หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

คลื่นตามขวางและตามยาว

ใบบันทึกผลการทดลอง

คลื่นตามขวาง  กำหนดให้  f  =  1  Hz

5 0.1        
6 0.2        
7 0.3        

คลื่นตามยาวในวัตถุแข็งเกร็ง

คลื่นตามยาว    กำหนดให้     f   =    1500   Hz

100 2        
150 3        
200 4        

คลื่นเสียงในแก๊ส

คลื่นเสียง(คลื่นตามยาว)   กำหนดให้  f   =   1000  Hz

1 1        
1.5 1.2        
2 1.5        

คำถาม

1.   เส้นลวดยาว  6  m  มวล   0.600  kg  มีความตึง   11.50  N  จงหาความเร็วของคลื่นตามขวางในเส้นเชือก

2.  อัตราเร็วของคลื่นเสียงตามยาวในทองแดง  (ใช้ตาราง  12-1  ช่วย)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า   1    2    3    4    5    6     7    8    9   10    11   12

 
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน