3

    ของเหลวอะไร

1.  น้ำในแก้วถ้าอยู่บนแป้นหมุน  มันจะมีผิวหน้าเว้าลงไป  คือตรงขอบภาชนะจะสูงกว่า

2. ถ้าเอาแท่งไม้หมุนลงไปหมุนในน้ำโดยน้ำนั้นอยู่ในแก้ววางอยู่บนพื้นธรรมดา  ผิวหน้าน้ำจะเว้าอีก

3. ของเหลวบางอย่างเอาแท่งไม้ลงไปหมุน  มันจะไต่ไม้ทำให้ผิวหน้าไม่เว้า  ของเหลวอะไร

เฉลย     ของเหลวมี  2  ประเภท   ประเภทหนึ่งเรียกว่า  ชนิดนิวโตเนียล  นี่ประพฤติตนในขอบเขตของอาร์คีมีดิสและแบร์นูลลี  อะไรๆก็อธิบายได้  ประเภทที่ 2  เรียกว่า  ชนิดเหนียวหนืด (viscoelastic)  พวกนี้ไม่ประพฤติธรรมดาอย่างชนิดแรก  ก็เลยมีอะไรแปลกๆ อย่างรูป  (3)   คือยิ่งหมุนเร็วก็ยิ่งเช้าหาศูนย์กลาง  เลยไต่ไม้ขึ้นไปได้ 

ของเหลวอะไรอีกอย่าง

ของเหลวชนิดนี้มันประพฤติตนแปลก  คือเป็นแบบกาลักน้ำไต่ขอบแก้วขึ้นมาเอง  อะไรเป็นสาเหตุอย่างนั้น  เคยอ่านวารสารว่า  ฮีเลียมเหลวประพฤติตนอย่างนี้  แต่นั่นต้องเย็นจัด  ของเหลวชนิดนี้ที่อุณหภูมิห้องนี่เองที่ไต่แก้วขึ้นมา

เฉลย  นี่แหละพฤติกรรมของเหลวชนิดเหนียวหนืด  เช่นสารโพลีเอธทีลีน

ชิ้นส่วนพาฉงน ?

คุณสามารถบรรจุชิ้นส่วน  A ,  B  และ  C  ลงในช่องตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมให้พอดีกันได้หรือไม่?

เฉลย  A  = 31   ,  B = 6  ,  C =  25

อนุกรมภาพ

จากอนุกรมภาพที่กำหนดให้จากภาพบน  ให้คุณหาว่าภาพต่อไปที่ควรจะอยู่แทนที่เครื่องหมายคำถามซึ่งอยู่ในแถวบนนั้นคือภาพอะไร (  คำตอบที่ให้เลือกคือ  A , B , C ,D  E  หรือ  F)

เฉลย  คำตอบคือ  F   เพราะการเรียงอนุกรมจะเป็นดังนี้  "รูปตรง (มีฐานมั่นคง)  1  รูป  ,  รูปเอียง  (ฐานไม่ตรง)  2  รูป  ,  รูปตรง  1  รูป  ,  รูปเอียง  2  รูป....."  ก็จะได้คำตอบคือ F

นักเรียนยืนอยู่บนโต๊ะหมุน  แต่ขณะที่ทดลองโต๊ะยังไม่หมุน  ถ้านักเรียนถือล้อที่กำลังหมุนอยู่และพลิกล้อขณะที่กำลังหมุนอยู่ด้วย  อยากทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ตอบ  จากสูตรที่ว่า     ทอร์กคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมต่อเวลา   เมื่อนักศึกษาคนนี้กลับล้อที่กำลังหมุนอยู่นี้  จะทำให้เกิดแรงบิด  บิดโต๊ะให้หมุน  ตอนนี้ก็ลองตอบคำถามเองครับว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับ