ผลการสอบวิชาฟิสิกส์ 1/ ฟิสิกส์ 1สำหรับวิศวกร ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (4/11) + คะแนนปลายภาค x (4/11) + จิตพิสัย 20 %

The filename Excel/p1_1_51.xls is not readable