ความสัมพันธ์ระหว่าง P V T ของแก๊ส

ภาพสถานะการจำลองการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในอุดมคติ เกี่ยวกับความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ และปริมาณความร้อน

สามารถเลือกขบวนการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการคลิ๊กในช่องวงกลมหน้าขบวนการที่ต้องการ

สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของขบวนการนั้น ๆ ได้จากกราฟ ระหว่าง P - V หรือ กราฟ P- T  

สามารถเพิ่มหรือลดความร้อนของระบบได้จากการคลิก ใต้ลูกสูบ

  • P: ความดันสัมบูรณ์ของแก๊ส ในหน่วยพาสคัล (Pa).
  • V: ปริมาตรของแก๊ส ในหน่วยลูกบาศก์เมตร (m3).
  • T: อุณหภูมิของแก๊ส ในหน่วยเคลวิน (K).

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

Isochoric transformations

Isochoric means constant volume. P and T are the only changing variables.

Isobaric transformations

Isobaric means constant pressure. V and T are the only changing variables.

Isothermal transformations

Isothermal means constant temperature. P and V are the only changing variables.

Adiabatic transformations

Adiabatic means no heat exchange.

 

ลิ้งไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ  http://users.erols.com/renau/thermo.html


คุณสมบัติแก๊สขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง