การไฟฟ้านครหลวงยินดีให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน   หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัย หรือ
ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่   ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง (Call Center) 1130  หรือ  กองวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง
0-2348-5555 หรือ การไฟฟ้านครหลวงเขตที่อยู่ใกล้สถานที่ใช้ไฟฟ้าของท่าน ดังนี้
การไฟฟ้านครหลวง
เขต
อักษร
/ รหัสเครื่องวัดฯ

ขอใช้บริการไฟฟ้า
07.30 - 15.00 น.

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
24 ชั่วโมง
วัดเลียบ A   B  C  D  E  F  G  H  I
01 02 03  04  05  06 07 08
K  L  M  V  J  G
09 10  11  39  69 75
0-2220-5226 0-2220-5211
คลองเตย N O P R S T U Y
12 13 14 15 16 17 18 24
KT AY LJ
25 32 38
0-2348-5226 0-2348-5211
บางกะปิ SN BK AK BC PK
23 26 33 27 35
0-2725-5226 0-2725-5211
สมุทรปราการ KD BB PM
37 44 55
0-2791-5226 0-2791-5211
มีนบุร น   ศ  ฟ
62 63 67
0-2907-5226 0-2907-5211
บางพลี BP LB ฮ BB
34 36 64 44
0-2769-5226 0-2769-5211
สามเสน ง   ค  จ  ฉ  ช  ซ  ญ
71 73 74 76 81 82 83
ร  ย  ว  ส  ด
84 86 87 88 92
0-2242-5226 0-2242-5211
ธนบุรี W1 WB WA
19 31 70
0-2878-5226 0-2878-5211
บางใหญ ฝ  พ  ข
80  93  94
0-2832-5226 0-2832-5211
ราษฎร์บูรณะ WP
30
0-2877-5226 0-2877-5211
บางขุนเทียน BT BS BN
57 58 59
0-2841-5226 0-2841-5211
ยานนาวา W2 X Z
20 21 22
0-2611-5226 0-2611-5211
นนทบุร อ   ก
79  85
0-2902-5226 0-2902-5211
บางเขน ม   ต
77  78
0-2792-5226 0-2792-5211
ลาดพร้าว
68
0-2725-5397 0-2725-5336
ลาดกระบัง ท  ผ
65  66
0-2907-5397 0-2907-5336
ประเวศ

PK  BC  BP
35  27  34

0-2769-5397 0-2769-5336
บางบัวทอง ป  ฝ  ก  BL
72  80  85  60
0-2832-5397 0-2832-5336

<<ย้อนกลับ  ::  


กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต