หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

ความเร็วของแสง

คุณสมศรีครับ  คุณยังจำได้หรือไม่ว่า  ความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีขนาดสั้นลง  ถ้าประจุไฟฟ้าสั่นแกว่งด้วยความเร็วที่มากขึ้น


จำได้ค่ะ  แต่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีความเร็วเท่ากัน ไม่ว่าการแกว่งของประจุจะเร็วหรือช้า  ความยาวคลื่นเท่านั้นที่เปลี่ยนใช่ไหมค่ะ


ถูกต้องแล้วครับ   คลื่นวิทยุ  คลื่นไมโครเวฟ  และรังสีเอกซ  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าก้บแสง  ในอวกาศความเร็วของแสงอยู่ที่  300,000  กิโลเมตรต่อวินาที    เราสามารถคำนวณหาความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้   ถ้าทราบคาบการแกว่งของประจุ แทนด้วยสัญญลักษณ์  T   และคูณค่านี้กับความเร็วแสง   c     


ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ  จุดสีเทาแกว่งลงและขึ้นวนกลับมาที่เดิม  ใช้เวลาครบ รอบ เรียกว่าคาบ  และเคลื่อนที่ได้ระยะ  d   เท่ากับความยาวของ ลูกคลื่น  แต่ดิฉันก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะ  ความยาวคลื่น  ลูก ใช้เวลาเท่ากับคาบการแกว่งของประจุใช่ไหมค่ะ

ถูกต้องแล้วครับ

 


ทำไมค่า  d/T  จึงเท่ากับความเร็วของคลื่นละค่ะ ?

 


เราใช้การคำนวณเหมือนกับการหาความเร็วของอนุภาค  เมื่อได้ระยะทาง ในเวลาหนึ่งคาบ T   เอาระยะทางตั้งหารด้วยเวลาคือความเร็ว


เหมือนกับการวัดความเร็วของรถซิค่ะ  สมมติว่ารถวิ่งได้ระยะทาง  200  กิโลเมตรในเวลา  ชั่วโมง   ความเร็วของรถคำนวณได้เท่ากับ   200/2  =  100  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เวลาเราคำนวณหาความเร็วของแสงได้เป็น  300,000  กิโลเมตรต่อวินาทีใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมค่ะ

ใช่แล้วครับ   


อะไรคือความหมายของความถี่ค่ะ

 


ความถี่แทนด้วยสัญญลักษณ์ "f," เป็นจำนวนการเคลื่อนที่ครบกี่รอบในเวลา  วินาที ถ้าคาบเท่ากับ  1/2  วินาที  ความถี่จะเท่ากับ  รอบต่อวินาที  หรือประจุแกว่งขึ้นลง  รอบต่อวินาที  สูตรทั่วไปเขียนได้เป็น


ความเร็วของแสงหาได้จากสูตร


ความเร็วของคลื่นเท่ากับความยาวคลื่นคูณกับความถี่


ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ  ถ้าเราจะหาความยาวคลื่น  เราต้องหาความถี่ก่อน  เช่นสมมติว่าดิฉันเปิดรายการโปรดในวิทยุที่ความถี่  90.1 MHz   ความยาวคลื่นหาได้จาก

,

หรือ


ประมาณ  เมตรวัดจากยอดคลื่นหนึ่งถึงอีกยอดคลื่นหนึ่งถูกไหมค่ะ  ท่านรอง ขา......

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. คลื่นน้ำ

3. คลื่นบนแสตนเชียร์

4. แรงทางไฟฟ้า

5. สนามของแรง

6. แกว่งประจุ

7. เส้นแรง

8. วงลูบของเส้นแรง

9. วัดความเร็วของแสง

10. ความเร็วของแสง

11. แบบจำลองของอะตอม

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน