หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก 2

บันทึกค่าลงในตารางการทดลอง

 

m  =  มวลอีเล็กตรอน  =  9.1 x 10 -31  กิโลกรัม

q  =  ประจุของอิเล็กตรอน  =   1.66 x 10 -16  คูลอมบ์

กำหนดให้  B  =   1 mT     v z   = 0

vx (m/s)

 x 107

R ทดลอง

(cm)

R ทฤษฎี

(cm)

ลักษณะการหมุนเป็นแบบทวนหรือตามเข็ม
0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

กำหนดให้  B  =   -1 mT     v z   = 0

vx (m/s)

 x 107

R ทดลอง

(cm)

R ทฤษฎี

(cm)

ลักษณะการหมุนเป็นแบบทวนหรือตามเข็ม
0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

ตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ในการทดลอง  กำหนดให้  vx  =  7 x 107 m/s , vz = 0,  ฺB  = 1 mT   ที่เวลา  t =  44 x 10-9  วินาที   ตำแหน่ง  x   และ  y  อยู่ที่ใด   เขียนรูปประกอบและให้คำนวณร่วมด้วย  ?

2. ในการทดลอง  กำหนดให้  vx  =  7 x 107 m/s , vz = 0,  ฺB  =- 1 mT   ที่เวลา  t =  44 x 10-9  วินาที   ตำแหน่ง  x   และ  y  อยู่ที่ใด   เขียนรูปประกอบและให้คำนวณร่วมด้วย  ?

3.  แรงเข้าสู่ศูนย์กลางทั้ง  2 คำถามคงที่  อยากทราบว่าเป็นเท่าไร ?

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า   1    2    3   4 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน