การทดลองเรื่อง

การตกอย่างอิสระ

การหาค่า g

จุดประสงค์ของการทดลอง

      ให้ท่านบันทึกเส้นทางการตกอย่างอิสระของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  เพื่อค้นหาค่า g ซึ่งมีค่าเท่ากับ  9.8  m/s2  มีตำนานเล่าว่า  ท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน  โดนลูกแอปเปิ้ล ตกใส่ศีรษะ  ท่านเลยเกิดปิ๊งไอเดีย เรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงขึ้น  ตอนนั้นเป็นลูกแอปเปิ้ล  แต่ตอนนี้  เราจะปล่อยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ แอปเปิ้ลลงมาแทน

วิดีโอการตกของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ล

 คลิกค่ะ

เริ่มต้นทดลอง

1.  เข้าสู่การทดลอง  คลิกค่ะ

2.  คลิกลงบนคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ลทุกๆจุดที่กำลังตกลงมาในแนวดิ่ง   แต่ละคลิกของเมาส์จะได้รับการบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่  ถ้าเกิดท่านคลิกผิด  กดปุ่ม "Undo pt"  ตำแหน่งสุดท้ายจะถูกลบออกไป   ไม่ต้องคลิกเร็วนัก ควรคลิกให้ถูกตำแหน่ง

ข้อสังเกต  ถ้าท่านต่อการสื่อสารเข้ากับสายโทรศัพท์  ไม่ใช่สาย Lan  แต่ละคลิกการเคลื่อนที่อาจจะช้าลง   ไม่ต้องกังวล  ค่อยๆคลิกไป  ให้ถูกตำแหน่งเท่านั้นเป็นพอ 

3.  ท่านสามารถดูจุดสีแดงของการเคลื่อนที่ได้โดยการกดปุ่ม  Plot y(x)

4.  ท่านสามารถดูกราฟการเคลื่อนที่ได้โดยการกดปุ่ม   Plot y(t)

5.  ชุดข้อมูลที่ได้  เป็นเวลา (t)  กับตำแหน่ง y(m)   อยู่ทางตารางด้านขวามือ 

กราฟที่ได้เป็นกราฟรูปพาราโบลา   เป็นไปตามสมการ

y(t)   =   a  +  bt   + ct2

ตัว  เป็นค่าคงที่  เมื่อนำไปผ่านการคำนวณจะมีค่าเท่ากับ  g/2

ซึ่ง g คือค่าความโน้มถ่วงของโลก  เท่ากับ  9.8  m/s2

6.  สนุกกับการทดลองได้แล้วครับ

ทฤษฎี

นำมาจากหนังสือ  หนังสือฟิสิกส์ 1      ของ ผศ. จรัส บุณยธรรมา ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. ทฤษฎี

 

      

  2.  การตกของผู้หญิงคนหนึ่ง

 3.  การทดลองการตกของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ล

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง