต์    ยอดคง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/19/2010 7:48:21 PM
526   
5218182
นชทปรียาภรณ์    ยังสกุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
6/18/2010 11:06:41 PM
525   
T.U.S   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/18/2010 5:39:21 PM
524   
sec 24
นายศรายุธ    สีงาม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/17/2010 10:54:13 PM
523   
69
นางสาวนนนี่    นิ๊งหน่อง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/17/2010 10:52:40 PM
522   
sec 24
นายชูชัย    นภาดล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/17/2010 9:24:17 PM
521   
1153304412337
นายเรืองศักดิ์    พิกุลศรี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
40
6/17/2010 9:23:22 PM
520   
sec 24
นายรัตชานนท์    ทับทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/16/2010 11:35:01 PM
519   
SEC24
นายอรรถพงษ์    ไม้เกตุ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/16/2010 10:37:19 PM
518   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 10:20:38 PM
517   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/16/2010 10:18:36 PM
516   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 10:17:03 PM
515   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/16/2010 10:08:03 PM
514   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 10:06:24 PM
513   
SEC24
นายอรรถพงษ์    ไม้เกตุ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 7:16:11 PM
512   
นายบัญชา    รัตตนิทัศน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/16/2010 7:02:57 PM
511   
sec 24
นายสนธยา    ใจดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:40:55 PM
510   
sec 24
นายจักรพันธ์    กลัดจำปี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
6/16/2010 6:38:19 PM
509   
sec
นายนนทพันธ์    เสนาฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:35:25 PM
508   
sec 24
นายอภินักษ์    มีศิลป์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/16/2010 6:35:12 PM
507   
sec 24
นายสนธยา    ใจดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/16/2010 6:35:04 PM
506   
24
นายพลวัฒน์    คำกุณา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/16/2010 6:26:03 PM
505   
24
นายนนทพันธ์    เสนาฤทธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:23:41 PM
504   
sec 24
นายชลธี    แก้วเสือ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:23:26 PM
503   
19
นาย ชลธี    แก้วเสือ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
6/16/2010 6:15:20 PM
502   
sec 24
นายสุริยะ    ชีวันพิศาลนุกูล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:10:11 PM
501   
sec 24
นายสุริยะ    ชีวันพิศาลนุกูล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/16/2010 6:01:56 PM
500   
24
นายสุภากร    หงษ์โต
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 6:01:12 PM
499   
1320900170595
นางสาวเพชรไพลิน    ดรุณพันธ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 1:40:25 AM
498   
1320900170595
นางสาวเพชรไพลิน    ดรุณพันธ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/16/2010 1:38:55 AM
497   
นางสาวบุญญาพร    ดีวาณิชสกุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/16/2010 12:54:21 AM
496   
sec 50
นายวัชรา    จาริพันธ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/15/2010 10:17:51 PM
495   
ด.ญ.ณัฐธิดา    กิ่งแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
6/15/2010 9:37:25 PM
494   
นางสาว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
6/14/2010 7:32:05 PM
493   
15555555
พีชพิชดา    ปิ่น
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/14/2010 7:00:35 PM
492   
นายเกรียงไกร    อากิม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/12/2010 7:25:20 PM
491   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/12/2010 12:15:56 AM
490   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/10/2010 10:31:47 PM
489   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/8/2010 5:27:59 PM
488   
5311850028
นายมารวย    คลังผา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/7/2010 12:32:07 AM
487   
สส    ส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/5/2010 5:46:44 PM
486   
สส    ส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
6/5/2010 5:46:42 PM
485   
123456789
001บอย คับ    คำบรรลือ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/4/2010 4:42:06 PM
484   
ส   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/3/2010 10:22:27 AM
483   
ดพยฟสำพรต    วพำร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
6/3/2010 10:02:46 AM
482   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/1/2010 9:00:41 PM
481   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/1/2010 9:00:12 PM
480   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
6/1/2010 8:59:42 PM
479   
สนี
รสรีรีสี    สนี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
6/1/2010 8:33:18 PM
478   
1175
นายสมโภชน์    อุทรักษ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
5/29/2010 11:05:51 PM
477   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/28/2010 9:34:59 PM
476   
3198
นางสาวพิชญา    คำเขียว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/25/2010 5:08:41 PM
475   
ฃ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/25/2010 3:46:12 PM
474   
นางกนก   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
5/25/2010 3:45:18 PM
473   
3509900351797
นางกนก    คำแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/25/2010 1:14:17 PM
472   
4125
นางกนก    คำแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
5/25/2010 1:11:08 PM
471   
ด้ดก
หกเดหเปด    ดิด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/23/2010 5:51:33 PM
470   
34937
นายศิวกร    จิรหฤทัย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/22/2010 4:40:54 PM
469   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/20/2010 2:29:32 PM
468   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
5/20/2010 2:25:23 PM
467   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/20/2010 2:24:54 PM
466   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/20/2010 2:24:10 PM
465   
1349900563528
นายกฤษฎา    ธานี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
5/20/2010 1:37:53 PM
464   
1102700150501
ทรงชัย    หมัดสะและ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
220
5/19/2010 2:54:03 PM
463   
1102700150501
นายทรงชัย    หมัดสะและ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/19/2010 2:23:23 PM
462   
1102700150501
นายทรงชัย    หมัดสะและ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/19/2010 2:23:19 PM
461   
1102700150501
นายทรงชัย    หมัดสะและ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/19/2010 2:23:00 PM
460   
1102700150501
นายทรงชัย    หมัดสะและ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/19/2010 2:22:39 PM
459   
ไพๆไพ
ด.ญ.ๆไพ    ๆไพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/18/2010 8:24:15 PM
458   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
5/18/2010 1:42:45 AM
457   
4102264
11    1
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
50
5/16/2010 9:17:50 PM
456   
4102264
11    1
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
5/16/2010 9:17:40 PM
455   
4102264
11    1
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
5/16/2010 9:16:54 PM
454   
21280
นายวัชรพล    หวังวุฒิกร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/15/2010 8:51:12 PM
453   
123
น.ส.อารยา    จิรันดร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/15/2010 7:20:31 PM
452   
ก้อง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
50
5/13/2010 11:17:53 PM
451   
ก้อง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/13/2010 11:14:34 PM
450   
ก้อง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/13/2010 11:07:57 PM
449   
-
นางสาวกนกวรรณ    ปรินแคน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/13/2010 3:48:32 PM
448   
1560300103763
นายธวัชชัย    มูลชุมภู
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
5/13/2010 8:56:31 AM
447   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/11/2010 2:26:10 PM
446   
1119900247512
1111ศิวะ    กาโย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
90
5/11/2010 7:53:08 AM
445   
1119900247512
1111ศิวะ    กาโย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
80
5/11/2010 7:53:00 AM
444   
1119900247512
111ศิวะ    กาโย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
5/11/2010 7:46:50 AM
443   
777
Mr.Nattapon    Trisakulwong
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
90
5/10/2010 1:07:48 PM
442   
1319900315354
นายนัฐพล    ตรีสกุลวงษ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
5/10/2010 12:59:46 PM
441   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/10/2010 6:13:14 AM
440   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
100
5/9/2010 11:19:17 PM
439   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
90
5/9/2010 11:19:12 PM
438   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
90
5/9/2010 11:19:08 PM
437   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
90
5/9/2010 11:19:03 PM
436   
1319900315354
นายนัฐพล    ตรีสกุลวงษ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/9/2010 5:43:39 PM
435   
1100200742920
Mr.Theerayut    Matrat
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
60
5/9/2010 4:03:33 PM
434   
เหก้ดาหก   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/7/2010 10:15:52 PM
433   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
5/7/2010 10:15:13 PM
432   
เดไก้ดเ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
5/7/2010 10:07:43 PM
431   
เอ่รเ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/7/2010 9:48:34 PM
430   
ด้ทาหเดิพ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
5/7/2010 9:46:50 PM
429   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
5/7/2010 9:45:17 PM
428   
ทื มดก เ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/7/2010 9:42:10 PM
427   
หกส่าดักด่   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
5/7/2010 5:16:15 PM
426   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/7/2010 5:10:26 PM
425   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/7/2010 5:09:56 PM
424   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/7/2010 5:02:40 PM
423   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
5/7/2010 5:01:22 PM
422   
กด้กดเดก   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/7/2010 4:58:12 PM
421   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/7/2010 4:57:22 PM
420   
5121010027
ชำนาญวิทย์    กนกนุวัตร์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
5/7/2010 4:53:52 PM
419   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
5/7/2010 4:49:01 PM
418   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
5/7/2010 4:27:48 PM
417   
25982
macนาย รชต    กำแพง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
60
5/1/2010 7:23:35 PM
416   
LIVERPOOL   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
5/1/2010 11:47:39 AM
415   
32673
น.ส.ลักษิกา    เกรอด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
4/29/2010 3:54:13 PM
414   
1820500105074
mayเมษาวดี    สีทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/24/2010 1:43:32 PM
413   
7
นายสมศักดิ์    ก๋งอ่อน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
200
4/23/2010 10:04:55 PM
412   
7
นายสมศักดิ์    ก๋งอ่อน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
200
4/23/2010 10:03:34 PM
411   
หกดเ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/23/2010 2:47:09 PM
410   
ดเเ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
50
4/23/2010 2:46:23 PM
409   
ด   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
4/23/2010 2:34:54 PM
408   
1100200742920
นายธีรยุทธ    มาตรัตน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
4/21/2010 9:57:37 PM
407   
นายเอกภพ    นิลเต็ม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/21/2010 1:29:39 PM
406   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
4/21/2010 11:04:11 AM
405   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:59:14 AM
404   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:13 AM
403   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:13 AM
402   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
401   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
400   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
399   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
398   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
397   
กดดกเเสวง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:58:12 AM
396   
อ่าวาสง   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
4/21/2010 10:53:03 AM
395   
อ้ส่าว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/21/2010 10:52:30 AM
394   
อส่าว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/21/2010 10:51:56 AM
393   
ส   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:51:11 AM
392   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/21/2010 10:49:48 AM
391   
เส   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/21/2010 10:49:26 AM
390   
เ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/21/2010 10:49:04 AM
389   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/21/2010 10:37:33 AM
388   
สหรัฐ    ชุมยางสิม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:36:52 AM
387   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/21/2010 10:35:31 AM
386   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/21/2010 10:34:31 AM
385   
เด็กๆๆๆๆ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/21/2010 10:33:25 AM
384   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/21/2010 10:05:28 AM
383   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/20/2010 9:29:48 PM
382   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/20/2010 7:55:34 PM
381   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 7:53:50 PM
380   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 7:51:06 PM
379   
DDสุดารัตน์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 7:37:35 PM
378   
1234
นายธีรเชษฐ์    วัชรานาถ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
4/20/2010 5:12:09 PM
377   
F...L..O   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 4:03:37 PM
376   
สหรับ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/20/2010 2:23:05 PM
375   
444
dddddddd    dddddd
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 9:42:34 AM
374   
444
hhhhh    hhh
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/20/2010 9:39:35 AM
373   
3333333
dddddddd    dddddd
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/20/2010 9:33:09 AM
372   
ด่สมทกดืเก   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/19/2010 1:21:48 PM
371   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/19/2010 1:02:24 PM
370   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/18/2010 2:44:13 PM
369   
สหรัฐ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/18/2010 2:40:41 PM
368   
สหรัฐ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/18/2010 2:40:41 PM
367   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/18/2010 2:35:58 PM
366   
koliii   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/18/2010 2:32:06 PM
365   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
4/18/2010 2:30:51 PM
364   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
4/18/2010 2:25:17 PM
363   
saharat   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/17/2010 10:53:13 AM
362   
น   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/13/2010 11:18:49 AM
361   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
4/13/2010 11:16:28 AM
360   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
4/8/2010 7:29:03 PM
359   
นายธานิน    ศรีจัน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
4/7/2010 7:58:16 PM
358   
นายมหรรนพ    บุระเนตร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/30/2010 12:01:11 PM
357   
นายมหรรนพ    บุระเนตร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/30/2010 11:59:13 AM
356   
1
u    j
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/29/2010 2:50:17 PM
355   
น.ส.ญาณิศา    ทางทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/28/2010 8:29:07 PM
354   
nvjhtejdh   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/28/2010 2:51:28 PM
353   
liverpool   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/28/2010 2:50:31 PM
352   
gh   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/28/2010 2:49:32 PM
351   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/28/2010 2:33:40 PM
350   
liverpool   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/28/2010 2:29:08 PM
349   
สาพะพ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/28/2010 2:12:54 PM
348   
kol   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/27/2010 9:57:02 PM
347   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/27/2010 9:43:16 PM
346   
to9rrse   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/27/2010 9:41:31 PM
345   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
3/27/2010 9:40:53 PM
344   
liverpool   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/27/2010 9:37:39 PM
343   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/27/2010 9:27:45 PM
342   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/27/2010 9:20:16 PM
341   
1305253623579
นายศุภสิทธิ์    นันทภักดิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
3/27/2010 7:49:58 PM
340   
liverpool   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/25/2010 9:37:22 PM
339   
taey   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/25/2010 9:34:18 PM
338   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/25/2010 9:33:43 PM
337   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/25/2010 9:33:04 PM
336   
djfkgbjhdf   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/25/2010 9:21:12 PM
335   
Joooo   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/25/2010 9:10:02 PM
334   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/25/2010 9:01:34 PM
333   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/25/2010 8:58:40 PM
332   
สหรัฐ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/25/2010 8:52:44 PM
331   
สหรัฐ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/25/2010 8:49:25 PM
330   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/25/2010 8:47:57 PM
329   
liverpool   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
3/24/2010 9:39:41 PM
328   
sahrat   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 9:30:54 PM
327   
hg   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 9:26:44 PM
326   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 9:16:51 PM
325   
sf   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 9:16:11 PM
324   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 5:03:32 PM
323   
THe_KOP   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 5:02:36 PM
322   
THe_KOP   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 5:01:50 PM
321   
คว มรัA   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 4:59:08 PM
320   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 4:39:22 PM
319   
_   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 4:37:54 PM
318   
LnWตรVไxu   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 4:36:31 PM
317   
30874
saharat    chamyangsim
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 4:34:48 PM
316   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 2:54:48 AM
315   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 2:54:26 AM
314   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/24/2010 2:53:53 AM
313   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 2:53:08 AM
312   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 2:52:33 AM
311   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 2:52:09 AM
310   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/24/2010 2:51:23 AM
309   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/24/2010 2:50:37 AM
308   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/24/2010 2:50:07 AM
307   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/24/2010 2:48:54 AM
306   
บุญทวี    สุขเฉย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
80
3/23/2010 9:46:27 AM
305   
dcf
dfvddfdf    dfcd
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/22/2010 11:06:11 PM
304   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/18/2010 12:44:24 AM
303   
sdafs
fdsfsadf    sdfa
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
120
3/18/2010 12:43:38 AM
302   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/16/2010 7:46:16 PM
301   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/16/2010 7:43:46 PM
300   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/16/2010 7:43:17 PM
299   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
3/16/2010 12:54:25 PM
298   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/16/2010 12:48:30 PM
297   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/15/2010 9:48:29 PM
296   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/15/2010 9:43:34 PM
295   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/15/2010 9:38:14 PM
294   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/15/2010 9:30:22 PM
293   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/15/2010 9:03:50 PM
292   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
3/15/2010 8:58:14 PM
291   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/15/2010 8:52:10 PM
290   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
3/15/2010 8:48:55 PM
289   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/15/2010 8:45:56 PM
288   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
3/15/2010 3:19:40 PM
287   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
3/15/2010 3:17:20 PM
286   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/15/2010 3:15:47 PM
285   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
3/14/2010 9:43:44 PM
284   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/14/2010 8:38:25 PM
283   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/11/2010 8:35:10 PM
282   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/9/2010 8:44:09 AM
281   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/9/2010 12:12:42 AM
280   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/5/2010 2:44:11 PM
279   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/5/2010 2:43:00 PM
278   
250369740000
นายสม    แจ่มแจ้ง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/5/2010 12:17:50 PM
277   
นาน่า   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
3/5/2010 10:29:58 AM
276   
นาน่า   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/5/2010 10:21:52 AM
275   
นานาน่า   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
30
3/5/2010 10:20:51 AM
274   
นา   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
50
3/5/2010 10:17:24 AM
273   
นา   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/5/2010 10:05:30 AM
272   
7317
Msa    l
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/3/2010 11:39:25 AM
271   
7317
MsA    L
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/3/2010 11:36:34 AM
270   
fdf   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
3/1/2010 3:28:48 PM
269   
hi   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
3/1/2010 11:17:03 AM
268   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
3/1/2010 2:28:12 AM
267   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
3/1/2010 2:27:40 AM
266   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
3/1/2010 2:17:02 AM
265   
2410
นางสาวนัฐชา    หวลเดช
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/28/2010 3:10:50 PM
264   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
2/26/2010 1:39:19 PM
263   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
2/26/2010 1:39:07 PM
262   
123งอย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/26/2010 1:36:17 PM
261   
11111
ดชสสส    วววว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
160
2/24/2010 9:37:19 AM
260   
12456
นายสนอง    สวง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/24/2010 9:13:06 AM
259   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
2/24/2010 1:55:52 AM
258   
1523
ffddดดพด    ดดด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/22/2010 9:21:11 PM
257   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/19/2010 11:12:57 PM
256   
12345
เดดี    เเดน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/19/2010 7:25:04 PM
255   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/19/2010 12:28:45 PM
254   
1253
fdfgghf    bghh
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/19/2010 9:06:19 AM
253   
125454
trfetyfd    trgf
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
2/19/2010 9:04:26 AM
252   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/18/2010 12:17:39 AM
251   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/16/2010 10:45:44 AM
250   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/16/2010 10:44:17 AM
249   
คนิต   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/16/2010 10:43:33 AM
248   
ปริมาน   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/16/2010 10:17:50 AM
247   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/15/2010 6:13:21 PM
246   
กหดฟ
หกดกหด    ฟหกด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
2/13/2010 7:39:12 PM
245   
ewrw
ewrewrw    ewr
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/12/2010 8:09:41 PM
244   
sdf
fdsdsf    sdf
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/12/2010 8:07:53 PM
243   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/12/2010 1:53:11 AM
242   
ดช.ชญานนท์    รอบจังวัด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/10/2010 2:22:18 PM
241   
กี้   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/10/2010 2:18:41 PM
240   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/10/2010 2:15:41 PM
239   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/10/2010 2:15:24 PM
238   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/10/2010 2:14:36 PM
237   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/10/2010 2:13:45 PM
236   
7201
เมทจิรศักดิ์    อนันตยานุกูล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
2/10/2010 11:02:51 AM
235   
7201
สดรชินสโรชิน    ทรัพย์พร้อม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
2/10/2010 10:57:21 AM
234   
ฟฟองฝน    เวียงพล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/9/2010 9:43:24 PM
233   
ปุณยาพร    คำกลาง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/9/2010 3:36:34 PM
232   
111
นายฟหกฟ    ฟหกฟหก
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
2/7/2010 7:21:04 PM
231   
นางสาว   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/5/2010 6:34:53 PM
230   
2526
น.ส.นันทนา    จันทร์ประทุม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/5/2010 4:58:38 PM
229   
2526
น.ส.นันทนา    จันทร์ประทุม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/5/2010 4:57:15 PM
228   
1659900625059
มอสภัลลพ    โตนะโพธิ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
2/3/2010 11:58:21 PM
227   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
2/3/2010 10:55:11 PM
226   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/3/2010 1:25:31 PM
225   
1101500569884
ฤดี    กิรัมย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/3/2010 1:24:34 PM
224   
1101500569884
ฤดี    กิรัมย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
2/3/2010 1:22:35 PM
223   
1101500569884
ฤดี    กิรัมย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
2/3/2010 1:19:34 PM
222   
1101500569884
ฤดี    กิรัมย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
2/3/2010 1:17:26 PM
221   
1959900386027
นายหัฏฐนนท์    กูณรงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
2/2/2010 4:24:12 PM
220   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
2/1/2010 6:30:04 PM
219   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
2/1/2010 6:29:50 PM
218   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
2/1/2010 6:29:40 PM
217   
2309900031541
นายวัชระ    บุญเกศ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
2/1/2010 6:22:14 PM
216   
fdsg
fgfdg    dfsg
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/30/2010 11:15:58 PM
215   
dfg
gdsfdfg    fdsg
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/30/2010 11:12:31 PM
214   
dsf
dsfsdaf    dsfa
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/30/2010 11:07:24 PM
213   
sadf
dfsadsf    asdf
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/30/2010 11:04:55 PM
212   
df
dfdfsgdf    dfsg
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/30/2010 11:03:05 PM
211   
น.ส.นพรัตน   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
1/30/2010 6:19:50 PM
210   
5555555
นางสาวจ่อย    กั่นจั่น
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/29/2010 5:45:51 PM
209   
23594
นางสาววราภรณ์    กิติกรเศรษฐ์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/28/2010 7:42:47 PM
208   
2863
นายนิติวึ    นรา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/27/2010 10:33:27 PM
207   
5412
นายสนสราวัติ    วิสินรา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
1/27/2010 10:30:47 PM
206   
2514
นายสราวัต    สิริวุฒิสิริเเดง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/27/2010 10:28:13 PM
205   
1100701606301
นายสุภวัฒน์    จินตนา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/26/2010 5:38:31 PM
204   
1100701606301
นายสุภวัฒน์    จินตนา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/26/2010 5:34:48 PM
203   
1100701606301
นายสุภวัฒน์    จินตนา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/26/2010 5:26:56 PM
202   
1100701606301
นายสุภวัฒน์    จินตนา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/26/2010 5:23:21 PM
201   
1100701606301
นายสุภวัฒน์    จินตนา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/26/2010 4:55:04 PM
200   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/25/2010 10:56:48 AM
199   
6666
นายดับ    รี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
1/25/2010 10:53:28 AM
198   
33733
นางสาวเกษรินพร    เทตินน้ำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/24/2010 11:14:11 PM
197   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
1/24/2010 2:41:54 PM
196   
3440
ววิมล    หงษ์ทักษิณ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/21/2010 9:26:15 AM
195   
28
กแก้วตา    ดวงใจ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/18/2010 11:01:24 AM
194   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
1/14/2010 10:19:23 AM
193   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/12/2010 3:39:11 PM
192   
นายนายวิรุธ    อ่อนสุระทุม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/12/2010 3:37:44 PM
191   
1
11    1
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
40
1/7/2010 9:45:49 AM
190   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
1/6/2010 5:15:58 PM
189   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
1/6/2010 11:02:06 AM
188   
190001000
นายภาณุวัฒน์    สุวรรณโชติ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
1/5/2010 5:48:07 PM
187   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/4/2010 8:27:03 PM
186   
42395
นายพิทักษ์    ณรงค์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
1/2/2010 2:33:56 PM
185   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/30/2009 9:11:56 PM
184   
กหด
กหดกหด    กหด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
12/30/2009 2:33:12 PM
183   
02757
นางสาวปิยณัฐ    ไขประภาย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/29/2009 6:54:49 PM
182   
3180
นางสาวมธุพร    ขจีแสง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/28/2009 8:21:33 PM
181   
18969
mrslawan    sampanporn
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/27/2009 11:25:06 AM
180   
เบ้นซ์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/25/2009 3:13:42 PM
179   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/23/2009 4:39:30 PM
178   
18969
นางสาวลาวัณย์    สัมพันธ์พร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
80
12/23/2009 12:34:52 AM
177   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/22/2009 7:27:38 PM
176   
1759863258701
นายสมสุข    รักดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
12/22/2009 12:45:59 PM
175   
255
นายฟัก    ยู
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/21/2009 5:53:31 PM
174   
252
ด.ช.อิสร์    ซ่าส์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/21/2009 5:52:06 PM
173   
นายพีระพัฒน์    รัตนบุรี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
30
80
12/21/2009 11:25:10 AM
172   
นัท   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
12/20/2009 10:42:32 PM
171   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/20/2009 7:07:17 PM
170   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/20/2009 7:01:20 PM
169   
5
12    3
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/20/2009 12:50:36 PM
168   
พเพเ
พะเพเพเ    พำเ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
10
12/19/2009 7:02:14 PM
167   
12345
พดเพดเจักริน    หมั่นวิชา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/19/2009 6:59:10 PM
166   
นางสาวกัญญารัตน์    กาญจนจงกล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
12/19/2009 2:41:52 PM
165   
นางสาวกัญญารัตน์    กาญจนจงกล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
12/19/2009 2:39:38 PM
164   
นางสาวกัญญารัตน์    กาญจนจงกล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/19/2009 2:33:58 PM
163   
นางสาวกัญญารัตน์    กาญจนจงกล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/19/2009 2:28:24 PM
162   
บุรัสกร    ประยูรคำ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/19/2009 12:52:02 PM
161   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/18/2009 5:12:48 PM
160   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/18/2009 5:11:02 PM
159   
15611
น.ส.นิลาวัลย์    คำประโคน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
25
110
12/14/2009 7:14:35 PM
158   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/12/2009 8:36:28 PM
157   
1440800184071
นางสาวสุพรรณา    สิจนไธสง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/12/2009 5:30:56 PM
156   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
0
12/8/2009 10:37:01 PM
155   
พดเเเด   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
12/5/2009 11:01:23 PM
154   
ดดดด
พพพพเดดด    เดดดเด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
12/5/2009 10:55:29 PM
153   
mrp    h
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
12/1/2009 11:13:23 AM
152   
06938
น.สสุลีมาศ    โพธิ์ศรี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/29/2009 6:35:08 PM
151   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/29/2009 10:44:17 AM
150   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/27/2009 9:08:49 PM
149   
นายอำนาจ    ดีชาติ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/26/2009 10:58:12 PM
148   
นายอำนาจ    ดีชาติ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/26/2009 10:55:11 PM
147   
นายอำนาจ    ดีชาติ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/26/2009 10:51:59 PM
146   
นางสาวชลธิชา    จันทวี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/26/2009 8:46:58 PM
145   
นายวรัญญู    พลายพยัค
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/26/2009 1:01:39 AM
144   
นายวรัญญู    พลายพยัค
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/26/2009 12:59:08 AM
143   
นายวรัญญู    พลายพยัค
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/25/2009 8:07:50 PM
142   
น.ส.ใกล้รุ่ง    เสาผา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/17/2009 8:21:01 PM
141   
น.ส.ใกล้รุ่ง    เสาผา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/17/2009 8:09:38 PM
140   
น.ส.ใกล้รุ่ง    เสาผา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/17/2009 8:03:42 PM
139   
1152103040547
นางสาวนริษา    เหลื่อมแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/17/2009 8:02:54 PM
138   
นายปรัชญา    โพธิ์ทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/12/2009 10:53:25 PM
137   
นายปรัชญา    โพธิ์ทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2009 10:53:12 PM
136   
นายปรัชญา    โพธิ์ทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2009 10:52:46 PM
135   
นายปรัชญา    โพธิ์ทอง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2009 10:50:09 PM
134   
นายอนุพงศ์    ตั้งใจ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
11/12/2009 9:29:36 PM
133   
นายอนุพงศื    ตั้งใจ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2009 9:27:11 PM
132   
sec03
นางสาวขวัญจิรา    ปะวะโก
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2009 8:33:48 PM
131   
sec03
นางสาวอุมาภรณ์    นาคสมภพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2009 8:31:00 PM
130   
นางสาวสุนันทา    ทองแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2009 5:31:26 PM
129   
นางสาววลัยลักษณ์    เจียมสุภา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2009 5:30:13 PM
128   
นางสาววลัยลักษณ์    เจียมสุภา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/12/2009 5:23:34 PM
127   
นางสาวสุนันทา    ทองแก้ว
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2009 5:22:05 PM
126   
นางสาวรนนัน    สว่ส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/11/2009 1:49:25 PM
125   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/10/2009 1:12:06 PM
124   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/10/2009 1:10:59 PM
123   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/10/2009 1:06:51 PM
122   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/10/2009 1:04:54 PM
121   
04
นางสาววิสา    จันสว่าง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/7/2009 10:09:17 PM
120   
พ้กพ้
ท้442    เกพะ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/7/2009 9:22:46 PM
119   
กเกดเ
กะดกกกดเกดเกเ    กดเกดเ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/7/2009 9:08:40 PM
118   
ดหดหก
หดหหกดหกดหด    หดหกดหกดห
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/7/2009 9:05:28 PM
117   
2541
นายพีรพงศ์    คำน้อย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/7/2009 8:51:54 PM
116   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/5/2009 2:48:02 PM
115   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/4/2009 8:35:46 PM
114   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/3/2009 8:22:32 PM
113   
25
2525    25
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/3/2009 7:52:10 PM
112   
ggggggggggggg
ggggggggggg    gggggggggg
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/3/2009 7:51:09 PM
111   
38710
tobrfb    dfd
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/3/2009 7:48:16 PM
110   
น.ส.นวลวรรณ   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/3/2009 5:58:29 PM
109   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/19/2009 9:11:55 PM
108   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/18/2009 7:43:28 PM
107   
น.ส.อัญธิกา    วัฒนกุลวิวัฒน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
140
10/16/2009 11:39:57 AM
106   
น.ส.อัญธิกา    วัฒนกุลวิวัฒน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
10/16/2009 11:22:24 AM
105   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/16/2009 11:18:40 AM
104   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
10/16/2009 11:17:26 AM
103   
นางสาวอัญธิกา    วัฒนกุลวิวัฒน์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
10/16/2009 11:14:21 AM
102   
1509900516421
นายอภิวัฒน์    ลือเรื่อง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/14/2009 9:59:39 PM
101   
1509900516421
นายอภิวัฒน์    ลือเรื่อง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/14/2009 9:59:18 PM
100   
17710
นางสาวรัตติกาล    เพชรนะ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
120
10/13/2009 2:57:18 PM
99   
5454121
พหก้หฟไรน่    ทานีนุพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/13/2009 1:33:40 PM
98   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
30
60
10/10/2009 11:50:30 PM
97   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
30
60
10/10/2009 11:49:55 PM
96   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/10/2009 11:38:33 PM
95   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/10/2009 1:20:53 PM
94   
1471500024565
นายอุทัย    มานะ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/9/2009 9:14:18 PM
93   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/6/2009 1:23:22 PM
92   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
10/6/2009 1:14:03 PM
91   
nnnnnn
cbcchj    cghjccccccccccccccc
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
10/4/2009 2:20:09 PM
90   
...
.....    ...
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
10/2/2009 5:00:13 PM
89   
บบ    บ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
10/2/2009 8:34:55 AM
88   
490478
kanvonrakan    sutthipibul
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
9/30/2009 5:14:49 PM
87   
1103700504028
นางสาวนิอร    ประจมิทิศ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
140
9/28/2009 11:37:45 PM
86   
นางสวา   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/27/2009 6:32:06 PM
85   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/26/2009 8:33:06 PM
84   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
9/26/2009 8:12:30 PM
83   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/26/2009 8:07:03 PM
82   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/26/2009 11:16:42 AM
81   
11092
น.ส.จินตนา    แหลมพิมาย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/25/2009 5:26:38 PM
80   
11092
น.ส.จินตนา    แหลมพิมาย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/25/2009 5:23:26 PM
79   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/25/2009 12:45:09 PM
78   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/25/2009 12:43:17 PM
77   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/25/2009 12:42:15 PM
76   
15151
น.ส.วิจิตรา    นาสวย
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
20
70
9/25/2009 12:41:19 PM
75   
นายกิติศักดิ์    ภิญญาคง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/23/2009 1:58:59 PM
74   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/22/2009 4:08:30 PM
73   
23630
น.ส.ภัทรา    หาคุ้มคลัง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
130
9/22/2009 4:07:11 PM
72   
16710
นางสาวจุพามาศ    หมูเหลา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
9/22/2009 11:25:07 AM
71   
16710
นางสาวจุพามาศ    หมูเหลา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
9/22/2009 11:25:02 AM
70   
16710
นางสาวจุพามาศ    หมูเหลา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
9/22/2009 11:24:53 AM
69   
16710
นางสาวจุพามาศ    หมูเหลา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
9/22/2009 11:24:46 AM
68   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/22/2009 11:22:22 AM
67   
47120
เด่เด่    เก้กเ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
150
9/22/2009 10:57:09 AM
66   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
240
9/20/2009 3:27:24 PM
65   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
230
9/20/2009 3:26:52 PM
64   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
9/20/2009 3:16:14 PM
63   
นางสาวณัฐชญา    ชวนจิต
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/20/2009 10:34:50 AM
62   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/19/2009 7:01:03 PM
61   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/16/2009 6:13:56 PM
60   
นสtae   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/16/2009 2:33:51 PM
59   
52010376003
yyoo    toi
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 7:59:55 PM
58   
วิศรุต    เปลี่ยนดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 7:15:09 PM
57   
วิศรุต    เปลี่ยนดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 7:15:03 PM
56   
วิศรุต    เปลี่ยนดี
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 7:14:39 PM
55   
1610100235070
อาโบดีเบ้    อาโบดีเบ้
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
80
9/15/2009 5:58:07 PM
54   
11223344552
หพะเ    ปดเก
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 3:00:08 PM
53   
4531050011
วราวุฒิ    ทองละมุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/15/2009 2:54:20 PM
52   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/15/2009 2:40:26 PM
51   
4
44    4
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/15/2009 2:38:14 PM
50   
ด.ชธนกฤต   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
50
9/14/2009 8:09:37 PM
49   
1450700206391
นายวุฒิพงศ์    วิชาผง
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/11/2009 8:40:22 PM
48   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/10/2009 5:33:12 PM
47   
เเวสาวสืมื    สาทวส
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
9/10/2009 11:26:30 AM
46   
เอกซเรย์    นิ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/9/2009 1:06:15 PM
45   
นายกิตติศักดิ์    มูหะหมัด
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/9/2009 2:07:51 AM
44   
นางสาวจุฬาลักษณ์    ศิริพงษ์เวคิน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/8/2009 11:18:46 PM
43   
นาย   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/7/2009 9:54:41 PM
42   
13424
BigBiggun    Jaikham
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/7/2009 7:20:27 PM
41   
1709800174364
นายกัณฑร    จงวิบูลย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
9/6/2009 9:23:35 PM
40   
1709800174364
นายกัณฑร    จงวิบูลย์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
30
9/6/2009 9:18:39 PM
39   
1451100172968
นายบัญชา    ปุยภูงา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/6/2009 12:44:15 PM
38   
1451100172968
นายบัญชา    ปุยภูงา
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/6/2009 12:31:47 PM
37   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
9/6/2009 9:17:15 AM
36   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/5/2009 5:06:57 PM
35   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/5/2009 5:02:16 PM
34   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
9/5/2009 4:55:03 PM
33   
50035187
นายพงศกร    เติมอภิธนานนท์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
30
40
9/4/2009 9:52:27 AM
32   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/3/2009 10:35:15 PM
31   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
9/1/2009 9:09:59 PM
30   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/30/2009 11:09:41 PM
29   
5022010477
นางสาววรัญญา    บุดดีสาร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
8/28/2009 10:27:43 AM
28   
i
ii    i
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
20
8/27/2009 8:51:15 PM
27   
3797
bb    b
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/27/2009 8:49:52 PM
26   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/26/2009 11:15:43 PM
25   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/25/2009 3:14:50 PM
24   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/25/2009 3:11:48 PM
23   
t
tt    t
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/24/2009 8:43:43 PM
22   
gf
o.lh    g
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
30
8/24/2009 8:21:16 PM
21   
123
11    2
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/23/2009 10:36:44 AM
20   
เบลล์วิชชานันท์    แสงจันทร์
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/21/2009 3:20:38 PM
19   
146050147722
นส.a    u
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/19/2009 1:58:46 PM
18   
ศิรวิทย์    พันธ์ดำรงกุล
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/18/2009 8:47:53 PM
17   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
35
160
8/16/2009 11:24:32 PM
16   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
8/16/2009 11:17:36 PM
15   
5469
นางสาวพิชารมนต์    พรหมเปี่ยม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/15/2009 9:22:16 AM
14   
ปรมินทร์   
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/14/2009 8:20:16 PM
13   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/13/2009 11:19:25 AM
12   
41526030022
นายเอกชัย    รักงาม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/12/2009 11:16:48 PM
11   
ภถ/จ-จจ//
นายเอกชัย    รักงาม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/12/2009 11:12:38 PM
10   
1156
นาย111    6+161
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/10/2009 8:37:38 PM
9   
7334
นายกิติภูมิ    สัตตะบุตร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
40
8/7/2009 1:25:38 PM
8   
7334
นายกิติภูมิ    สัตตะบุตร
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
15
70
8/7/2009 12:19:52 PM
7   
25169
นายกรกต    พูนเพิ่ม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/7/2009 11:12:34 AM
6   
395151316016
นางสาวเบญจมาศ    รักประทุม
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
50
110
8/5/2009 2:10:19 PM
5   
14112529
555+ทักษ์ณัช    บรรเทาพิษ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
8/5/2009 12:07:09 AM
4   
11097
นางสาวปริ้นเตอร์    ยู
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
8/4/2009 10:00:08 AM
3   
1570300092842
นายสมพร    บุญเรือน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
10
40
7/30/2009 10:56:36 PM
2   
1570300092842
นายสมพร    บุญเรือน
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
7/30/2009 10:47:27 PM
1   
sec04
นายศักดา    พุ่มประสพ
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
7/30/2009 2:43:41 PM
[ Home ]
Thai JAVA43