คิดเป็นเมตริก

 

English/Metric Ruler - ruler.gif (1959 bytes)

แปลงหน่วย
     1 นิ้ว = 25.4000 มิลลิเมตร
     1 ฟุต = 0.3048 เมตร
     1 หลา = 0.9144 เมตร
     1ไมล์ = 1.6093 กิโลเมตร
  1 ตารางนิ้ว = 6.4516 ตารางเซนติเมตร
  1 ตารางฟุต = 0.0929 ตารางเมตร
  1 ตารางหลา = 0.8361 ตารางเมตร
  1 ลูกบาศก์นิ้ว = 16.3871 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1 ลูกบาศก์ฟุต = 0.0283 ลูกบาศก์เมตร
  1 ลูกบาศก์หลา = 0.7646 ลูกบาศก์เมตร
     1 quart = 0.9464 ลิตร
    1 gallon = 0.0038 ลูกบาศก์เมตร
     1 ounce = 28.3495 กรัม
     1 ปอนด์ = 0.4536 กิโลกรัม
  1 แรงม้า = 0.7457 กิโลวัตต์
  1 มิลลิเมตร = 0.0394 นิ้ว
     1 เมตร = 3.2808 ฟุต
     1 เมตร = 1.0936 หลา
   1 กิโลเมตร = 0.6214 ไมล์
1 ตารางเซนติเมตร = 0.1550 ตารางนิ้ว
 1 ตารงเมตร = 10.7639 ตารางฟุต
 1 ตารางเมตร = 1.1960 ตารางหลา
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0610 ลูกบาศก์นิ้ว
  1 ลูกบาศก์เมตร = 35.3147 ลูกบาศก์ฟุต
  1 ลูกบาศก์เมตร = 1.3079 ลูกบาศก์หลา
     1 ลิตร = 1.0567 quarts
  1 ลูกบาศก์เมตร =264.2860 gallons
     1 กรัม = 0.0353 ounce
   1 กิโลกรัม = 2.2046 ปอนด์
   1 กิโลวัตต์ = 1.3410 แรงม้า
"Metric Conversion Act of 1975"
94th Congress

 ตัวคูณแปลงหน่วย

ความยาว

 

ความยาว

เมตร (m)

นิ้ว (inch)

ฟุต (ft)

ไมล์ (mi)

1 เมตร

1

39.37

3.281

6.214 ´ 10-4

1 นิ้ว

2.540 ´ 10-2

1

8.333 ´ 10-2

1.578 ´ 10-5

1 ฟุต

0.3048

12

1

1.894 ´ 10-4

เวลา

 

วินาที  (s)

นาที (min)

ชั่วโมง  (h)

วัน (d)

ปี (yr)

1 วินาที

 1

 1.667 ´ 10-2

 2.778 ´ 10-4

1.157 ´ 10-5

 3.169 ´ 10-8

1 นาที

 60

 1

 1.667 ´ 10-2

6.944 ´ 10-4

 1.901 ´ 10-6

1 ชั่วโมง

3600

60

1

4.167 ´ 10-2

1.141 ´ 10-4

1 วัน

8.640 ´ 104

1440

24

1

2.738 ´ 10-3

1 ปี

  3.156 ´ 107

 5.260 ´ 105

 8.766 ´ 103

365.2

 1

 

มวล              ปริมาณที่ปรากฎในแถบเงา คือน้ำหนัก ไม่ใช่มวล

                    ยกตัวอย่างเช่น   1 kg  มีน้ำหนัก 2.205  lb  ในบริเวณที่มีค่า

                    g = 9.80665  m×s-2                    

 

กิโลกรัม (kg)

u

slug 

 ออนซ์

ปอนด์ 

ตัน (Ton) 

1 กิโลกรัม

 1

6.022 ´ 1026

6.852 ´ 10-2

35.27

2.205

1.102 ´ 10-3

หน่วยอะตอม

1.661 ´ 10-27

1

1.138 ´ 10-28

5.857 ´ 10-27

3.661 ´ 10-27

1.830 ´ 10-30

1 slug

14.59

8.778 ´ 1027

1

514.8

32.17

1.609 ´ 10-2

                       1 ตัน  (Ton) = 1000 กิโลกรัม (kg)

พื้นที่

 

 

ตารางเมตร (m2)

ตารางนิ้ว (in2)

ตารางฟุต (ft2)

1 ตารางเมตร

1

1550

10.76

1 ตารางนิ้ว

6.452 ´ 10-4

1

6.944 ´ 10-3

1 ตารางฟุต

 9.290 ´ 10-2

 144

 1

ปริมาตร

 

 

ลูกบาศก์เมตร (m3)

ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)

ลิตร (L)

ลูกบาศก์นิ้ว (inch3)

ลูกบาศก์ฟุต(ft3)

1 ลูกบาศก์เมตร

1

106

103

6.102 ´ 104

 35.31

1 ลูกบาศก์ซนติเมตร

10-6

 1

10-3

6.102 ´ 10-2

 3.531 ´ 10-5

1 ลิตร

10-3

103

1

61.02

3.531 ´ 10-2

1 ลูกบาศก์นิ้ว

1.639 ´ 10-5

16.39

1.639 ´ 10-2

1

5.787 ´ 10-4

1 ลูกบาศก์ฟุต

2.832 ´ 10-2

2.831 ´ 104

28.32

1728

1

 

 อัตราเร็ว

 

m×s-1

km×h-1

ft×s-1

mi×h-1

1 เมตรต่อวินาที

1

3.600

3.281

2.237

1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 0.2778

 1

0.9113

 0.6214

1 ฟุตต่อวินาที

0.3048

1.097

1

0.6818

 1 ไมล์ต่อชั่วโมง

 0.4470

 1.609

1.467

 1

แรง

 

N

dyn

lb

นิวตัน

 1

105

0.2248

ไดน์

10-5

 1

2.248 ´ 10-6

ปอนด์

4.448

4.448 ´ 105

1

กำลัง

 

W

cal×s-1

hp

ft×lb×s-1

Btu×h-1

1 วัตต์

 1

0.2390

1.341 ´ 10-3

0.7376

3.414

1 แคลอรีต่อวินาที

 4.184

 1

5.611 ´ 10 -3

3.086

 14.29

1 กำลังม้า

 745.7

 178.2

1

550

 2546

1 ฟุต×ปอนด์/วินาที

 1.356

 0.3240

1.818 ´ 10-3

1

 4.629

1 บีทียูต่อชั่วโมง

 0.2929

 7.000 ´ 10-2

3.928 ´ 10-4

0.2160

 1

ความหนาแน่น

 

kg×m-3

g×cm-3

Ib×ft-3

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

1

10-3

6.243 ´ 10-2

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

103

1

62.43

1 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

16.02

1.602 ´ 10-2

1

ความดัน

 

Pa

dyn×cm-2

atm

mmHg (torr)

Ib×inch-2

inch of water

1 พาสคัล (1 N×m-2)

1

10

9.869 ´ 10-6

7.501 ´ 10-3

1.450 ´ 10-4

4.015 ´ 10-3

1 ไดน์/ตารางเซนติเมตร

 0.1

 1

9.869 ´ 10-7

 7.501 ´ 10-4

1.450 ´ 10-5

 4.015 ´ 10-4

1 บรรยากาศ

 1.013 ´ 105

 1.013 ´ 106

 1

760

14.70

 406.8

1 มิลลิเมตรของปรอท

 133.3

 1.333 ´ 103

1.316 ´ 10-3

 1

1.934 ´ 10-2

 0.5352

1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

6895

6.895 ´ 104

0.6805

51.71

1

27.68

 1 นิ้วของน้ำ

 249.1

2491

 2.458 ´ 10-3

 1.868

3.613 ´ 10-2

 1

พลังงาน

กล่องข้อความ: พลังงาน

 

 

 

J

erg

eV

cal

kW×h

ft×Ib

hp×h

Btu

1 จูล

1

107

6.242 ´ 1018

0.2390

2.778 ´ 10-7

 0.7376

3.725 ´ 10-7

9.484 ´ 10-4

1 เอิร์ก

10-7

 1

6.242 ´ 1011

2.390 ´ 10-8

2.778 ´ 10-14

 7.376 ´ 10-8

3.725 ´ 10-14

 9.484 ´ 10-11

1 อิเล็กตรอน-โวลต์

 1.602 ´ 10-19

 1.602 ´ 10-12

 1

3.829 ´ 1020

4.450 ´ 1026

1.182 ´ 10-19

5.968 ´ 10-26

 1.520 ´ 10-22

1 แคลอรี่

4.184

4.184 ´ 107

2.611 1019

 1

1.162 ´ 10-6

3.086

1.559 ´ 10-6

 3.968 ´ 10-3

1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

3.6 ´ 106

3.6 ´ 1013

2.247 ´ 1025

8.604 ´ 105

1

 2.655 ´ 106

1.341

 3414

1 ฟุต-ปอนด์

1.356

1.356 ´ 107

8.462 ´ 1018

0.3240

3.766 ´ 10-7

1

5.051 ´ 10-7

 1.286 ´ 10-3

1 กำลังม้า-ชั่วโม ง

 2.685 ´ 106

 2.685 ´ 1013

1.676 ´ 1025

6.416 ´ 105

0.7457

1.980 ´ 106

1

 2546

1 บีทียู

1054

 1.054 ´ 1010

6.581 ´ 1021

252

2.929 ´ 10-4

 7.777 ´ 102

3.928 ´ 10-4

 1

    

ถ้าสนใจข้อมูลการวัด  คลิกเข้าไปที่  ที่มาของการวัด    หรือ  คลิก ตารางแปลงหน่วย   หรือสนใจระบบ  SI  ให้ คลิกคิดแบบเมตริก   คลิกกลับเข้าสู่หน้าหลัก

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

 1. การวัด

 2. ที่มาของการวัด

 3. คิดเป็นเมตริก

 4. ตารางแปลงหน่วย

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง