แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 5

    แผ่นใสเรื่องจุดศูนย์กลางมวล    ภายในประกอบด้วยนิยามของจุดศูนย์กลางมวล  การแก้ปัญหาโจทย์   การขว้างประแจ   และการระเบิด   เป็นแผ่นใสของภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  แผ่น  คลิกค่ะ
     แผ่นใสเรื่องการเคลื่อนที่แบบการหมุน   ภายในประกอบด้วยนิยามของการขจัดเชิงมุม   ความเร็วเชิงมุม   ความเร่งเชิงมุม    ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชิงมุมและเชิงเส้น  และเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์   เป็นแผ่นใสของภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  24  แผ่น  คลิกครับ
 

    ไดโนเสาร์  เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีชีวิตบนโลกมากว่า  225 ล้านปี   ก่อนที่จะสูญพันธุ์ลงไป   ในแผ่นใส  เราจะแบ่งกลุ่มไดโนเสาร์   และจัดประเภทไดโนเสาร์   จำนวน  28  แผ่น  คลิกค่ะ
 

จักรยาน

    แผ่นใสจำนวน  80  แผ่น   เล่าถึงจักรยานรุ่นแรกๆ   จักรยานเหรียญเพนนี -   ฟาร์ทิง  จักรยานรุ่นกระดูกลั่น  เรือ  รถสกูตเตอร์  จนถึงการใช้จักรยานทำลายสถิติโลก  คลิกครับ

 

เรือ

    แผ่นใสจำนวน  72 แผ่น  เล่าถึงจุดกำเนิดของเรือลำแรก  การเดินทางบนน้ำด้วยต้นไม้  ส่วนต่างๆของเรือ  แฟก้อนวุ้น   เรือแคนูเปลือกไม้  เรือกลไฟ   และการจับปลาด้วยอวน   น่าสนใจยิ่ง คลิกครับ

 

นาโนเทคโนโลยี

วิทยาการที่เส้นขอบฟ้า

    ความหมายของนาโนเทคโนโลยี  เดินทางสู่โลกนาโน   หัตถ์แห่งพระเจ้า   หน่วยความจำ   อุปกรณ์เปล่งแสง  และอื่นๆอีกมากมาย   เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  71  แผ่น คลิกค่ะ

        หลักเบื้องต้นของความร้อน  แผ่นใสจำนน  26  แผ่น  เริ่มต้นที่นิยามของความดัน  ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ   และระบบทำความเย็นเบื้องต้น  คลิกค่ะ
 

    การทดลองกับแคลอริมิเตอร์  เป็นแผ่นใสจำนวน  22  แผ่น   บอกวิธีการหาความจุความร้อนของมวลสาร  สุดท้ายเป็นการหาค่าคงที่ของแคลอริมิเตอร์ คลิกค่ะ 
 

คลื่นนิ่ง

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน  จำนวน  52  แผ่น  ดูง่ายไม่ซับซ้อน  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คลื่นในเส้นเชือก  โมดต่างๆของการสั่น   คลื่นเสียงในดนตรี   นาโนกีตาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกค่ะ

 

 

อุณหภูมิและความร้อน

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน จำนวน  25  แผ่น   ของ อ.วิษณุ เพชรภา  ภายในกล่าวถึง  สมดุลควาร้อน  สเกลของความร้อน  อุณหภูมิเคลวิน   การขยายตัวเนื่องจากความร้อน  และการถ่ายโอนความร้อน   คลิกค่ะ

 

สภาพพลาสติกของวัตถุ

       แผ่นใสจำนวน  17  แผ่น  กล่าวถึงสภาพความยืดหยุ่น  ความยืดหยุ่นของสปริง  กราฟความยืดหยุ่น  และความเค้น  คลิกครับ

อินเตอร์เน็ตกับกฎการเคลื่อนทีของมวล

      แผ่นใสจำนวน  12 แผ่น   แบบมัลติมีเดีย  เนื้อหาภายใน เชื่อมความสัมพันธ์ อินเตอร์เน็ต กับ ยอดอัจฉริยะ ท่านเซอร์ ไอแซค นิวต้น  มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งพิศดารอย่างไร  อยากทราบคลิกครับ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     อธิบายถึงจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คลิกครับ

สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     สรุปถึงจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คลิกครับ

 

 

    พาเยี่ยมชมการทดลองเสมือนจริง ฟิสิกส์ คลิกครับ
 

    พาเยี่ยมชมการทดลองเสมือนจริง ฟิสิกส์ คลิกครับ

ทดสอบครับ

 

คลิกครับ

    แผ่นใสฟิสิกส์ จำนวน 119  แผ่น เป็นสรุปทางฟิสิกส์ตั้งแต่การเคลื่อนที่  กฎการเคลื่อนที่  คลื่น  เสียง  ไฟฟ้า  อะตอม  จนถึงนิวเคลียร์  ได้กระชับและละเอียด  น่าสนใจมาก คลิกค่ะ

เครื่องบินเล็กเพื่อการเรียนรู้

    คำนิยามของเครื่องบินเล็ก  เครื่องบินเล็กพลังยาง   เครื่องบินเล็กบินอิสระ   และใช้สายบังคับ  จำนวน  แผ่น คลิกค่ะ

 

ความใฝ่ฝันในการบิน

      กล่าวถึง อิคารุส  ผู้ติดปีกขี้ผึ้งบินอยู่เหนือทะเล   ความใฝ่ฝันของ Leonado  da vinci  ในการบิน   และการบินของ  นาย Lilienthal  พี่น้องตระกูลไรท์  และการสร้างเครื่องบินเล็กพลังยาง  จำนวน 34  แผ่น คลิกนะค่ะ

 

 

คลื่นเสียง

(sound wave)

      ของ อ.สิทธิชัย  ปิ่นกาญจนโรจน์  อธิบายการเกิดเสียง ลักษณะของเสียง  อัตราเร็ว  ความเข้ม ความถี่  และพฤติกรรมของเสียง ในแผ่นใสนี้ ท่านจะได้พบกับปรากฏการณ์ดอปเปอร์  และเสียงดนตรีแบบต่างๆ  จำนวน  41  แผ่น  คลิกค่ะ

 

กาแลกซี่

      ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  ทางช้างเผือก  ดาราจักร  รูปร่างของกาแลกซี่ แบ่งออกเป็น 4  ชนิด   การแลกซี่ทางช้างเผือก  ขนาดของกาแลกซี่  ของ  Dr. Krisanadej   จำนวน  40  แผ่น   คลิกค่ะ

 

Thermal properties of matter

     แผ่นใส คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ  จำนวน  24  แผ่น   เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  ภายในประกอบด้วย  สมการสถานะ   แก๊สอุดมคติ  แผนภาพP-V  ความจุความร้อนของแก๊ส  และคุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสาร   คลิกครับ

 

โครงสร้างอะตอม

     กล่าวถึงการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  ปัญหาการเคลื่อนที่ในวงโคจรของอิเล็กตรอน  อะตอมของไฮโดรเจน  ทฤษฎีอะตอมของโบห์ร  ปรากฎการณ์ซีมาน  และอื่นๆอีกมากมาย  ของ อ.นพฤทธิ์ จินันทุยรา  จำนวน  43  แผ่น  คลิกค่ะ 

 

ความจุไฟฟ้า

     ภายในประกอบด้วย  ความหมายของความจุไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน   การต่อตัวเก็บประจุ   และพลังงานในตัวเก็บประจุ   จำนวน  16  แผ่น  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คลิกค่ะ

 

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน