จากแอปเปิลสู่อวกาศ

                ไอแซก นิวตัน  (Isaac  Newton )   เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  (1642-1727)  ที่เห็นลูกแอปเปิลหล่นลงจากต้นแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่เห็นเหตุการณ์นี้  แต่นิวตันเป็นคนแรกที่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้น  เขาเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงเป็นสิ่งที่ทำให้แอปเปิลตกลงสู่พื้นและยังเกิดความคิดขึ้นอีกว่า  แรงโน้มถ่วงเป็นแรงชนิดหนึ่งที่มีอยู่ไม่เพียงแต่บนโลกเท่านั้น   แต่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งจักรวาล  นิวตันได้ทำการศึกษาต่อไป  และพิสูจน์ให้เห็นว่าสมมุติฐานของเขาถูกต้องใน ค.ศ. 1687  โดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลายคนใช้ทฤษฎีของนิวตันทำนายอนาคตของจักรวาล

          นักบินอวกาศอยู่ได้ในอวกาศที่อยู่เหนือพื้นโลก เพราะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก หรือเสมือนกับไม่มีแรงโน้มถ่วงมากระทำ อย่างไรก็ตามแรงโน้มถ่วงในอวกาศไม่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์ มันยังคงออกแรงดึงนักบินอวกาศอยู่ ซึ่งทำให้เขาหรือเธอจะต้องโคจรไปรอบๆโลก

 

จาก  หนังสือพลังงานและแรงนานาชนิด  Neil Ardley  แปล    ปราการเกียรติ  ยังคง  ผู้แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ดึงทุกอย่างลงมาเหมือนกัน

  2. จากแอปเปิลสู่อวกาศ

  3. ตกพร้อมกัน

  4. เหวี่ยงแอปเปิลขึ้นไปในอวกาศ

  5. หมุนแล้วหมุนอีก

  6. แรงดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต