ประกาศผลสอบกลางภาควิชา ฟิสิกส์ 1 ภาค 1 / 2544

ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2544

Bestt look with IE 5. or later only!!!

--------------------

ต้องการดูผลเรียงลำดับจากคะแนนสูงไปต่ำ คลิ้กที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Civil 44541CNM 44641CAM
44641CAT
44641CNM    
Elec 44542CNM
44542PNM 44642CAT
44642CNM 44642ENM 44642PNM
Mechanics 44543MNM 44643MAM
44643MAT
44643MNM    
Industrial 44644MAT
44644MNM 44644PNM
     
Texttile

44545FNM

44645TAM  
     
47 44547CNM 44647CNM  
     
48 44548CNM    
     
Computer 44649PAM 44549PNM  

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

วิศวะฯ เกษตร AE4401 AE4402 AE4411
PE4401 PE4402 PE4411
วิศวกรรมอาหาร FE4401    
คอมพิวเตอร์ CT4401 CT4402  
วิศวกรรมดินและน้ำ SE4401    
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม EE4401    

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  PC4401 PT4401 PT4402

คณะสถาปัตย์

  สถาปัตย์ ปี 1    

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่มหรือไม่ระบุกลุ่มหรือขาดสอบ

  ลงเพิ่ม ขาดสอบ1 ขาดสอบ 2


มีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสอบติดต่อที่ภาควิชาฟิสิกส์โดยด่วน :<)

 

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ