แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 11

 

  

แผ่นใสการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 17  

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์

     แผนที่เข้าชมงานผิดพลาดไปนิดหน่อย   จินตนาการสำคัญกว่าความรู้    ใครว่าโลกกลม   บุคคลแห่งปีของนิตยสาร Time   การขึ้นของกระสวยอวกาศ   เอกภพกำลังขยายตัว   ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ   ประวัติย่อของเวลา   จำนวน 31  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

เคมีนิวเคลียร์

     ศึกษาปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นใน นิวเคลียสของอะตอม  สมบัติของนิวเคลียส  ไอโซโทป  ไอโซโทน  ลักษณะของนิวเคลียส  รูปร่างและความหนาแน่นของนิวเคลียส  และ BE  ของนิวคลีออน  จำนวน 28  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

nanotechnology

ทำของจิ๋วให้แจ๋ว

     นาโนเทคโนโลยีคืออะไร ทำไมต้องเล็กขนาดนั้น  เล็กขนาดนี้มองเห็นไหม  เล็กแล้วนำไปทำอะไร  เส้นผมกับ CD   ความเหนียว   การนำไฟฟ้า ผ้าไม่เปียกไม่ยับ  อนาคตของนาโนเทคโนโลยี ของ  ผศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ จำนวน 35  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

Thermal  Kinetic

     เครื่องจักรกลของ Carnot   กระบวนการความร้อนคงที่ และอุณหภูมิคงที่  จุดวิกฤติ  สมการ Van der waals  จำนวน 18  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

การแทรกสอดของคลื่นแสง

     ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต  และเชิงกายภาพ  การทดลองแบบช่องเล็กยาวคู่ของยัง  ความเข้มของริ้วจากช่องเล็ก   การสะท้อนจากฟิล์มบาง วงแหวนนิวตัน   interferometer  ของไมเคิลสัน   และเฟสของคลื่น จำนวน 37  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน

    การเลี้ยวเบนฟราวน์โฮเฟอร์  การเลี้ยวเบนจากช่องเล็กยาวเดี่ยว  และผ่านช่องกลม  เกรตติเลี้ยวเบน  โพลาไรเซชันโดยการเลือกดูดกลืน  มุมโพลาไรซ์  โพลาไรเซชันโดยการกระเจิง  จำนวน 39  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น

     การแผ่รังสีของวัตถุดำ  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก  มักซ์พลังค์ การกระเจิงคอมบ์ตัน   อาร์เทอร์  คอมบ์ตัน  สเปกตรัมแบบเส้น อนุกรมไลมาน  ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน  จำนวน 40  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ฟิสิกส์อะตอม

     แบบจำลองอะตอมของทอมสัน  แบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  และของบอร์  สเปกตรัมของอะตอม  พลังงานศักย์ของอิเล็กตรอน  อะตอมของไอโดรเจน  การทดลองของแฟรงค์และเฮิรตซ์  และเลขควอนตัม  จำนวน 20  แผ่น  ของ อ. ชนกนันท์ บางเลี้ยง  คลิกค่ะ powerpoint

 

ฟิสิกส์ควอนตัม

     ประวัติและความเป็นมา  การแผ่รังสีของวัตถุดำ   การแจกแจงสเปกตรัม  ทฤษฎีของเรย์ลี-จีนส์  และของพลังค์  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ทฤษฎีแผนเดิม  สมบัติคลื่นและอนุภาค  กลศาสตร์ควอนตัม   ฟังก์ชันคลื่นหนึ่งมิติ    จำนวน 51  แผ่น  ของ อ. ชนกนันท์ บางเลี้ยง  คลิกค่ะ powerpoint

ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีสัมพัทธภาพ

     สัจพจน์ของไอน์สไตน์ Lorentz transformation  คู่แฝดพิศวง  การหดสั้นของความยาว  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  อนุภาคตัวหนึ่งในกล่อง      จำนวน 33  แผ่น  ของ อ. วรนุช ทองพูล  คลิกค่ะ powerpoint

ข้อคิดเเห็น

"ทิศทางอนามัยสิ่งแวดล้อมโลก"

    เป้าหมายการพัฒนา  ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ  การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อม  ทิศทางงานอนามัย   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       จำนวน 13  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

    เป้าหมายแผน 10  ความอยากดีมีสุข อย่่างยั่งยืน   ทนทรัพยากรธรรมชาติ   ความหลากหลายทางชีวภาพ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรอบแนวคิด  กระบวนการและกลไก  ตัวชี้วัดสำหรับติดตามผล      จำนวน 46  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

วิกฤติการศึกษาไทย

      บรรยายโดยนาย ทองดี  แย้มสรวล  ครูแห่งชาติสาขาฟิสิกส์  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี   การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซีย   ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน  ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  จำนวน 77  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องแยกชิ้นงาน

      เครื่องขัดผิวโลหะแบบถังกลิ้ง  เม็ดลูกปืนขัดเงาโลหะ  หินเซรามิคขัดหยาบทรงกระบอก  หินเซรามิคขัดละเอียดทรงกลมและทรายญี่ปุ่น  จำนวน 21  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

ภาพรถยนต์ภาค 1

      Civic   Falcon   Ford    Dodge  Viper   ฯลฯ  จำนวน 70  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

ภาพรถยนต์ภาค 2

      mazda Rx-8   Rx-5    มิตซูบิชิ  เบนซ์   Morgan   BMW     จำนวน 7แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

ความก้าวหน้าโลหะกับรถยนต์

      Civic hybid  ประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริด  เทคโนโลยี IMA   intelligent power control unit    ระบบเครื่องยนต์อัตโนมัติ  การทำงานของระบบจุดระเบิด  ระบบเกียร์ CVT    จำนวน 24  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

หุ่นยนต์

     หุ่นยนต์ที่สร้างเลียนแบบสัตว์เลี้ยง  หุ่นปิโน  หุ่นสุนัข  หุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ   หุ่นยนต์ล้อ-แขน  ยานกลอัตโนมัติ  หุ่นยนต์บี 3   หุ่นยนต์รู  หุ่นยนต์เดินแบบมนุษย์ของฮอนด้า    จำนวน 45 แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เรือรบของไทย

      เรือสยามอรสุมพล  เรืออรรคราชวรเดช  เรือวรารัตนพิไชย เรือพิยัทย์มรณยุทธ์  เรือสุริยมณฑล   เรือสถิตย์ราชการ   เรือจำเริญ  เรือพาลีรั้งทวีป  เรือลบสุโขทัย   เรือลบภูเก็ต  เรือรบกระบุรี   และเรือลบคีรีรัฐ  จำนวน 46  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องจักร

      บูชที่เหมาะกับการใช้งาน  แหวนล๊อค  Bush  เคลือบด้วยสารเทฟล่อน  เม็ดกลมทองเหลือง  เม็ดกลมสแตนเลส  เครื่องเชื่อม  Air plasma cutting   เครื่องเชื่อม Tig   และเครื่องเชือม Mig    จำนวน 43  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องมือทางโลหะวิทยา

      เครื่องเลื่อยแบบสายพาน  เตาสำหรับอบชุบเหล็กกล้า  เครื่องรีดเกลียวสกรู  เตาอบสูญญากาศ  เครื่องทดสอบความแข็งแรง  เครื่องทดสอบความล้า  เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี  เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์  จำนวน 10  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

นาฬิกา

      ับเบิ้ลโจ๊กเกอร์  บับเบิ้ล ลูซิเฟอร์   นาฬิกาเพื่อสาวชาวเอเซีย  แทคฮอยเออร์  สตาร์เลดี้โฟร์ซีชั่น    จำนวน 17  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

โลหะกับปืน

      ืนลูกซอง  ปืนลูกกรด  วินเชสเตอร์คานเหวี่ยง  ปืนไรเฟิลแฝดขนาด .600 ไนโตรเอ็กเปรส  ปืน .375  เอฟเอ็นสวีดิส  เมาเซอร์สวีเดน  ปืนเรมิงตันลี  ศูนย์หลังเลขไทย   จำนวน 46  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์-รถถัง

    เครื่องบินขับไล่  เครื่องบินโจมตี  เบรเก็ตรุ่น 3  ฮอร์ค 75  คอร์แชร์วี 93 เอส   เครื่องบินลำเลียง   เฮลิคอปเตอร์ UH-1   รถถัง IS3   รุ่นสกอร์เปี้ยน 2000  รุ่นที 72      จำนวน 60  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์

      เครื่องบินขับไล่แบบที่ 5 ประชาธิปก   แบบที่ 8 ไฮน์เกล  ฮอร์ค 3   นากาชิมา กิ-27   เครื่องบินฝึกแบบที่ ๔   เครื่องบินฝึกแบบ ๙   ชิปมังค์   เครื่องบิน บ.ฝ.15    เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 12   เครื่องบินสื่อสารแบบที่ 1 , 2, 3   เฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.๔  และ ฮ. ๕  จำนวน 104  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

Clound chamber

ห้องหมอก

      ความหมาย  ประวัติผู้สร้าง   หลักการทำงาน  ทำไมต้องใช้แอลกฮอลล์  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ   ความดันไอ  การจัดเตรียมอุปกรณ์  วิธีการทดลอง  และผลการทดลอง จำนวน 23  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

กับทฤษฎีของไอน์สไตน์

      เส้นทางชีวิต  พลังงานสัมพัทธ์   มวลสัมพัทธ์   ความเร็วแสง  พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส   พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล   พลังงานจากการแบ่งแยกนิวเคลียส   พลังงานจากการหลอมรวมนิวเคลียส  พลังงานจากปฏิมวลสาร  ลูกระเบิดเจ้าหนูน้อย  และ  เจ้าหมูอ้วน จำนวน 48  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

      ชนิดของพลังงานนิวเคลียร์   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นอย่างต่อเนื่อง  การผลิตไฟฟ้า ส่วนประกอบของโรงงาน  แท่งเชื้อเพลิง  หอระบายความร้อน    สถานที่เก็บกาก  เครื่องปฏิกรณ์แบบไร้น้ำ   แบบความดันสูง  แบบน้ำเดือด   แบบใช้น้ำมวลหนัก  และแบบใช้ฮีเลียมระบายความร้อน จำนวน 42  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เครื่องจักรความร้อน

     ประสิทธิภาพสูงสุดของวัฏจักร  Carnot     การคำนวณหาปริมาณควาร้อน  งาน  และการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน   เครื่องยนต์ที่ผันกลับได้   การแสดงเครืองจักรของ Maxwell   และ  Feyman ที่ขัดกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก    เฟสไดอะแกรม และการเปลี่ยนเฟส จำนวน 19 แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

MRI  Pulse  Sequences

     ภาวะปกติของโปรตรอน เดี่ยว Magnetic dipole Larmor Frequency แกนการกวาด การจัดเรียงตัวใหม่ให้แกนหมุนชี้ไปในทิศทางเดียว การตรวจวัดสัญญาณ และภาพจาก MRI จำนวน 46 แผ่น       คลิกค่ะ powerpoint

  

 

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน