ผลการสอบวิชาฟิสิกส์ 2/ ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ภาค 2/2550
สามารถค้นตามรหัสนักศึกษา หรือ ชื่อนักศึกษา หรือSection หรืออาจารย์ผู้สอนหรือจำแนกตามระดับคะแนนประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2551คะแนน 100 % = (คะแนนMidterm)*4/11 + จิตพิสัย 20% + (คะแนนFinal)*4/11

มีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หรือติดต่อภาควิชาฟิสิกส์ 02 5494186

powered by School of Physics
Runnig with PHP and MySQL.
Thanks for all guys who created these OpenSources that makes my job easily done
Wachara R.