หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

การทดลองของ GP.Thompson

อนุภาคคือคลื่น

   นาย จีพี ทอมสัน ได้ทำการทดลองเรื่องเหลือเชื่อ โดยการนำแผ่นทองคำเปลว วางกั้นลำอิเล็กตรอน ที่มีพลังงานขนาด  30 kV  ถ่ายภาพที่ปรากฎบนฉากหลังดังรูป

Thompson's Gold Foil Experiment

ภาพจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนผ่านโครงผลึกของแผ่นทองคำเปลว

    เขายังได้ทดลองกับโครงผลึกของอลูมิเนียม และได้ผลดังรูปล่าง

Thompson's Aluminum Crystal Experiment

ภาพจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนผ่านโครงผลึกของอลูมิเนียม

    การทดลองอันน่าพิศวงนี้ ทำให้นาย จีพี ทอมสันได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับนายเดวิสสัน  ในปี  1937  ซึ่งทำการทดลองได้ในลักษณะเหมือนๆกัน   

     นาย จีพี ทอมสัน คือลูกชายของนาย เจเจ ทอมสัน ผู้ที่ค้นพบอิเล็กตรอนในหลอดคาโถด และได้ประกาศว่า อิเล็กตรอนคืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง  เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี 1906   ไม่น่าเชื่อว่า  อีก 31  ปีต่อมา  ลูกชายของเขาจะมาบอกว่า  อิเล็กตรอนเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกัน

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

1. พฤติกรรมประหลาดของควอนตัม

2. ทดลองช่องแคบคู่

3. การแทรกสอดของอนุภาค

4. ปรากฎการณ์การแทรกสอดของอิเล็กตรอน

5. การทดลองของ GP.Thompson

6. การทดลองของ Davisson และนาย Germer

7. ภาพยนตร์การแทรกสอดขนาดใหญ่

8. ภาพยนตร์การแทรกสอดขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน