ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ฺ  7 /8

    ความสลับซับซ้อนของเครื่องจักร  ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนนับล้านๆชิ้น  ทำให้เกิดระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น  การตัดสินใจด้วยคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาที  ด้งนั้นถ้าปราศจากคอมพิวเตอร์เป็นตัวตัดสินใจ  กระสวยจะไม่มีทางขึ้นได้เลย    กว่า 80 เที่ยวบิน  คอมพิวเตอร์เคยสั่งให้กระสวยหยุดอย่างกระทันหันเพียง 5  ครั้ง 

กลับหน้าแรก

ถ้าเราต้องการจะส่งวัตถุขึ้นไปโคจรอยู่บนอวกาศ ขณะนี้หรือตอนนี้ที่มนุษย์สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือ ส่งขึ้นไปพร้อมกับจรวด แต่ว่าจรวดลำหนึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก เกือบทั้งหมดของมวลจรวดที่เราเห็นก่อนจะจุดระเบิดคือ เชื้อเพลิง จุดครั้งหนึ่งเชื้อเพลิงก็เกือบจะหมดถัง ดังนั้น ถ้าจะส่งมวลขนาดใหญ่ขึ้นไป จึงเป็นไปไม่ได้เลย ต้องใช้วิธีแบ่งมวลออกเป็นหลายส่วน และส่งขึ้นไป หลาย ๆ เที่ยว อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เหมือนกัน โดยจะใช้แรงขับดันของสนามแม่เหล็ก ส่งมวลขึ้นไปแทนการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งในขณะนี้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเร่งกระสุนจากหยุดนิ่ง จนมีความเร็ว 10 km/s หรือ 2000 ไมล์ต่อชั่วโมง ภายในเวลา 0.001 วินาที  อ่านต่อครับการปรับทิศทางของกระสวยอวกาศ

เส้นทางการลงจอดของกระสวยอวกาศ  เริ่มต้นร่อนจากระดับความสูง  155000  ฟุต  ด้วยความเร็ว  9  มัค  เท่ากับ 9  เท่าของความเร็วเสียง   ( 3 km/s)  จนไปแตะพื้นที่รันเวย์ด้วยความเร็ว  346  km/h   (215 ไมล์/ชั่วโมง)   เฟสสุดท้ายของการบินคือจุดเริ่มต้นที่กระสวยอวกาศตั้งลำเพื่อเตรียมตัวลงจอด อยู่ที่ระดับความสูง   13365  ฟุต  ที่ความเร็ว  682  km/h   ใช้ระยะจากเฟสสุดท้ายถึงแตะพื้นรันเวย์  86.0  วินาที  จงคำนวณหาความเร่งในแนวสัมผัสในช่วงระยะเวลานี้

คำถาม 6  ข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลของกระสวยอวกาศขณะที่ทะยานขึ้นจากฐาน            จุดปล่อยหรือจุดกำเนิดตั้งต้นอยู่ที่ฐานด้านล่าง   ส่วนจุดอ้างอิงเป็นจุดที่แต้มไว้ในรูปด้านข้างซ้ายบนของกระสวยอวกาศ  เก็บข้อมูลโดยการวัดตำแหน่ง   ความเร็ว   บนแกน  x  และ  y   และวาดกราฟเทียบกับเวลา  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อดูคำถาม

    

ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด    กดที่นี่เพื่อดูคำถาม   หรือที่รูปภาพเพื่อดูการส่งกระสวย

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกวีดีโอการศึกษา

 

กลับหน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

วีดีโอการเรียนการสอน