ผลการสอบวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x 0.40 + คะแนนปลายภาค x 0.40 + จิตพิสัย 20 %

The filename Excel/Funda1_1_51.xls is not readable