กระสุนแตงโม

    นักวิทยาศาสตร์ใช้แตงโมเป็นลูกกระสุน

คำถาม

   วิธีใดสามารถทำให้แตงโมบินได้ไกลที่สุด

  1. ใช้ความร้อน
  2. เจาะรู
  3. ทาด้วยไขมัน

กลับหน้าแรก

           ลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋ม เพิ่งมาใช้กันในศตวรรษนี้เอง และทำให้โฉมหน้ากีฬากอล์ฟเปลี่ยนไปมาก ลูกกอล์ฟแบบนี้หากตีได้ดี จะลอยได้ไกลถึง 275 ม. ขณะที่ลูกกอล์ฟแบบกลมเกลี้ยงจะไปได้เพียง 65 ม. กีฬากอล์ฟริเริ่มเล่นกันในฮอลแลนด์และสก็อตแลนด์ในสมัยศตวรรษที่ 15 ลูกกอล์ฟยุคแรกๆ นั้นทำด้วยหนังยัดไส้ขนนก คำว่า "golf" ก็เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำภาษาเยอรมันว่า "Kolbe" ซี่งแปลว่าไม้ตี ในศตวรรษที่ 19 มีการทำลูกกอล์ฟด้วยสารยืดหยุ่นคล้ายยางที่เรียกว่า กัตตา-เปอร์ชา (gutta percha) และค้นพบว่าลูกที่มีรอยบุบเพราะไม้ตีจะลอยไปได้ไกลกว่าลูกกลมเกลี้ยง จึงเริ่มทำลูกกอล์ฟให้มีรอยกากบาทเล็กๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1906 มีการทำลูกกอล์ฟยัดไส้ในเป็นก้อนยางกลมๆ และเปลือกนอกเป็นยางแข็งมีรอยบุ๋มตื้นๆ รูปกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้าง ฯลฯ 

           เหตุใดรอยบุ๋มบนลูกกอล์ฟ จึงทำให้ลูกลอยไปได้ไกลขึ้น ขณะที่ลูกกอล์ฟลอยอยู่ จะมีชั้นอากาศบางๆ มาเกาะที่ผิวด้านหน้า เมื่ออากาศนั้นเคลื่อนผ่านพ้นลูกไป จะทำไห้เกิดกระแสลมหมุนตามหลัง ลมนี้จะดูดเอาพลังจากลูกกอล์ฟและทำให้ลูกวิ่งช้าลง แต่ถ้าลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋ม จะทำให้ชั้นอากาศเกาะติดผิวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงหลังลูกได้ ดังนั้น เมื่ออากาศผ่านพ้นลูกไป กระแสลมหมุนที่เกิดตามหลัง จึงมีวงแคบลง และทำให้แรงดึงต่อลูกกอล์ฟลดลงด้วย รอยบุ๋มยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ ทำให้ลูกลอยในอากาศได้นาน ทั้งนี้เพราะลูกกอล์ฟจะเแบ็กสปินเมื่อไม้หวดมากระทบ ส่วนที่เป็นรอยบุ๋มจะประคองให้ลมขึ้นข้างบน อากาศด้านบนจึงเคลื่อนเร็วกว่าด้านล่าง ซึ่งทำให้ด้านล่างมีแรงดันมากว่าด้านบนดังนั้น จึงพยุงลูกกอล์ฟให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น

รอยบุ๋มบนลูกกอล์ฟ รอยบุ๋มบนลูกกอล์ฟมีขนาดลึก 0.01-0.25 มม. แต่ละลูกมีรอยบุ๋ม300-500 รอย เรียงเป็นลายได้ถึง 6 แบบ เช่น แบบ 480 รอยเรียงเป็นลายสามเหลี่ยมด้านเท่า 20 รูป แต่เรียงแบบไหนก็แทบไม่มีผลต่อระยะทางที่ลูกกอล์ฟจะลอยไปได้ 

ลดแรงดึง เมื่อลูกพ้นจากหน้าไม้ตีกอล์ฟ ชั้นอากาศบางๆ ที่เกาะติดผิวจะเคลื่อนจากด้านหน้าไปด้านหลังแต่รอยบุ๋มจะทำให้ลมหมุนที่เกิดตามหลังลดลงอากาศจึงเกาะติดลูกนาน

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกวีดีโอการศึกษา

 

กลับหน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

วีดีโอการเรียนการสอน