หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

  เวกเตอร์

ภาพประจำสัปดาห์   

        เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ทีมนักสำรวจพยายามจะปีนเข้าไปสำรวจแนวซอกหินของถ้ำแมมมอธอันสุดแสนจะคับแคบและมีการเชื่อมต่อกันเป็น

โครงข่ายสลับซับซ้อน นายริชาร์ด ซอฟท์คือหนึ่งในกลุ่มนักสำรวจของถ้ำแห่งนี้ ในภาพเขากำลังพยายามคลานอยู่ภายในถ้ำเพื่อนำสัมภาระให้ผ่านพ้นช่องเขา หลังจากที่เวลาผ่านไป 12 ชั่วโมงในเส้นทางเขาวงกต และทางน้ำใต้ดินที่เย็นเจี๊ยบคณะนักปีนเขาของซอฟท์ ก็สามารถผ่านซอกเขาซึ่งเป็นซอกเขาเล็กๆ ซอกหนึ่งในหลายๆ ซอกของถ้ำแมมมอธออกไปได้  มีต่อ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

เวกเตอร์

การทดลองเสมือนจริง  เรื่องการบวกเวกเตอร์  

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ

ให้นักศึกษาทดลองบวกเวกเตอร์  โดยกำหนดเวกเตอร์   A  และ  B  ด้วยตนเอง  

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จงหาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที

ก. การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร    ข. การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร

ค. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร  ง.  การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร

 

เวกเตอร์ นิยาม และ การบวก

    ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายธรรมชาติมีหลายชนิด แต่ทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ
1) ปริมาณที่เป็น เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด (Displacement), แรง (Force), ความเร็ว (Velocity) และ ความเร่ง (Acceleration)
และ
2) ปริมาณที่เป็น สเกลาร์ (Scalar) ปริมาณประเภทนี้จะมีเพียงขนาดเท่านั้น เช่น ระยะทาง (Distance) มวล(Mass), อัตราเร็ว (Speed) และความหนาแน่น(Density)

เนื่องจากเวกเตอร์เป็นที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เราอาจใช้เส้นตรงที่มีลูกศร แทนเวกเตอร์ โดยที่ ความยาวของเส้นตรงแทนขนาดของเวกเตอร์ และ ทิศของลูกศรแทนทิศทางของเวกเตอร์ ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้ เส้นตรง OP ที่มีลูกศรกำกับ แทนเวกเตอร์อันหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากับความยาวของ OP และมีทิศจาก O ไปสู่ P6803

คลิกอ่านต่อค่ะ


การแยกแรง

           การแยกปริมาณเวกเตอร์ออกเป็น  เวกเตอร์  ซึ่งเรียกว่า เวกเตอร์องค์ประกอบ  ในแนวตั้งฉากกัน

แรงยก ( ปริมาณเวกเตอร์)   จากโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์  สามารถแยกเป็นสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกมีทิศขึ้นบน  พยุงให้ลอยอยู่ได้ องค์ประกอบที่สองมีทิศไปข้างหน้าทำให้เคลื่อนที่ไปได้  คลิกอ่านต่อครับ


การทดลองเสมือนจริง 

สามเหลี่ยมตรีโกณมิติ sin cos tan

ตรีโกณมิติ

คลิกเข้าไปทดลองครับ    

ตรีโกณ ความหมายตามพจนานุกรมแปลว่า สามเหลี่ยม
ตรีโกณมิติ คือ - คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการคำนวนมุมของสามเหลี่ยม

ความเป็นมา

        เมื่อ 640-546 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ทาเรส (thales)คำนวณหาความสูง ของพีรามิด ในประเทศอียิปต์โดยอาศัยเงา วิธีหนึ่งที่ทาเรสใช้คือ คำนวณความสูงของพีรามิดจากความยาวของเงาของพีรามิด ในขณะที่เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาเอง อีกวิธีหนึ่งที่ทาเรสใช้คำนวณ ความสูงของพีรามิดคือ การเปรียบเทียบความยาวของเงาของพีรามิดกับความยาวของเงาของไม้(ไม้ที่ทราบความยาว ถ้าสมัยนี้ก็คือไม้เมตรนั่นเอง) โดยอาศัยรูปสามเหลี่ยมคล้าย ซึ่งก็คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เรียกว่า แทนเจนต์ (tangent) นั่นเอง


การทดลองเสมือนจริง 

การทดลองเสมือนจริงทฤษฎีของพิธากอรัส 

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ

นักศึกษาลองศึกษาทฤษฎีพิธากอรัส   และอธิบายว่าทำไม   c2 =  a2+ b2

ปีทาโกรัส

จุดเริ่มต้น

เกิด       582  ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos)ประเทศกรีซ (Greece)

สียชีวิต       507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม(Metapontum)

ผลงาน              

-  สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน  (Pytha-gorean Table)

-  ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า     “ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก”

-  สมบัติของแสง และการมองวัตถุ

-  สมบัติของเสียง   คลิกอ่านต่อครับ


การบวกเวกเตอร์ ในระบบ 3 มิติ

การทดลองเสมือน

: คุณจะบวกเวกเตอร์อย่างไร..ระหว่างA และ B

C = A + B = B + A

วิธีใช้:

1. เมาส์คลิกขวา บนบริเวณใดๆแล้วจะได้A

แล้วคลิกอีกครั้งเป็นเวกเตอร์B จะได้เวกเตอร์สีแดงเป็นผลลัพธ์

คลิกเข้าไปทดลองครับ 

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ


การทดลองเสมือนเรื่องการครอสเวกเตอร์

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล

ตัวอย่าง   ในรูปภาพ   เวกเตอร์ A   =   5 i    เวกเตอร์  B  =  5 j       A  x   B   =   25 k  ให้นักศึกษาทดลองครอสเวกเตอร์ในห้องทดลองเสมือนจริง  โดยกำหนดให้  เวกเตอร์  A =  5 i  - 2 j  +  k     เวกเตอร์  B  =   - 3 i  +  j -  7 k   จะได้คำตอบ    A  x  B   = 13 i  + 32 j  - k 

คำถาม     ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์  A   และ  B  ขึ้นมาด้วยตนเอง  และทำการครอสในห้องทดลองเสมือนจริง    วาดภาพที่ได้  พร้อมกับคำนวณประกอบ


เรือใบ

ลากเรือกลับมาไว้ที่มุมล่างซ้ายสุด  โดยมี Boat  direction  90 องศา  ดังรูป

กำหนดค่าความเร็วของกระแสน้ำ (ด้วยตนเอง)  = __________m/s  ความเร็วเรือ      m/s

สังเกตว่าเรือเคลื่อนที่อย่างไร จงอธิบาย   ___________________________________  คลิกเข้าสู่การทดลองครับ  

ถ้าทดลองไม่ได้ให้ download    ไป ลงในเครื่องของท่านก่อนครับ


แบบฝึกหัดกลางเรื่องการบวก ลบ  และการคูณเวกเตอร์  คลิกเข้าสู่แบบฝึกหัด


ส่วนประกอบของเวกเตอร์

คลิกที่รูปภาพเข้าสู่การทดลอง  

วิธีการทดลอง

1. กดปุ่ม  ดูการรวมเวกเตอร์

ตอบคำถามต่อไปนี้

1.  การรวมเวกเตอร์สามารถแยกแกน และ แกน เป็นอิสระจากกันได้หรือไม่   เพราะอะไร

2.  A + B  =  ______    ให้ตอบอยู่ในรูปของแกน x   และ แกน y


Components of a Vector

  คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ


เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

Vector Equation of a Line in Three-Dimensional Space

คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ


Spherical Polar Coordinates

พิกัดทรงกลม


Cartesian Coordinates พิกัดฉากสามมิติ

พิกัดฉากสามมิติ   


การบวกเวกเตอร์

ฝึกการบวกลบเวกเตอร์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


 

การบวกเวกเตอร์

    เลือกลูกศรเวกเตอร์จากในถัง มาบวกลบเล่นกัน ขนาดของไฟล์  57 KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเวกเตอร์


เอกสารการสอน PDF

เวกเตอร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน  16 หน้า ขนาด 720 kb  คลิกครับ


     เวกเตอร์ 2 มิติ     เวกเตอร์ 3 มิติ   การประยุกต์เกี่ยวกับเวกเตอร์  คลิกครับ 


ฟิสิกส์ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2/13 เวกเตอร์

บทที่ 2  เวกเตอร์ 

PDF    ขนาด 580 kb 


ข้อสอบเอนทรานซ์ฟิสิกส์

เวกเตอร์     1   2    3   ของ  อาจารย์ นิรันดร์ สุวรัตน์


เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์

    ทางฟิสิกส์เราสามารถบอกถึงปริมาณของ ตัวแปรต่างๆ  อาทิเช่น แรง, ความเร็ว, อุณหภูมิ, น้ำหนัก หรือความยาว  ได้เป็น 2 ปริมาณคือ

1.  ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantities)  เป็น ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาด  ไม่แสดงถึง ทิศทาง  ได้แก่  มวล (kg, g), เวลา (s) หรือ อุณหภูมิ (K) เป็นต้น     

2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantities) เป็น ปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะ แสดงความหมายได้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น ความเร็ว (m/s), ความเร่ง คลิกครับ

 

แบบฝึกหัดบทที่ 1 เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์

คลิกค่ะ

แผ่นใสการเรียนการสอน

ของ ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 26 แผ่น คลิกครับ


เวกเตอร์

      เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่แสดงด้วยทิศทาง  ท่านจะได้ทราบถึงความหมายของเวกเตอร์  และสเกลาร์  การบวกลบเวกเตอร์  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย  องค์ประกอบของเวกเตอร์  และการคูณเวกเตอร์  ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  จำนวน  18  แผ่น คลิกค่ะ

    ภาพยนตร์เรื่อง  independent day  ภาพยนตร์มีฉากบางตอนสร้างขึ้นภายในคอมพิวเตอร์   ใช้วิธีที่เรียกว่า เวกเตอร์  Graphic     ภาพทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยหลักการทางเวกเตอร์   โดยการเชื่อมจุดขึ้นเป็นเส้น  แต่ละเส้นมีขนาดและทิศทางแน่นอน   ภาพหนึ่งภาพมีเส้นประกอบขึ้นเป็นจำนวนหมื่นๆเส้น ให้นักศึกษาบรรยายภาพนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับวิธีเหล่านี้ 

คลิกตอบค่ะ

 

วีดีโอการศึกษา

 

    วันที่   24  กรกฎาคม  Independence day  ของประเทศอมเริกา  ชมวีดีโอ การทำลายล้างของมนุษย์ต่างดาว   คลิกครับเรื่องโกหกอย่าซีเรียส  (windows media 2.9 MB)

ใช้นิ้วยกเก้าอี้

    นักวิทยาศาสตร์ให้ผู้ร่วมทดลองจำนวน  คน  ใช้นิ้วช่วยกันยกเก้าอี้พร้อมคนนั่งซึ่งมีน้ำหนักกว่า 100  กิโลกรัม   พวกเขาสามารถยกได้สำเร็จ

คำถาม

    อะไรเป็นเคล็ดลับในการทดลองนี้

  1. การสะกดจิต
  2. ภาวะสูญน้ำหนัก
  3. การร่วมแรงร่วมใจกัน

     คำตอบเกี่ยวข้องกับ การบวกเวกเตอร์  น่าสนใจยิ่ง คลิกครับ  ขนาด  5  MB

ดอตเวกเตอร์

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

 
 

กฎของมือขวา ครอสเวกเตอร์ 1

กฎของมือขวา  ครอสเวกเตอร์ 1

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

 

 

กฎของมือขวา ครอสเวกเตอร์ 2

กฎของมือขวา  ครอสเวกเตอร์ 2

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

บวกเวกเตอร์ (หางต่อหัว)

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

 

ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 1

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

 

 

บทความเพิ่มเติม

1. 

    ขณะที่นักบินกำลังนำครื่องบินพาณิชย์ลงรันเวย์  นักบินจะต้องคอยดูหน้าปัดบอกความเร็วทั้งปริมาณและทิศทาง ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์  และเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวิชาฟิสิกส์

2. ควบคุมลูกโป่งสวรรค์ (หลักการของเวกเตอร์แรง)

3. ไข่ไก่รับน้ำหนักลูกโบว์ลิ่ง  (เวกเตอร์แรง)

4. เวกเตอร์ 3 มิติ โดย ผศ.สุชาติ สุภาพ


 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 1
 

 

 

ทดสอบก่อนและหลังเรียน

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

1. เวกเตอร์ 10  ข้อ

2. เวกเตอร์ชุดสอง 20 ข้อ

3. ทดสอบก่อนเรียนฟิสิกส์ จำนวน 100 ข้อ คลิกตรงนี้นะค่ะ 

 

 
 

 

 
   แบบฝึกหัด 1
   แบบฝึกหัด 2
   แบบฝึกหัด 3
   แบบฝึกหัด 4
   แบบฝึกหัด 5
   แบบฝึกหัด 6
   แบบฝึกหัด 7

แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ

 

สมดุล
ยืดหยุ่น

Hamonics motion
Statics fluid
Fluid dynamics

แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ อ. พิศมัย จินันทุยา

 

  คลื่นเสียง

 

แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต