ให้ทำการทดลองตามคำแนะนำด้านบนนะครับ และอย่าลืมเปลี่ยนชนิดของแก๊สดูด้วย ลองศึกษานะครับว่าแก๊สแต่ละชนิดความสัมพันธ็ระหว่างความดันกับปริมาตรแก๊สมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันหรือไม่


คุณสมบัติแก๊สขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง