ตารางแปลงหน่วย

ถ้าสนใจข้อมูลการวัด  คลิกเข้าไปที่  ที่มาของการวัด    หรือ  คลิก ตารางแปลงหน่วย   หรือสนใจระบบ  SI  ให้ คลิกคิดแบบเมตริก   คลิกกลับเข้าสู่หน้าหลัก

ความยาว อุณหภูมิ พลังงาน Luminance
พื้นที่ มวล กำลัง Luminous Flux
ปริมาตร แรง อัตราเร็ว Illumination
เวลา ความดัน มุม  

ความยาว

 

=


พื้นที่

=


ปริมาตร
=

เวลา
=

อุณหภูมิ
C =
F =
K =
R
มวล
=

แรง
=

ความดัน
=

พลังงาน
=

กำลัง
=

อัตราเร็ว
=

Angle
rad  (radians) =
       (degrees)
Luminance
=

Luminous Flux
=

Illumination
=

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. การวัด

  2. ที่มาของการวัด

  3. คิดเป็นเมตริก

  4. ตารางแปลงหน่วย


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง