หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก 3

บันทึกค่าลงในตารางการทดลอง

กำหนดให้  vx =  8 x 107  m/s  

vz( x105 m/s) B (mT) การเคลื่อนที่ของประจุ
0 0  
1 0.5  
2 1  
3 1.5  
4 2  

ตอบคำถาม

1.  ในการทดลอง  กำหนดให้  vx  =  8 x 107 m/s , vz = 3x 105 m/s,  ฺB  = 1 mT     จงคำนวณหารัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน  ระยะพิตข์  และเวลาทั้งหมดที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในห้องทดลองนี้  เขียนรูปประกอบและให้คำนวณร่วมด้วย  ?

2. จากข้อที่  1  ถ้าเราเพิ่ม  B  เป็น  2 mT   ให้สังเกตว่ารัศมี R  และระยะพิตช์ลดลง   แต่ว่าเวลายังคงเดิม  อธิบายเหตุผลว่าทำไม

ดูทฤษฎีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กในหน้าถัดไป

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า   1    2    3   4 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน