หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

โมดการสั่นของเส้นเชือก

ใบบันทึกผล

กำหนดให้   FT   =   2.0  N    มวลต่อหน่วยความยาว   =   100   g/m

N fN ทดลอง fN ทฤษฎี
1    
2    
3    
4    

คำถาม

1.   ในการทดลอง   f  ทดลอง  กับ  f  ทฤษฎี  มีค่าต่างกันเล็กน้อย  ที่จุดทศนิยม    เพราะอะไร

2.   ฮาร์โมนิกกับโอเวอร์โทนต่างกันอย่างไร

แบบฝึกหัด 

สายกีตาร์มวลต่อหน่วยความยาว  =  50  g/m   ภายใต้แรงดึง   3  N    ถ้าจุดยึดห่างกัน  1 m  เกิดคลื่นสถิตบนเส้นเชือกที่ความถี่หลักมูลเท่าไร   และจงคำนวณหา

a)  อัตราเร็ว

ิิb)  ความยาวคลื่น

c)  ความถี่

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

หน้า   1    2    3 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน