หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

ปรากฎการณ์การแทรกสอดของอิเล็กตรอน

การทดลองในคอมพิวเตอร์  เราจะสร้างขึ้นได้อย่างไรก็ได้  มันไม่ใช่ของจริงนี่ค่ะ  การทดลองจริงมีไหมค่ะ

 


เป็นการยากมากที่เราจะสร้างการทดลองจริงขึ้นมาหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย  อย่างไรก็ตามเราสามารถทดลองการแทรกสอดที่เกิดกับแสงผ่านช่องแคบคู่ได้ซึ่งง่ายกว่า โดยผู้ทดลองคนแรก  คือ นายโทมัส ยัง ในปี   ค.ศ.  1801  แต่เมื่อจะใช้การทดลองนี้กับอิเล็กตรอนที่มีขนาดเล็กมาก  จึงทำไม่ได้ครับ  ต้องใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แทน  อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีได้มีการทำนายเหตุการณ์ไปล่วงหน้าว่าในโลกของอะตอม อิเล็กตรอนเกิดการแทรกสอดได้เหมือนคลื่น

ท่านดอกเตอร์พูดราวกับว่า ทฤษฎีถูกต้อง  และถ้าเกิดทฤษฎีผิด  การจำลองของท่านดอกเตอร์ก็ผิดด้วย ใช่ไหมค่ะ


ใจร้อนจริงๆครับ คุณสมศรี  ผมยังไม่เคยพูดว่า ไม่มีการทดลองใดในโลกที่สนับสนุนทฤษฎีนี้   ที่จริงมีคนทดลองการแทรกสอดที่เกิดจากอิเล็กตรอน ในปี ค.ศ. 1920  นาย Clinton J. Davisson   นาย  Lester H. Germer  และนาย George P. thomson  ได้สังเกตการกระเจิงของลำอิเล็กตรอน  ผ่านโครงผลึกของโลหะ  พบว่าอิเล็กตรอนเกิดการแทรกสอดขึ้น 


ริ้วรอยการแทรกสอดที่เกิดขึ้น แสดงว่าอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติเป็นคลื่น มีการกระเพื่อมขึ้นและลง  และสามารถแทรกสอดแบบเสริมและหักล้างได้เหมือนคลื่น


ถูกต้องแล้วครับ  การทดลองนี้เน้นย้ำให้เห็นว่า อิเล็กตรอนเป็นคลื่น สอดคล้องกับทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ชั้นยอดของโลกล้วนทำนายล่วงหน้ากันมาก่อนแล้ว  ดังนั้นผมจึงได้จำลองการทดลองการแทรกสอดของอิเล็กตรอนผ่านช่องแคบคู่ขึ้น ไม่ใช่มั่วขึ้นมาครับคุณสมศรี

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

1. พฤติกรรมประหลาดของควอนตัม

2. ทดลองช่องแคบคู่

3. การแทรกสอดของอนุภาค

4. ปรากฎการณ์การแทรกสอดของอิเล็กตรอน

5. การทดลองของ GP.Thompson

6. การทดลองของ Davisson และนาย Germer

7. ภาพยนตร์การแทรกสอดขนาดใหญ่

8. ภาพยนตร์การแทรกสอดขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน