ความร้อน

        การศึกษาเรื่องราวของพลังงานรูปหนึ่ง  ได้แก่  ความร้อน  การศึกษาในเรื่องนี้มีเรื่องสำคัญสองเรื่องคือ  ความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน  เพราะความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนนั้นเกี่ยวเนื่องกัน  สสารทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมซึ่งโดยมากอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  เรียกว่า  โมเลกุล  โมเลกุลมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  บางครั้งก็สั่นไปมา  บางครั้งก็หมุน  พลังงานของการสั่น หมุน  หรือเคลื่อนที่นี้  เรารู้สึกเป็นความร้อน  แต่ถ้าพูดถึงสีสีความร้อน  รังสีความร้อนก็คล้ายแสง  รังสีความร้อนเกิดจากการสั่นสะเทือน  หรือการเคลื่อนไหวของอะตอม แต่เรามองไม่เห็นรังสีความร้อน  เมื่อรังสีนี้มากระทบผิวหนัง  เรารู้สึกร้อน  เพราะมันให้พลังงานกับอะตอมของผิวหนัง  ทำให้อะตอมของผิวหนังสั่นเร็วขึ้นเราจึงรู้สึกร้อน  การศึกษาเกี่ยวกับความร้อนของโมเลกุล จึงเกือบคล้ายคลึงกับศึกษากลศาสตร์ ผู้ที่จะศึกษาเรื่องเครื่องยนต์ จะต้องมีความรู้ทั้งกลศาสตร์และความร้อน แต่ถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับการแผ่รังสีความร้อน    ก็ต้องศึกษาเรื่องแสงด้วย  ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  การศึกษาในแขนงต่างๆ  ของฟิสิกส์เกี่ยวข้องกันหมด 

การทำงานของกระบอกรถยนต์ จังหวะ

คลิกดูการทำงานของรถยนต์
 

จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ความหมายของฟิสิกส์

  2. ความร้อน

  3. แสง

  4. เสียง

  5. แม่เหล็กไฟฟ้า

  6. อะตอม

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต