หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

สารบํญกระดาน

ฟิสิกส์ราชมงคล

 

สารบัญภาพที่วิจารณ์ในกระดานอิเล็กทรอนิกส์

บรรยายภาพผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 1

จูบส่งถ่ายประจุ    ปรากฎการณ์การส่งถ่ายประจุจากเครื่องแวนเดอร์กราฟ  ผ่านทางการจูบไป  ครั้งที่ 1 กดดูการบรรยายเรื่องไฟฟ้าสถิต


บรรยายภาพผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 2

แบบพิมพ์ดีเอ็นเอของครอบครัวหนึ่ง มีพ่อ (F)  แม่ (M)  ลูก 2  คน  (C)  โดยผ่านกระบวนการแยกทางไฟฟ้า

ให้นักศึกษากลุ่มต่างๆบรรยายภาพความสัมพันธ์ระหว่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับสนามไฟฟ้าสำหรับงานครั้งที่ 2   ลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล โดยการหาตัวอย่างอื่นประกอบด้วย

 


รูปที่ 3 

ความกว้างของสายฟ้า 

               การผ่าของสายฟ้าแต่ละครั้ง มีจำนวนอิเล็กตรอนประมาณ  1020  ตัววิ่งจากเมฆลงสู่พื้นดินด้านล่าง  คุณอยากทราบไหมว่า ความกว้างของสายฟ้ามันมีขนาดเท่าไรกันแน่  เพื่อที่จะได้อยู่ห่างอย่างปลอดภัยที่สุด    ให้นักศึกษากลุ่มต่างๆ ทดลองบรรยายลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล โดยไม่ต้องคำนวณหาความกว้างของสายฟ้า โดยใช้กฎของเกาส์  และตอบคำถามด้วยว่า ทำไมฟ้าจึงผ่าลงต้นไม้  และเราต้องอยู่ห่างจากสายฟ้าประมาณเท่าไรจึงจะปลอดภัย ให้ เป็นงานครั้งที่ 3  ดูทฤษฎีก่อนได้    


รูปที่ 4

 แอปเปิ้ลอยู่ที่ไหน

เด็กนั่งอยู่ในรถที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่   ถ้าเด็กขว้างลูกแอปเปิ้ลออกไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วดังรูป a ขณะที่รถยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปข้างหน้า  และไม่คิดแรงเสียดทานของอากาศ  คุณคิดว่าลูกแอปเปิ้ลจะตกลงที่ไหน

ก.  หน้ารถ    ข.  ในรถ   ค.  หลังรถ      ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ 1    บรรยายเหตุผลและคำตอบลงใน กระดานฟิสิกส์ราชมงคล 


 

รูปที่ 5

 

ภาพกระสุนทะลุกล้วย  จะเห็นผลกล้วยระเบิด และแตกกระจาย  ภาพนี้ถ่ายโดย  สโตรโบสโคป  

Stroboscope    เครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นรอบเป็นคาบอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันวัตถุนั้นอยู่นิ่ง  ตัวอย่างเช่น   แผ่นเสียงหมุน  33  1/2   รอบต่อนาที  ถ้าใช้แสงสว่างจากต้นกำเนิดอย่างหนึ่งซึ่งสามารถส่องแสงแวบได้ในความถี่เดียวกัน  แล้วตาจะมองเห็นแผ่นเสียงนั้นได้ในทุกๆขณะที่แสงส่องแวบว่าอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับที่เห็นในขณะที่แสงแวบครั้งก่อนนั้น  จึงปรากฎว่าเสมือนกับแผ่นเสียงนั้นอยู่กับที่   ถ้าความถี่ของการเคลื่อนที่ไม่ตรงกับความถี่ของแสงแวบนัก  จะเห็นเป็นว่าแผ่นเสียงดังกล่าวหมุนช้าๆ     อุปกรณ์ที่ใช้ทำสโตรโบสโคป  ประกอบด้วยหลอดไฟ  และตัวเก็บประจุ  ให้นักศึกษาทุกกลุ่มบรรยาย  การถ่ายภาพแบบนี้  ว่าทำอย่างไร  และเกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุได้อย่างไร ลงใน


รูปที่ 6

จะชั่งน้ำหนักโดยไม่ใช้เครื่องชั่ง  แต่ใช้อุปกรณ์ดังในรูป   คือมีรถเล็กผูกเชือกพาดบนรอกมาแขวนตุ้มน้ำหนัก  P  และมีตุ้มน้ำหนักอื่นๆ  ใช้นาฬิกาจับเวลาประกอบด้วย จะทำได้โดยวิธีใด  ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  1   หรือฟิสิกส์ทั่วไป  อธิบายลงใน


รูปที่ 7

  a) ภาพถ่าย เคอเรียน  (Kirlian Photograph)   สร้างขึ้นจากการปล่อยลูกเหล็กลงในสนามไฟฟ้าแรงสูง   เทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้ มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  Electro photography    ิb)  เป็นภาพการสปาร์คระหว่างช้อนส้อมกับขั้วไฟฟ้า 4  ขั้วทางด้านขวา  คุณจะเห็นเส้นสายฟ้าเกิดขึ้นหลายเส้น   ให้นักศึกษาสังเกตซี่ของส้อมอันล่าง  จะเกิดการสปาร์คเป็นสองง่ามไปที่ขั้วไฟฟ้า  ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างขวาทั้งสอง  แต่ทำไมมันไม่สปาร์คขึ้นไปข้างบน   ให้นักศึกษาวิจารณ์ภาพคู่นี้ลงใน   


รูปที่ 8

 

   ตั้งปืนเล็งไปที่วัตถุทรงกลมอันหนึ่ง  เมื่อยิงปืนก็ปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในเวลาพร้อมกัน  ถ้าถือว่าการเล็งปืนในตอนต้นนั้นแม่น  จะยังยิงถูกวัตถุที่ตกลงมานั้นอีกหรือไม่   

ให้นักศึกษาหาคำตอบและลองวิจารณ์ลงใน  


รูปที่ 9

    

ลูกเหล็กกลม  2  ลูก  มีขนาดเท่ากันตกจากที่สูงเท่ากัน ลูกหนึ่งปล่อยให้ตกลงมาในแนวดิ่ง  อีกลูกดีดให้พุ่งออกมาในแนวราบและตกเป็นวิถีโค้ง จะใช้เวลาในการตกถึงพื้นเท่ากันหรือไม่  ไม่คิดแรงต้านทานของอากาศ  ให้นักศึกษาหาคำตอบและลองวิจารณ์ลงใน  


รูปที่ 10 

   ฮินเดนเบอร์กเรือเหาะมรณะ

       ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง คนเยอรมันภูมิใจมากที่พวกเขาสามารถสร้างเรือเหาะขนาดใหญ่ เท่ากับสนามฟุตบอล 3 สนามรวมกันได้สำเร็จ  เขาขนานนามมันว่า เรือเหาะฮินเดนเบอร์ก  ข้างในเรือเหาะแบ่งออกเป็น
16 ห้อง แต่ละห้องบรรจุแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่เบาที่สุดในโลก ซึ่งช่วยให้เรือเหาะลำนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศ และยังบรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคน อย่างไรก็ตามแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่อันตรายมาก  เพราะมันติดไฟได้   ในยุคนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับไฮโดรเจน   จึงมีการสร้างเรือเหาะกันอย่างมากมายแต่ไม่มี
เรือเหาะลำใดมีขนาดใหญ่เท่าฮินเดนเบอร์ก  จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1937  เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบเอ็ดนาที  ขณะที่เรือเหาะฮินเดนเบอร์กบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากประเทศเยอรมัน และกำลังจะเข้าเทียบท่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้อุบัติขึ้น เรือเหาะระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว (ดังรูป)  ใช้เวลาเพียง 32 วินาที ลูกไฟดวงใหญ่ก็ดับลง  มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมาย   อะไรเป็นสาเหตุให้เรือเหาะที่ท่าน
ผู้เผด็จการฮิตเลอร์ ประมุขเยอรมัน   ชื่นชมนักหนา ระเบิดเป็นจุล  ให้นักศึกษาฟิสิกส์ 2  ทุกกลุ่มบรรยายการระเบิดในครั้งนั้นว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  และมีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร  ถ้าไม่เข้าใจดูทฤษฎีเพิ่มเติมก่อน  ลงใน


 รูปที่ 11

 

แสงเหนือและแสงใต้

                ถ้าคุณอยู่ภายนอกบ้านยามค่ำคืน ที่บริเวณซีกโลกด้านเหนือหรือใต้  คุณจะได้เห็นแสงออรอรา  หรือบางครั้งเรียกว่า ม่านปีศาจ  ลักษณะของแสงเหมือนกับเป็นม่านที่พลิ้วลงมาจากท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์  แสงออรอราอยู่สูงจากพื้นประมาณ 100 กิโลเมตร   และยาวหลายพันกิโลเมตร  พาดเป็นทางโค้งอยู่บนท้องฟ้า  แต่น่าแปลกใจที่ว่า มีความหนาเพียง 1 กิโลเมตร  ทำไมแสงนี้จึงหนาเพียงนิดเดียว ให้นักศึกษาฟิสิกส์ 2  ทุกกลุ่มบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้น  ถ้าไม่เข้าใจดูทฤษฎีเพิ่มเติมก่อน  ลงใน


รูปที่ 12

รถลากขนาดเล็ก  2  คันมีมวลเท่ากัน  ออกแรงดึงขนาด  50 นิวตัน  เท่ากันแต่ปรากฎว่ารถคัน ข  มีความเร่งมากกว่ารถคัน  ก   การออกแรงดึงเท่ากันต่อมวลเท่ากัน  ทำไมความเร่งไม่เท่ากัน  ไม่ขัดกับกฎข้อที่สองของนิวตันหรอกหรือ

ตอบ    แรงดึงมีขนาด 50  นิวตัน เท่ากันก็จริง   ในรถคัน  ข  นั้นแรงดึงออกแรงเร่งรถอย่างเดียว   ส่วนในรถคัน  ก   แรงดึงเร่งทั้งรถและลูกตุ้มน้ำหนักด้วย  ความเร่งในรถคัน  ข  จึงมีค่ามากกว่า   ให้นักศึกษาลองวิจารณ์ลงใน  


 

รูปที่ 13

มนุษย์ไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อต้องการซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ที่พาดผ่านหุบเขา หรือในบริเวณสูงๆ ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายมาก และปัจจุบันการซ่อมแซมไม่สามารถจะปิดไฟได้ เพราะการปิดไฟครั้งหนึ่ง ไฟฟ้าจะต้องดับทั้งเมือง เกิดผลเสียมากมายมหาศาล เช่นไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของอเมริกาดับแค่ชั่วโมงเดียว ผลเสียหายอาจจะประมาณได้เท่ากับรายจ่ายของประเทศด้อยพัฒนาหนึ่งปีเต็มๆ ดังนั้นการแก้ไขจะต้องทำในขณะที่ไฟยังเปิดอยู่ ดังรูป ช่างไฟจะออกจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะไปเปลี่ยนตัว สเปคเซอร์(spacer) บนสายไฟแรงสูงขนาด 500 000 โวลต์ ผู้ทำจะต้องมีความเชี่ยวชาญสูง เพราะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหมายถึงชีวิต  ถ้าสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรกดทีเหตุผลถัดไป   เหตุผล    ให้นักศึกษาทุกกลุ่มที่เรียนฟิสิกส์ 2  ลองวิจารณ์เหตุผลลงใน 


 

รูปที่ 14

ถ้าเอาตาชั่งสปริง  2  อัน มาเกี่ยวกันแล้วเอามือดึงอันหนึ่ง  ขณะที่อีกอันจับให้อยู่นิ่งดังรูป   ถ้าอันที่มือดึงบอกค่าแรงดึง  5  นิวตัน  อันอยู่นิ่งจะบอกค่าแรงดึงเท่าใด   ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ทั่วไป และฟิสิกส์หนึ่งวิจารณ์ลงใน


 

รูปที่ 15

คำถาม  เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ลำหนึ่งมีระวางขับน้ำ  50,000  ตัน  เรือลำนี้ถ้าเอาเข้าอู่เรือ  และมีน้ำกั้นระหว่างตัวเรือกับผนังอู่เรืออยู่หนาไม่มากนัก  เรือจะลอยหรือว่าท้องเรือจะสัมผัสกับพื้นอู่เรือกันแน่ ?  ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ทั่วไปวิจารณ์ลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล


รูปที่ 16

ของเล่นอย่างหนึ่งขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า เป็นทรงกลมมีแกนกลาง  มีประกายไฟฟ้าวิ่งวูบวาบจากแกนกลางมาสู่ผิวทรงกลม เมื่อเอามือไปจับผิวทรงกลมจะมีสายฟ้าวิ่งมาสู่มือ  เห็นเป็นเส้นขาวชัดเจน 

   เขาเรียกว่า เทสลาบอล  ประกอบด้วยอุปกรณ์ทำไฟฟ้าแรงสูง ขดลวดเทสลาให้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด  2 หมื่นโวลต์ขึ้นไป  ภายในทรงกลมมีอากาศเบาบางมาก  ทรงกลมเป็นฉนวนกั้นไม่ให้มีอันตราย  ถ้าทรงกลมตกแตก  ทุกอย่างก็หมดสภาพ  ลองกดคำว่า เทสลาคอยส์  ดู  ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  วิจารณ์ภาพลงใน


 รูปที่ 17

 

นักบินอวกาศกำลังหามวลตัวเองบนยานอวากาศ  เนื่องจากข้างบนไม่มีแรงโน้มถ่วง เขาจะหามวลของเขาได้อย่างไร   ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานทั่วไปกับฟิสิกส์ 1  สำหรับวิศวกรรม  บรรยายการทดลองนี้ผ่านทาง


 รูปที่ 18

ภาพทรานซิสเตอร์ตัวแรกของโลก ซึ่งใช้สารกึ่งตัวนำเป็นวัสดุในการทำ ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภทล้วนใช้ส่วนประกอบของทรานซิสเตอร์ ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  บรรยายภาพการทำงานชอคลีย์ บราตเตน และบาร์ดีน ประดิษฐกรรมที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน 3 ท่านได้นำมาแสดง กับภาพที่เห็น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ลงใน

อ่านโครงสร้างและการทำงานของหลอดสูญญากาศ    และ  การทำงานของทรานซิสเตอร์


 รูปที่  19

   ใหันักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  ทุกกลุ่มบรรยาย  ลักษณะของเสาอากาศในเรือลาดตระเวน  ว่าทำไมมีลักษณะตามรูป   และภายในรูปมีเสาอากาศกี่ประเภท แต่ละประเภททำงานอย่างไร


 

จะเอ๋    ความรู้พื้นฐานของแสงเช่นการสะท้อน และการหักเห นำไปสู่ความก้าวหน้าอันมากมายในงานวิศวกรรม รวมทั้งการประดิษฐ์เส้นใยนำแสงด้วย  ภาพของผึ้งถูกส่งผ่านมาทางเส้นใยนำแสง ปัจจุบันเส้นใยนำแสง ถูกใช้ในการสื่อสารแทบทุกประเภท  อ่านความรู้เรื่อง เส้นใยนำแสง ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  ทุกกลุ่มบรรยายภาพนี้ลงใน


 

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อดูคำอธิบายให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ 2  ทุกกลุ่มบรรยายความสัมพันธ์นี้ลงใน

 


 

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า สีดำจะดูดและเก็บกักความร้อนได้ดีกว่า  อย่างไรก็ตามคนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายชอบใส่เสื้อสีดำมากกว่าเสื้อสีขาว  ตอนกลางวันทะเลทรายมีความร้อนสูงมาก  การสวมใส่เสื้อสีดำน่าจะไปเพิ่มความร้อนมากขึ้นไปอีก    ให้นักศึกษาบรรยายภาพนี้ลงใน 


 

ไอส์ไตน์อธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับพลังงาน

ฟังเสียงจริงของไอส์ไตน์

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม real player

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม winamp

"It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different  ____  ____  ____  ____   a somewhat unfamilar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to    ___  ___  ___, in which energy is put equal to mass, multiplied by the square of the ___  ___  ___, showed that very small amounts of mass may be converted into a very large  ___  ___  ___ and vice versa. The mass and energy were in fact ___, according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932, experimentally."  ท่านได้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ  มีบางประโยคและบางคำ ในข้อความข้างบนหายไป  เสียงของท่านฟังได้จาก  ที่นี่ครับ   ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  ฟังเสียงจริงของท่าน  เติมประโยคที่หายไปให้เต็ม   และแปลความหมายทั้งหมด   พร้อมกับวิจารณ์ลงใน

        คอคโรสกับวอลตันได้สร้างแบบจำลองของเครื่องเร่งอนุภาคไว้เมื่อปี ค.ศ.  1932  เพื่อศึกษาปฎิกิริยานิวเคลียร์เบื้องต้น  เครื่องเร่งอนุภาคของทั้งสองประกอบด้วย  หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  และวงจรเพิ่มแรงดัน

            แหล่งกำเนิดอิออนจะให้อิออนผ่านเข้าทางเครื่องเร่ง  และจะถูกเร่งผ่านท่อ  ออกมาเป็นลำอิออนดังรูป


 

ให้นักศึกษาบรรยายความเป็นไปได้ทั้งหมดของการระเบิดในครั้งนี้

ท้ายบรรยายอัจริยะภาพและผลงานที่โดดเด่นของท่านไมเคิลฟาราเดย์


 

เมื่อคุณสังเกตฟองเบียร์ในแก้วด้วยความตั้งใจ คุณจะเห็นว่า ขณะที่ฟองกำลังลอยขึ้นจากข้างล่างของแก้วนั้น ฟองจะมีขนาดโตขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนจะถึงผิวด้านบนของเบียร์ ขณะเดียวกันความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นด้วย คุณคงจะสงสัยว่าทำไม?

 

สารบัญ

ดัชนีหน้า  

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา