ผลการสอบวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 2 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (35/90) + คะแนนปลายภาค x (45/100) + จิตพิสัย 20 %

The filename Excel/funda2_1_51.xls is not readable