การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

โปรแกรมนี้แสดงการเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ ความสูงเริ่มต้น (Initial height) อัตราเร็วเริ่มต้น (Initial speed) มุมเอียง (Angle of inclination) มวล (Mass) และ ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง (Gravitational acceleration)

เลือกปุ่มแสดงค่าของปริมาณที่สนใจได้ 5 ชนิดคือ ระยะพิกัด (Position) ความเร็ว (Velocity) ความเร่ง (Acceleration) แรง (Force) หรือพลังงาน (Energy)

ผลของแรงต้านจากอากาศไม่ได้นำมาคิด


 

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง