รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
6   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/9/2561 21:21:05
5   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
22/5/2561 16:22:29
4   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2560 13:02:43
3   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
10
11/12/2560 12:57:12
2   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
0
11/12/2560 12:56:47
1   
  
ทดสอบฟิสิกส์ 1 ก่อนเรียน
5
20
11/12/2560 12:51:52
[ Home ]
Thai JAVA43