คำศัพท์ประจำสัปดาห์

absorption of colour

การดูดกลืนสี คือการที่แผ่นกรองแสงดูดกลืนแสงบางความยาวคลื่นไว้ และปล่อยแสงความยาวคลื่นที่เหลือให้ผ่านแผ่นกรองแสงออกไป ตัวอย่างเช่น แผ่นกรองแสงสีแดงจะดูดกลืนความยาวคลื่นของแสงสีอื่นไว้ แล้วปล่อยให้ความยาวคลื่นแสงสีแดงเท่านั้นผ่านออกไป ความเข้มของแสงที่ผ่านแผ่นกรองออกไปจะมีความเข้มน้อยกว่าความเข้มของแสงที่ผ่านเข้ามายังแผ่นนั้น

diathermy

กรรมวิธีทางการแพทย์ในการรักษาเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยการให้ความร้อนที่ได้จากการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าความถี่สูง   วิธีนี้ช่วยให้คนไข้คลายความเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อ หรือจากกระดูกและข้อต่อ 

electron microscope  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการอย่างเดียวกับกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา แต่มีกำลังขยายสูงกว่ามาก  แทนที่ใช้ลำแสงสว่างส่องวัตถุที่จะดูให้เห็นสว่างขึ้น  กลับใช้ลำอิเล็กตรอนจากเครื่องยิงอิเล็กตรอนแทน  วัตถุที่ดูต้องเป็นแผ่นบางมากๆ  เพื่อให้ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ 

Transformer หม้อแปลงไฟฟ้า

ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเดียวกัน  แกนนี้ทำด้วยสารแม่เหล็กชั่วคราว  ใช้สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับในชดลวดหนึ่งเป็นแรงไฟฟ้าค่าต่างๆในขดลวดอื่น  เช่นแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

Primary  coil  ขดลวดปฐมภูมิ   ขดลวดในหม้อแปลงไฟฟ้า  ซึ่งป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับเข้าไปให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ

Secondary  coil  ขดลวดทุติยภูมิ

ขดลวดในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับเหนี่ยวนำเกิดขึ้น  เมื่อป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดปฐมภูมิ  หม้อแปลงบางตัวมีขดลวดทุติยภูมิมากกว่า 2 ชุด

Turn ratio  อัตราส่วนขดลวด  เป็นอัตราส่วนระหว่างขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิ  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิกับทุติยภูมิ

Step-up  transformer หม้อแปลงขึ้น  เป็นหม้อแปลงที่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิสูงกว่าขดลวดปฐมภูมิ  มีอัตราส่วนขดลวดน้อยกว่า 1

Step-down  transformer   หม้อแปลงลง  เป็นหม้อแปลงที่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิน้อยกว่าในขดลวดปฐมภูมิ  มีอัตราส่วนขดลวดมากกว่า1

 

เครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินจัมโบ้ทำงานได้อย่างไร

พัดลมจะดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์  และอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ แล้วฉีดพ่นเชื้อเพลิง  ทำให้อากาศอัดติดไฟ  เกิดเป็นแก๊สร้อน  ในภาพเป็นเครื่องเทอร์โบแฟน มีพัดลมตัวใหญ่ดูดอากาศเข้าไป เพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสียงดังน้อยลง  ลำแก๊สร้อนความดันสูงจะถูกขับออกทางท้ายของเครื่องบิน และดันให้เครื่องบินพุ่งไปในทิศตรงกันข้าม

ลำดับขั้นตอนการผลิตหลอดไฟฟ้า

1.  ลำเลียงหลอดแก้วไปลนไฟ  เพื่อทำให้คอหลอดร้อนและอ่อนตัว แล้วจึงบีบคอหลอดให้ได้ขนาดพอดีกับปลอกโลหะที่จะนำมาสวมจากนั้นก็เจียนแต่งให้เรียบร้อย

2.  นำคอหลอดที่ยังร้อนแดงมาเชื่อมต่อกับแกนแก้วที่มีไส้หลอดเกาะอยู่

3. ขั้นสุดท้าย บัดกรีจุดสัมผัสทั้งสองจุด ที่ขั้วหลอดให้เชื่อมต่อกับปลายเส้นลวดทั้งสองที่โผล่ออกมาจากไส้

Friction  force  or friction  :  แรงเสียดทานเป็นแรงที่กระทำต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุ  2   ชนิด  ที่แตะกันเกิดขึ้นจากแรงระหว่างโมเลกุลของผิวทั้งสอง  แรงเสียดทานมี  2  ชนิดคือ แรงเสียดทานสถิต  และแรงเสียดทานจลน์

แรงเสียดทาน สถิต  เป็นแรงเสียดทานสูงสุดระหว่างผิวทั้งสองเกิดขึ้นขณะเริ่มเคลื่อนที่

แรงเสียดทานจลน์  เป็นแรงเสียดทานเมื่อผิวหนึ่งเคลื่อนที่บนอีกผิวหนึ่งที่อัตราเร็วคงตัว  แรงเสียดทานจลน์มีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเล็กน้อย

coefficient of friction  (m)  สัมประสิทธ์ของความเสียดทาน  เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงเสียดทานที่ผิวทั้งสองกับแรงดูดผิวทั้งสอง  (แรงตั้งฉากกับผิว)  มี  2 ค่าคือสัมประสิทธ์ความเสียดทานสถิต  และสัมประสิทธ์ความเสียดทานจลน์

meteor  เทหวัตถุแข็งจากอวกาศนอกโลก  เมื่อตกเข้ามาในบรรยากาศของโลก  จะร้อนสว่างขึ้น  เป็นผีพุ่งใต้  เนื่องจากเกิดแรงเสียดทานขึ้นที่ผิวของมัน  อุกกาบาตถ้าขนาดเล็กจะไหม้หมดไปในบรรยากาศ   แต่อุกกาบาตบางชิ้นมีชนาดใหญ่เหลือตกลงมาถึงพื้นโลกเรียกว่า  meteorite  หรืออุกกาบาต  หรือสะเก็ตดาวตก  อุกกาบาตมีสามชนิด  คือชนิดที่เป็นโลหะส่วนใหญ่   ที่เป็นหินส่วนใหญ่  และที่เป็นโลหะผสมกับหินราวๆเดียวกัน  ที่เป็นโลหะโดยมากเป็นเหล็กส่วนใหญ่  อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่สุดหนักได้ถึง 100 ตัน  ทุกวันๆ   นี้มีอุกกาบาตตกเข้ามาในบรรรยากาศโลกนับเป็นล้านๆชิ้น  และเพิ่มวัตถุธาตุให้กับโลกราว  10  ตัน

 

กดดูรูปหลุมอุกกาบาตชนาดใหญ่ และการกำเนิดของหลุมนี้

กดเพื่อเล่นเกมถล่มลูกอุกกาบาต

            

รูปที่ 1  กาวตราช้างมีสารรักษาสภาพ(สีแดง)ที่มีฤทธิ์เป็นกรด (สีแดง)  อยู่จึงทำให้โมเลกุลของสารที่ยึดติดไม่เชื่อมโยงต่อกัน  และอยู่ในสภาพของเหลว  รูปที่ 2   เมื่อสัมผัสกับความชื้น(สีน้ำเงิน)  บนพื้นผิวที่จะผนึกสารรักษาสภาพที่มีฤทธิ์เป็นกรดจะหมดฤทธิ์  กลายสภาพเป็นกลาง  รูปที่ 3     เมื่อสารรักษาสภาพกลายเป็นกลางแล้ว  โมเลกุลของสารยึดติดในกาวนั้นก็จะเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่ยาว  ทำให้กลายเป็นของแข็งที่ยึดติดแน่น  (1)

    กาวตราช้างเป็นยางอะครีลิก  ซึ่งทำขึ้นจากสารประกอบปิโตรเคมี  เมื่อกาวถูกความชื้นเพียงเล็กน้อย  โมเลกุลเล็กๆจะรวมตัวกันจนมีขนาดยาวขึ้น  กระบวนการทางเคมีนี้เรียกว่า  การเกิดพอลิเมอร์ กาวตราช้างติดผิวหนังคนได้ดี  เพราะผิวหนังชองคนเรามีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  คุณสมบัติในการติดผิวหนังของคนได้ดีเช่นนี้ไม่ใช่ข้อเสียเสมอไป  เพราะได้มีการใช้กาวซูเปอร์ในการผ่าตัดมาแล้ว  โ่ดยใช้ฉีดพ่นเพื่อปิดปากแผลและลดการเสียเลือด

     

นักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มได้ผลิตภาพนี้ขึ้นมาเป็นรูปสัญญลักษณ์ของบริษัทโดยการใช้อะตอมของก๊าซซีนอน  แต่ละก้อนคือหนึ่งอะตอม   ส่วนภาพทางด้านขวาเป็นภาษาญี่ปุ่นของคำว่าอะตอม  สร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากบริษัทไอบีเอ็มเช่นเดียวกัน    โดยการใช้อะตอมของเหล็กบนพื้นของทองแดง (1)

4   stroke  engine   เครื่องยนต์แบบนี้  โดยทั่วไปเรียกว่า  เครื่องยนต์  4   จังหวะ   แต่ทางเทคนิคเรียกว่า  เครื่องยนต์  4  ช่วงขักครบรอบการทำงาน   เครื่องยนต์  4  จังหวะ  เครื่องยนต์หมุน  2  รอบ  ลูกสูบเลื่อนขึ้นลงรวม  4  ครั้งหรือ  4  ช่วงขัก  หรือ  4  ระยะชัก  ครบรอบการทำงาน  นั่นคือครบจังหวะดูด(intake  stroke)  จังหวะอัด (Compression Stoke)  จังหวะระเบิด(Power stoke)  และจังหวะคาย(exhaust  stroke)

ลองกดที่รูปภาพ  เครื่องยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้

การทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4  จังหวะ 

ในแต่ละรอบการทำงาน  (cycle)  เครื่องยนต์  4  จังหวะ ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง  4  ครั้ง  (ขึ้น  2  ครั้ง  ลง  2  ครั้ง)  โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน  2  รอบ   การที่ลูกสูบขึ้นลง  4  ช่วงชัก  ทำให้เกิดการทำงานขึ้น  4  จังหวะ  จังหวะการทำงานทั้ง  4  ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4   จังหวะมีดังนี้

1.  จังหวะดูด   (Intake stroke) เมื่อลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ลง  ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ  (เครื่องยนต์ดีเซลจะดูดเฉพาะอากาศเพียงอย่างเดียว) จะถูกดูดเข้ามาในกระบอกสูบโดยผ่านลิ้นไอดี(intake vavle)  ซึ่งเปิดอยู่  ลิ้นไอดีจะปิดที่ประมาณปลายจังหวะดูด  (ใกล้ศูนย์ตายล่าง)

2.  จังหวะอัด (Compression stroke) เมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนขึ้น  ลิ้นทั้งสองทั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย (Exhaust valve)  จะปิดส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ (เครื่องยนต์ดีเซลจะเฉพาะอากาศเพียงอย่างเดียว)  จะถูกอัดจนกระทั่งใกล้ศูนย์ตายบน  ส่วนผสมจะถูกจุดโดยหัวเทียน  (เครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้ามาโดยหัวฉีด)  การเผาไหม้จึงเริ่มขึ้น

3. จังหวะกำลัง ,  จังหวะระเบิด  (Power  stroke) เมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนลงลิ้นทั้งสองยังคงปิดอยู่  แรงดันของแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้  จะกระแทกลงบนหัวลูกสูบ  ผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลง  จนกระทั่งใกล้ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอเสียจะเปิด

4.จังหวะคาย, จังหวะไอเสีย (Exhaust  Stoke)    เมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนขึ้น  จะผลักดันให้ไอเสียที่ค้างในกระบอกสูบ  ออกไปภายนอกโดยผ่านลิ้นไอเสียที่เปิดอยู่  ลิ้นไอเสียยังคงเปิดอยู่จนกระทั่งลูกสูบเลื่อนผ่านศูนย์ตายบนไปเล็กน้อย  จากนั้นจะเป็นการเริ่มจังหวะดูดในรอบการทำงานต่อไป

    เครื่องยนต์  4  จังหวะทุกเครื่อง  ในแต่ละรอบการทำงาน  จะประกอบด้วยจังหวะทั้ง  4  ดังกล่าวเรียงกันไปตามลำดับ

การทำงานของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน  2  จังหวะ

การที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นลง  2  ช่วงชัก  ทำให้เกิดการทำงานขึ้น  4  จังหวะ  เช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์  4   จังหวะ  จากรูปเริ่มจาก

A   จังหวะอัด  (Compression)  และจังหวะดูด (intake)   ร่วมกันอยู่

B   จังหวะกำลังหรือจังหวะระเบิด  (Power,ignition)

c  จังหวะคาย  (Exhaust)  และเริ่มถ่ายไอดี  (Transfer)

d   ถ่ายไอดี  (transfer)  และเริ่มจังหวะดูด( intake)

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมฟิสิกส์