แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 3

แม่เหล็กไฟฟ้า

   แผ่นใสเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน  24  แผ่น คลิกครับ

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    แผ่นใสแบบ PDF   ภาษาอังกฤษทั้งหมด   จำนวน 52  แผ่น  คลิกครับ

คลื่นวิทยุ

     แผ่นใสคลื่นวิทยุ  ของ  อ.อธิพงศ์ สุริยา จำนวน 8   แผ่น คลิกครับ

บทนำ

เรื่องวงจรไฟฟ้า ของ

Robert L. Boylestad   ภาษาอังกฤษทั้งหมดจำนวน 26  แผ่น คลิกครับ

ภาพเครื่องบิน

   จำนวน 24  แผ่น คลิกครับ

ภาพเรือ

จำนวน 17  แผ่น คลิกครับ

กระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

แผ่นใสจำนวน  33  แผ่น

โดย  คุณ  นิพนธ์ เจ็ดศิริ  คลิกครับ

กระบวนการผลิตแผงโซลาร์ของ

BSC  แผ่นใส จำนวน 21  แผ่น  โดย คุณ  นิพนธ์ เจ็ดศิริ  คลิกครับ

ทฤษฎีควอนตัม แผ่นใสจำนวน  16  แผ่น คลิกครับ

   ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน 19  แผ่น  คลิกครับ
    ประวัติศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษทั้งหมด   จำนวน  54  แผ่น  คลิกครับ
  แม่เหล็ก   จำนวน  34  แผ่น  ของ  ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  คลิกครับ

  Polymer   และ Plastic  จำนวน 51   แผ่น  เป็น แผ่นใส  Multimedia   เต็มรูปแบบ คลิกครับ

    วิทยุกระจายเสียง  จำนวน 21  แผ่น  คลิกครับ

    วิทยุโทรทัศน์  พร้อมกับการเกิดของช่องทีวีต่างๆในประเทศไทย  จำนน  38  แผ่น  คลิกครับ

   ภาพยนตร์  พร้อมจุดตั้งต้นของภาพยนตร์   จำนวน  43   แผ่น  คลิกครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์

      ศักย์ไฟฟ้า   จำนวน  17  แผ่น  ของ  ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  คลิกครับ
      ศักย์ไฟฟ้า   จำนวน  23  แผ่น  ของ  อ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย คลิกครับ

    กฎของเกาส์  จำนวน  16  แผ่น  ของ  อ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย คลิกค่ะ

   ไฟฟ้า ( Electricity)  จำนวน  24  แผ่น คลิกค่ะ

   กล้องแบบต่างๆ  จำนวน 23   แผ่น   คลิกครับ

   วัสดุศาสตร์  จำนวน  21  แผ่น คลิกครับ

 

  

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน