หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์     

ลูกฟุตบอลเปรียบเทียบกับแบบจำลองอะตอมยุคแรกของท่านทอมสัน

Joseph John Thompson (1856-1909,England)

       เขาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Owens College และได้รับทุนไปเรียนต่อที่ Cambridge University ในปี 1884 เขาได้สืบทอดตำแหน่ง Cavendish Professor of Physics และ director of the Cavendish Laboratory ของ Lord Rayleigh เขาเป็นครูและผู้ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม เขาเป็นผู้สอนนักวิทยาศาสตร์ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลถึง 7 คน ทอมสันได้รับ Nobel Prize สาขาฟิสิกส์ในปี 1906 จากการศึกษาสมบัติของอิเล็กตรอน และได้รับพระราชทานยศเป็น Sir J.J. Thompson ในปี1908

แบบจำลองอะตอมตามทฤษฎีอะตอมของทอมสันมีลักษณะดังรูป

คลิกอ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 
MRI คือ อะไร

MRI คือ เครื่องตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง ของส่วนต่างๆของร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง และคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ(Radio Frequency) ด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกาย และรับคลื่นสะท้อนกลับ นำมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถให้รายละเอียดและความคมชัดเสมือนการตัดร่างกายออกเป็นแผ่นๆ ทำให้แพทย์สามารถมองจุดที่ผิดปกติในร่างกายคนเราได้อย่างละเอียด โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้รับการตรวจ   คลิกครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

    

หินจากดวงจันทร์  จากการหาอายุโดยกัมมันตรังสี  แสดงว่ามีอายุ  4500 ล้านปี  อายุเท่ากับโลก

อายุของหิน

กัมมันตรังสี  นำมาใช้เป็นนาฬิกาหาอายุของหินได้  เนื่องจากครึ่งชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสีมีช่วงเวลาแน่นอน  ตัวอย่าง  ครึ่งชีวิตของยูเรเนียม-238  มีครึ่งชีวิตยาวถึง 4500 ล้านปี    มันเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ กลายเป็นตะกั่ว-206  หลังจาก  1 ครึ่งชีวิต  ครึ่งหนึ่งของมันเปลี่ยนเป็นตะกั่ว   อีกครึ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง  หลังจากครึ่งชีวิตที่สอง  หนึ่งในสี่ของยูเรเนียม -238  เหลือเป็น  3/4  ของตะกั่ว  โดยการวัดปริมาณของยูเรเนียม -238  ในหินที่เปลี่ยนไปเป็นตะกั่ว-206  จึงเป็นไปได้ที่จะคำนวณหาอายุของหิน

ตัวอย่าง   ในหินตัวอย่างชนิดหนึ่ง  สัดส่วนอะตอมของ  ยูเรเนียม-238  กับอะตอมตะกั่ว-206  เป็น 4:1   หินนี้มีอายุเท่าไร หมายความว่า  โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 5  อะตอม ของยูเรเนียม -238  เมื่อเกิดหินขึ้น  1  อะตอมของมันสลายตัว  และ  4   อะตอมยังไม่สลายตัว  นั่นคือ  4/5  อะตอมยังคงเป็น  ยูเรเนียม -238  กัมมันตรังสี ดังนั้น ยังคงเหลือ  80%  ของปริมาณเดิม  จากกราฟครึ่งชีวิตของยูเรเนียม-238  เป็น 1500  ล้านปี  ไอโซโทปของกัมมันตรังสีอื่นๆถูกนำมาใช้บางครั้ง  อย่างเช่น ยูเรเนียม-235  มีครึ่งชีวิต 700 ล้านปี

 

คลิกอ่านต่อค่ะ

ฟิสิกส์อะตอม

        คำว่า “อะตอม” เป็นคำซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุด ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อ ลูซิพปุส (Leucippus) และดิโมคริตุส (Democritus) ใช้สำหรับเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร ที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก โดยเขาได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่มีขนาดเล็ก (ฟิสิกส์ระดับจุลภาค, microscopic) และมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสารว่า สสารทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด จะไม่สามารถมองเห็นได้ และจะไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพื่อพิสูจน์และสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว

     ต่อมาวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น และนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามทำการ ทดลองค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆตลอดมา จนกระทั่งเกิดทฤษฎีอะตอมขึ้นมาในปี ค.ศ.1808 จากแนวความคิดของจอห์น ดาลตัน (John Dalton) ผู้เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม และเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น โดยทฤษฎีอะตอมของดาลตันได้กล่าวไว้ว่า คลิกอ่านต่อค่ะ

พันธะเคมี

คลิกค่ะ

ตารางธาตุ

คลิกค่ะ

 

แสงเลเซอร์ ( Lasers)

ตลิกอ่านต่อค่ะ

 

เลเซอร์ฟิสิกส์

ประวัติการค้นพบเลเซอร์
การทำงานของเลเซอร์
หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์

สมบัติของแสงเลเซอร์
การแบ่งประเภทของเลเซอร์

การแบ่งชั้นของเลเซอร์
การประยุกต์เลเซอร์

กิจกรรมการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านรูวงกลม

 

       

ภาพอำนาจการทำลายของระเบิดนิวเคลียร์ ที่ทดลองกันปี ค.ศ. 1950  ภาพซ้าย  จะเห็นแสงระเบิดเกิดขึ้นจากแรงระเบิดนิวเคลียร์ขนาด 1 เมกะตัน อีก  2.3 วินาที  คลื่นกระแทกผ่านมายังบ้าน  ทำให้บ้านแตกกระจายดังรูปขวา  อำนาจการทำลายล้างของลูกระเบิดลูกนี้กินอาณาบริเวณ  80  ตารางกิโลเมตร

โครงการแมนแฮตตัน

“การเดิมพันทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”

                ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นขึ้นในยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1939 นั้น ในปี ค.ศ. 1933 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้นำพรรคนาซีได้ขึ้นครองอำนาจในประเทศเยอรมนี และมีนโยบายเหยียดเชื้อชาติ “ยิว” ดังนั้น จึงมีการขับอาจารย์หลายท่านซึ่งเป็นพวกที่มีเชื้อสายยิวออกไปจากมหาวิทยาลัยกอททิงเงน (University of Gottingen) ที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิของโลกรวมตัวกันที่นี่ รวมทั้งนักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลอย่างแม็กซ์ บอร์น (Max Born) มีจำนวนหนึ่งที่เป็นชาวฮังการีเชื้อสายยิว ได้แก่ ยูจีน วิกเนอร์ (EugeneWigner) ลีโอ ซีลาร์ด (Leo Szilard) เอ็ดเวิร์ค เทลเลอร์ (Edward Teller) ที่ต่อมาได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งลูกระเบิดไฮโดรเจนและนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะชื่อ โยน ฟอน นอยมันน์ (John von Neumann)  คลิกอ่านต่อครับ


ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์

                   

ถ้าแพทย์สงสัยว่า คนไข้อาจจะมีสิ่งอุดตันที่ไต  ในการตรวจพบสิ่งนี้ทำได้โดยให้คนไข้นั่งลงแล้วนำเครื่องไกเกอร์ไปใกล้ไตแต่ละข้าง  ฉีดไอโอดีน-123  ปริมาณเล็กน้อยให้คนไข้  ภายใน 5 นาที  ไตทั้งสองจะแยกไอโอดีนจากเลือดออกมาได้  และภายใน 20  นาที  จะส่งไอโอดีนไปกับปัสสาวะไปยังกระเพาะปัสสาวะ  จากภาพไตอันไหนที่อุดตัน เทรเซอร์ที่ใช้กันมากเรียกว่า  เทคนีเซียม-99 (Te-99)  ซึ่งมีประโยชน์มากและปลอดภัย  

อาหารอาบรังสี

รังสีแกมมาสามารถใช้ฆ่าแบคทีเรีย  เห็ดและแมลงในอาหารได้  ถึงแม้ได้บรรจุอาหารนั้นลงหีบห่อแล้ว  เป็นการยืดอายุอาหารที่วางไว้บนชั้นขาย  แต่บางครั้งรังสีแกมมาทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนได้  รังสีแกมมาใช้สำหรับฆ่าเชื่อโรคตามเครื่องมือในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดฉีดยาพลาสติกซึ่งจะเสียหายถ้าฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน  เซลล์มะเร็งในร่างกายของคนไข้สามารถฆ่าได้โดยใช้รังสีแกมมาอย่างระมัดระวัง


 

Ernest Rutherford

(1871-1937,New Zealand)

Lord Rutherford เกิดที่ New Zealand ในปี 1871 และได้รับ Ph.D. in Physics ในปี 1895 เมื่อเขาไปศึกษาที่ Cambrige University J.J. Thompson ชักชวนให้เขาทำงานวิจัยทางด้าน Radioactivity และในที่สุดเขาก็เป็นผู้ค้นพบ a และ b radiation ต่อมาเขาย้ายไปทำงานวิจัยที่ McGill University, Canada เพื่อพิสูจน์ว่า a และ b radiation มีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งทำให้เขาได้รับ Nobel Prize ในปี 1908 เขามีลูกศิษย์ที่เก่งมากคือ Soddy ในปี 1907 เขาย้ายไปที่ Manchester University และเขาได้ทำการทดลองซึ่งทำให้เราได้รับแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับอะตอม ในปี 1919 เขากลับ Cambridge และได้สืบทอดตำแหน่งของทอมสัน เขาเป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งของ Thompson เขาเป็นผู้ที่มีผลงานสำคัญทางฟิสิกส์และเคมี และยังเป็นที่ปรึกษาของผู้ได้รับรางวัลโนเบลในภายหลังกว่า 10 คนมาดาม มารี คูรี่

MADAM MARIE CURIE

    มารี กูรีกับสามีชื่อ ปิแอร์  ทำงานทดลองในห้องปฏิบัติการชั่วคราว  ซึ่งดัดแปลงจากโรงเก็บพัสดุที่รกร้าง มารีบันทึกไว้ว่า ช่วงเวลาที่ทำงานในโรงเก็บของอันแสนโทรมแห่งนี้ช่างเป็นช่วงอันแสนสุขที่สุดในชีวิต  เราอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน 

  คลิกอ่านต่อค่ะ

 


ไอน์สไตน์
ยอดอัจฉริยะ เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

      ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิกส์ ในปี ค.ศ.1921อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ “บิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์” เชื้อสายเยอรมัน ผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณู และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีแห่งความสัมพันธ์และเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ในวงการวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 ไอน์สไตน์ เกิดที่เมืองอูลม์ ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 ปีต่อมาครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายจากเมืองอูลม์ไปเมืองมิวนิค ซึ่งไอน์สไตน์อาศัยอยู่ที่นี่จนถึงอายุ 15 ปี เขามีจิตใจรักในทางดนตรี และสามารถสีไวโอลินได้ดีเมื่อมีอายุแค่ 6 ปี พอมีอายุ 12 ปี เขาก็สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง เมื่ออายุได้ 15 ปี ไอน์สไตน์ไได้ย้ายตามครอบครัวจากมิวนิคไปที่มิลาน ประเทศอิตาลี ด้วยความที่เขาเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เก่ง เขาจึงสอบเข้าเรียนที่ The Federal Institute of Technology ในซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ ทั้งที่ตกวิชาภาษาศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาในปี 1900     อ่านต่อครับ


การทดลองเสมือน

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

    คลิกค่ะ  

   กำหนดค่าเริ่มต้น ความเร็วของยานอวกาศ = 0.5 C   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

ความเร็วของยานอวกาศ = 0   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

ความเร็วของยานอวกาศ =  C   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

เปลี่ยน gravity = 1 

แกน Proper time  เปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นอย่างไร

_________________________________________


Time Dilation การยืดของเวลา

Time Dilation

การยืดของเวลา  

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แสดงไว้ดังรูป   พลังงานจากปฏิกิริยาลูกโซ่  ทำให้แท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมร้อนแดง ความร้อนถูกนำออกไปโดยสารทำให้เย็น  (คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำ)  ซึ่งถูกสูบเข้าไปในเตาปฏิกรณ์  ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน  มันจะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอความดันสูง  เช่นเดียวกับในเตาถ่านหินหรือเตาน้ำมันของโรงไฟฟ้า  

-ปฏิกิริยาลูกโซ่ถูกควบคุมโดยแท่งควบคุมที่เคลื่อนที่ได้ทำด้วยโบรอนหรือแคดเมียม มันจะดูดกลืนนิวตรอนเพื่อลดหรือหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้สมบูรณ์

-แกร์ไฟต์(หรือน้ำ) ใช้เป็นมอดูเรเตอร์ เพื่อลดความเร็วของนิวตรอน เนื่องจากการแตกตัวของอะตอมยูเรเนียมเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนิวตรอนเคลื่อนที่ช้า

-เตาปฏิกรณ์ทั้งหมดถูกกั้นด้วยเหล็กและคอนกรีตเพื่อดูดกลืนรังสีแกมมาที่มีอันตราย


ควอนตัมคอมพิวเตอร์

      คำถามว่า  ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน  จากกฎของมัวส์  (Moore's  Law) ที่ทำนายไว้ว่า   จำนวนทรานซิสเตอร์ใน ไมโครโพเซสเซอร์ จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 2  เท่าในทุกๆ  18  เดือน  มันพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่าถูกต้อง   ถ้าเป็นไปตามความเร็วนี้  ปี  2020  หรือ  2030  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในไมโครโพเซสเซอร์  จะมีขนาดเล็กจนถึงระดับอะตอม    และเมื่อถึงตอนนั้นเราสามารถสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งานได้   ซึ่งมันใช้ความสามารถระดับอะตอม และโมเลกุล  เป็นตัวเก็บข้อมูล  และนำมาประมวลผล  ความเร็วของควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมากกว่า  คอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนนับเป็นพันล้านเท่า

     นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ต้นแบบขึ้นสำเร็จแล้ว  แม้ว่าขณะนี้ มันเพียงแต่คำนวณตัวเลขง่ายๆได้   แต่ฟิสิกส์ราชมงคลเชื่อว่า  มันกำลังได้รับการพัฒนา จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดของโลก และ ไม่นานนักมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคอมพิวเตอร์ในยุคหน้า  คลิกอ่านต่อครับ


ควบคุมเตาปฏิกรณ์ด้วยตนเอง

    ผู้ที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์  สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านเวบไซด์นี้ได้  ทดลองดูว่า  คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างไร   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คลิกเพื่อเข้าทำการทดลอง

ใบบันทึกผลการทดลอง

ลำดับที่

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

ลำดับ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1 หลังจากที่กดปุ่ม Sequence 1   ปั๊ม  wv1 หมุนด้วยความเร็วรอบ  1400  รอบต่อนาที   ป้อนน้ำให้กับเตาปฏิกรณ์   ความดันในเตา  287  บาร์   ถังพักน้ำ  40  บาร์   เหตุการณ์ปกติ
2 วินาที  กังหันน้ำระเบิดอย่างแรง  ความดันในถังพักน้ำลดลงเป็น 0 bar  จากนั้น _______
3  
4  
5  

วิเคราะห์มิตินิวเคลียร์


เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

 

 

โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

      การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน   แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า   ราคาการผลิตไฟฟ้า   พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน  และฟิวชัน   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และฟิวชัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  แร่ยูเรเนียม   เม็ดเชื้อเพลิง   และมัดเชื้อเพลิง  จำนวน  45  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ระเบิดลูกแรก

     ก่อนหน้าที่มะกันจะไปหย่อนระเบิดมหาประลัยที่ฮิโรชิมาและนางาซากินั้น ได้มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกที่ ทรินิตีไซต์ (Trinity Site) ในรัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 โดยอีกสองปีให้หลังคือ ในปี พ.ศ. 2490 นิตยสาร Life ได้ตีพิมพ์ภาพชุดแสดงการระเบิดในช่วงเสี้ยววินาทีแรกให้คนทั่วไปได้เห็นเป็นครั้งแรก  ในหน้าถัดไป

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่ทรินิตีไซด์


แผ่นใสการเรียนการสอน

พลังงานนิวเคลียร์ คลิกครับ 

 

 

ไอส์ไตน์อธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับพลังงาน

ฟังเสียงจริงของไอส์ไตน์

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม real player

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม winamp

คลิกอ่านต่อค่ะ

 

สื่อประสม

ไอน์สไตน์

คลิกค่ะ

 

 

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี

 

     ครงสร้างของนิวเคลียส
          ภายในอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอน ซึ่งภายในนิวเคลียสมีอนุภาคหลักอยู่ 2 ชนิดคือ โปรตอนและนิวตรอน ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 แสดงอนุภาคภายในนิวเคลียส

คลิกอ่านต่อครับ

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ

ฟิวชันคืออะไร?

    นิวเคลียร์ฟิวชัน เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดพลังงานในดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ที่แกนกลางของดวงอาทิตย์ มีอุณหภูมิ 10-15 ล้านเคลวิน ทำให้ไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมจากปฏิกิริยาฟิวชัน และทำให้ดวงอาทิตย์มีพลังงานสูงมากพอ ที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกดำรงอยู่ได้

The Tokamak
รูปภาคตัดขวางแสดงส่วนประกอบของ tokamak ของ JET

โทคาแมค (Tokamak)

    เครื่องโทคาแมคเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็ก เป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น มีการใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ในสหภาพโซเวียต โดยเครื่องที่มีชื่อว่า T-10 สำหรับในปัจจุบันนั้น เครื่อง JET ในอังกฤษ [1] เป็นเครื่องโทคาแมคที่สร้างพลังงานจากฟิวชั่นได้สูงสุด (ที่ 30 MW) นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส โปรตุเกส เกาหลีใต้ และจีน ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับโทคาแมคอย่างจริงจัง คลิกค่ะ

 

ATLAS หน้าต่างย้อนเวลาสู่จุดกำเนิดเอกภพ

          อย่างที่หลายคนคงได้อ่าน  ได้ฟัง หรือได้ดู จากสื่อต่างๆ ถึงข่าวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญ ของการเร่งอนุภาคด้วยเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสร้างสภาวะให้ใกล้เคียงกับสภาวะเศษเสี้ยววินาทีหลังการเกิด Big Bang สำหรับทำการศึกษา ปรากฏการณ์คุณสมบัติและอันตรกิริยาระหว่างกันขององค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สุดของจักรวาล

          เครื่องเร่งอนุภาคขนาดยักษ์ดังกล่าวมีชื่อตามขนาดที่ใหญ่ (Large) และชนิดของอนุภาค (Hadron) ที่เร่งให้มาชนกัน (Collide) ว่า เครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider หรือเรียกสั้นๆ ว่า LHC

          ในขณะที่เครื่อง LHC มีหน้าที่เร่งอนุภาคให้มาชนกันที่พลังงานสูงเพื่อสร้างสภาวะในเศษเสี้ยววินาทีหลังจากการเกิด Big Bang สิ่งที่เปรียบเสมือนหน้าต่างที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองผ่านเข้าไปเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเครื่อง LHC คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า “เครื่องตรวจจับอนุภาค”  หรือ “Particle Detector”

          หากไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ LHC จะเป็นเพียงการชนกัน และสลายตัวไปของอนุภาค อย่างไม่มีการรับรู้หรือตรวจบันทึกใดๆ ไว้ เลย 

คลิกครับ

หนังสือ e-book

มหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี

คลิกค่ะ

ผลิตภัณฑ์นาโน

ผลิตภัณฑ์นาโน ที่ได้มาจากเทคโนโลยีระดับนาโน  จำนวน  38  แผ่น เสนอโดย  Miss  sujira promnimit  คลิกค่ะ powerpoint

แผ่นใสการเรียนการสอน

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

กับทฤษฎีของไอน์สไตน์

      เส้นทางชีวิต  พลังงานสัมพัทธ์   มวลสัมพัทธ์   ความเร็วแสง  พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส   พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล   พลังงานจากการแบ่งแยกนิวเคลียส   พลังงานจากการหลอมรวมนิวเคลียส  พลังงานจากปฏิมวลสาร  ลูกระเบิดเจ้าหนูน้อย  และ  เจ้าหมูอ้วน จำนวน 48  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

 

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น

     การแผ่รังสีของวัตถุดำ  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก  มักซ์พลังค์ การกระเจิงคอมบ์ตัน   อาร์เทอร์  คอมบ์ตัน  สเปกตรัมแบบเส้น อนุกรมไลมาน  ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน  จำนวน 40  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ควอนตัมฟิสิกส์

     การแผ่รังสีของวัตถุดำ  เอกภพ  อุณหภูมิของฟ้า  ความไม่สอดคล้องของการทดลอง  Max planck    ทฤษฎี  Photoelectric   การแทรกสอดของอิเล็กตรอน    ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  28  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

เคมีนิวเคลียร์

     ศึกษาปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นใน นิวเคลียสของอะตอม  สมบัติของนิวเคลียส  ไอโซโทป  ไอโซโทน  ลักษณะของนิวเคลียส  รูปร่างและความหนาแน่นของนิวเคลียส  และ BE  ของนิวคลีออน  จำนวน 28  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

 

Cosmology

     กล่าวถึงอนุภาคมูลฐาน  อนุภาคและปฏิอนุภาค  การประยุกต์ใช้ปฏิสสาร  PET  การชนของอนุภาค  ทฤษฎีควาร์ก  องค์ประกอบของอะตอม  อนุภาคมูลฐาน  และอื่นๆอีกมากมาย  ของ อ.ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ  จำนวน  37  แผ่น  คลิกค่ะ  powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน

    ผู้ค้นพบนิวตรอน  พลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส   ไอโซโทป  กัมมัตภาพรังสี   ผู้ที่บังเอิญค้นพบรังสีของยูเรเนียมจากฟิล์มถ่ายรูป   จำนวน 35 แผ่น    powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     สมบัติของนิวเคลียส   ขนาดและโครงสร้างของนิวเคลียส  แบบจำลองนิวเคลียส   Nuclear  magnetic resonance   แรงนิวเคลียร์   พลังงานยึดเหนี่ยว    คุณสมบัติของนิวเคลียนที่เสถียร   เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี   จำนวน  46 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ของ ดร. เจษฎา สุขพิทักษ์

    ส่วนประกอบของนิวเคลียส   พลังงานยึดเหนี่ยว  แรงนิวเคลียสอย่างแรง  การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี  ค่าครึ่งชีวิต   radioactive  Tracers  เครื่องตรวจวัตถุระเบิด  ปริศนาการตายของนโปเลียน   การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี   การสลายตัวเบต้า  วัฏจักร C-14   อนุภาคมูลฐาน 

 จำนวน  36 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

วีดีโอการเรียนการสอน

 

เรือดำน้ำนิวเคลียร์  1/2

    การปรับตัวของเรือดำน้ำ  วิธีการแยกน้ำเป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนโดยใช้ไฟฟ้า  ออกซิเจนที่ได้จะนำไปใช้ในการหายใจ  ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เป็นของเหลว  ระบายออกสู่มหาสมุทร    คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

 

เรื่อดำน้ำนิวเคลียร์ 2/2

    วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อไฟไหม้ในเรือดำน้ำ   ระบบการหายใจฉุกเฉิน  ชุดช่วยหายใจ  ความมีวินัย  คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

 

     โครงสร้างอะตอม  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ต้นกำเนิดของแสงเลเซอร์

      นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  นาย  Theodore  maiman     ได้ประดิษฐ์แสงเลเซอร์  เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2503   ต่อจากนั้นได้มีการคิดค้นแสงเลเซอร์แบบต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย   ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นคุณสมบัติของแสงเลเซอร์  ซึ่งเป็นแสงสีเดียว  ความยาวคลื่นเดียว windows  media  ขนาด  2.2 MB

การประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์

โดย  รศ. ดร. พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

คลิกค่ะ

 

ระเบิดปรมาณู ถล่ม ฮิโรชิมา 1/4

      อีกเพียง 24  ชั่วโมง  เครื่องบินทิ้งระเบิด B29  ของอเมริกา  จะบินไปถีงเมืองฮิโรชิมา  เพื่อทำภาระกิจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาล  

       ย้อนหลังไปวันที่  16  กค 1945   เวลา  5.29  น.   ท้องฟ้าของเมืองนิวเม็กซิโก  ฉาบไปด้วยแสงที่เกิดจากการทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลก

      ประธานาธิบดี ทรูแมนได้ลงนามในคำสั่งลับสุดยอด  อนุมัติให้กองทัพสหรัฐถล่มญี่ปุ่นด้วยระเบิดชนิดใหม่ได้ มันชื่อว่า เจ้าหนูน้อย ( Little boy)   ซึ่งกำลังถูกขนขึ้นเครื่องบินทิ้งระเบิด  B29   ชื่อว่า อีนูลาเกย์          download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

ระเบิดปรมาณู ถล่ม ฮิโรชิมา 2/4

      หนูเรโกะ นักเรียนชั้นปีที่ 1  กำลังอ่านหนังสือ  นายโยชิโกะช่างล้างรูปกำลังทำงานอย่างสบายใจ     นายเทโกะพกนาฬิกาซึ่งเป็นของขวัญจากลูกชายติดตัวไปทำงานด้วย  ทั้งหมดอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางของตัวเมืองฮิโรชิมา

      ในขณะเดียวกันทหารอเมริกากำลังปรึกษากันว่า จะบอมบ์เป้าหมายที่ใดดี ท่านประธานาธิบดี ส่งข่าวจากทำเนียบขาวมาว่า ต้องเห็นเป้าหมายก่อนจึงจะปล่อยลูกระเบิดได้     นักบินฟังการบรรยายวิธีการปล่อยลูกระเบิด  และวิธีการป้องกันตนเองด้วยความตั้งใจ 

      เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เครื่องบิน B29  อีนูลาเกย์ก็ทะยานขึ้น  ย้อนกลับไปที่ท่านประธานาธิบดี เตรียมที่กล่าวสุนทรพจน์ โดยเว้นชื่อเมืองไว้   เมื่อมั่นใจว่าเป็นเมืองใดแล้วจึงค่อยใส่ชื่อเมืองจะได้ไม่ต้องลบออก

      อีกไม่กี่นาทีเครื่องบินจะถึงเป้าหมายแล้ว  นักบินเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อประกอบระเบิดให้เรียบร้อย        

ระเบิดปรมาณู ถล่ม ฮิโรชิมา 3/4

      เวลา 7.30  น.  เครื่องบินตรวจสภาพอากาศบินอยู่เหนือเมืองฮิโรชิมา  อากาศเหนือเมืองแจ่มใสยิ่งนัก  อีนูลาร์เกย์ได้รับข่าวจากเครื่องบินตรวจสภาพอากาศ  ว่าทัศนวิสัยเยี่ยมเป็นเมืองที่เหมาะแก่การถล่มยิ่ง เหลือระยะทางอีกเพียง  25  ไมล์เท่านั้น

     หนูเรโกะกำลังเตรียมอาหารกลางวัน   นายโยชิโกะ ออกจากห้องล้างฟิล์มไปที่สวน   เวลาอีก 16  นาทีจะถึงเป้าหมาย  นักบินประจำสถานีรบ  เปลี่ยนเป็นระบบการบินอัตโนมัติ  พวกเขาเห็นเป้าหมาย อีกเพียง 90  วินาที

     ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนภัย   นายเทโกะกำลังล้างหน้า    นักบินใส่แว่นป้องกันรังสี และกดปุ่มปล่อยเจ้าหนูน้อย   แสงของการระเบิดเจิดจ้าขึ้น แรงระเบิดสะเทือนไปถึงเครื่องบิน

     ซากสีดำลุกไหม้ขึ้น  กลายเป็นรูปดอกเห็ด ทุกคนในเครื่องบินเงียบแทบไม่ได้หายใจ   นิวเคลียร์ฟิชชั่นทำงานตามหน้าที่ของมัน  เมืองฮิโรชิมาทั้งเมืองอยู่ใต้กองไฟ       

ระเบิดปรมาณู ถล่ม ฮิโรชิมา 4/4

     ควันรูปดอกเห็ดกระจายเหนือเมืองฮิโรชิมา  ตัวเมืองหายไปทั้งเมือง  ไม่มีนักบินคนใดเห็นความหายนะด้านล่าง   ผู้คนเกือบแสนคน  รถยนต์ บ้านเรือน  หายวับไป    หนูเรโกะถูกไฟความร้อนกว่าล้านองศา ละลายหายไปทันที    ระยะทาง 1600  เมตร จากจุดศูนย์กลางระเบิด  นายเทโกะถูกแรงระเบิดกลืนหายไป แต่นาฬิกาไม่เป็นไร ตกอยู่ข้างๆ 

     ท่านประธานาธิบดีกำลังทานอาหารด้วยความอเร็ดอร่อย  ได้รับข้อความแสดงความสำเร็จ  ท่านเขียนลงในช่องว่า เมืองฮิโรชิมา  และเตรียมพร้อมกล่าวสุนทรพจน์

      3  วันถัดมาระเบิดปรมาณูอีกลูกถูกทิ้งที่เมืองนางาซากิ  มีคนตาย  8  หมื่นคน วันที่  14  สิงหาคม  8  วันหลังจากถล่มฮิโรชิมา  ญี่ปุ่นก็ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข  จบสงครามโลกครั้งที่ 2  อย่างเจ็บปวด  และทิ้งความเละเทะไว้ในประวัติศาสตร์ของโลก        

 

บทความเพิ่มเติม

1. "นิวเคลียร์ฟิวชั่น" ความฝันใกล้เป็นจริง โดย ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์   คลิกค่ะ

2. นาโนโนเบล ตอนที่ 1 โดย ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ   ตอนที่ 2

3. สถิติรางวัลโนเบลในแวดวงนิวเคลียร์  คลิกค่ะ

4. ศัพทานุกรม นิวเคลียร์ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

5.

เสียงจากพระเจ้า

นักวิทยาศาสตร์จำลองเสียงอนุภาคฮิกกส์หรืออนุภาคพระเจ้า ซึ่งจะเป็นอีกวิธีในการค้นหาอนุภาคซึ่งเป็นที่มาของมวลในเอกภพนี้ (บีบีซีนิวส์)

  •  เสียงของอนุภาคพระเจ้าเสียงที่ 1   What energy from the Higgs Bosons Particles may sound like  คลิกค่ะ

  • เสียงของอนุภาคพระเจ้าเสียงที่ 2   What the Higgs particles Harmonics signature  may sound like  คลิกค่ะ

  • เสียงของอนุภาคพระเจ้าเสียงที่ 3   How an energy and decaying Higgs Particle  may sound like  คลิกค่ะ

        นักวิทยาศาสตร์จำลองเสียงอนุภาค “ฮิกกส์โบซอน” ที่สร้างขึ้นจากเครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวิธีการให้นักฟิสิกส์ของเซิร์น ได้ “ฟังเสียงข้อมูล” เพื่อค้นหาอนุภาคพระเจ้า เมื่อตรวจพบสัญญาณเสียงเช่นเดียวกัน  คลิกค่ะ

6.

7.ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

8. โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)   ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  คลิกครับ

9. เสถียรภาพนิวเคลียร์

10. นิวตริโน : อนุภาคมายา

11. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุ่นระเบิด      เหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดเมื่อ 20 ปีก่อน

12. จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  คลิกครับ

13. Nuclear Technology คลิกค่ะ

14. Edward Teller บิดาของระเบิดไฮโดรเจน

15. ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม

16. Radioactive Dating Game   Atomic Interactions

17. แสงเลเซอร์ทำงานกันอย่างไร

18. ว้าว! กล้องความเร็วสูงจับภาพขณะ “โฟตอน” วิ่งในขวด

19. เราอาจจะเจอ “ฮิกก์ส”

20. นักฟิสิกส์ค่อนข้างมั่นใจเจอ “ฮิกกส์” แล้ว

21. ฮือฮา ประมูล”จดหมายประวัติศาสตร์โลก”ไอน์สไตน์”ปฎิเสธ”อำนาจพระเจ้าเหนือมนุษย์”

22. ถกกับนักฟิสิกส์ เรื่อง"การเดินทางข้ามเวลา"ถกกับนักฟิสิกส์ เรื่อง"การเดินทางข้ามเวลา"

23. Nuclear Bomb Tests

24. ภาพถ่ายหาดูยาก ระเบิดปรมาณูถล่ม 2ฮิโรชิม่า2

25. ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ " ฮิโรชิมา-นางาซากิ นรกบนดิน "

26. 2013: หนึ่งศตวรรษแห่งโลกอะตอมของ Niels Bohr

27. Japan's nuclear "ghost town" tour  (google street view)
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 1
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 2 คู่มือปฏิบัติการ ฟิสิกส์ 2

 

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

เกม online คลายเครียด

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต