ทดสอบความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิต

ข้อสอบแบบจับคู่

จับคู่คำตอบทางขวาให้ตรงกับทางซ้าย

วัตถุต่างๆ เช่นพลาสติก แพร ขนสัตว์
มีประจุบวกและลบในตัวอยู่แล้วแต่จำนวนเท่ากัน
จึงไม่แสดงอำนาจไฟฟ้าออกมา เราเรียกวัตถุนั้นว่าอย่างไร
เมื่อใด วัตถุมีประจุไม่เท่ากัน
จะแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมาภายนอก
เราเรียกวัตถุนั้นว่าอย่างไร.พลาสติกชนิด P.V.C (Poly vinyl chloride)
เมื่อถูกับขนสัตว์ จะแสดงประจุอะไรเอาแท่ง Perspex ถูด้วยขนสัตว์
จะแสดงประจุอะไรประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อใกล้กันจะเกิดผลอย่างไรประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน เมื่อใกล้กันจะมีผลอย่างไร