หมุนแล้วหมุนอีก

                วัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดต่างเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งด้วยกันทั้งสิ้น  ซึ่งรวมถึงวัตถุที่อยู่นอกอวกาศ  ดาวเทียม   ดวงจันทร์   ดาวเคราะห์ และดวงดาวต่างๆ  ในขณะที่อะตอมซึ่งเป็นอนุภาคขนาดจิ๋วที่อยู่ในวัตถุทุกชนิดต่างก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา  เช่นเดียวกัน  การเคลื่อนที่ที่เหมือนกันเช่นนี้เรียกว่า การโคจร

                การโคจรคือ  การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือวงรีไปรอบๆ จุดศูนย์กลางเดียวกัน  ดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงดวงจันทร์จะโคจรอยู่รอบโลก  ในขณะที่โลกและดาวเคราะห์อื่นๆ  จะโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล  ส่วนดวงดาวรวมทั้งดวงอาทิตย์จะโคจรไปรอบๆ กลุ่มของดวงดาวที่เรียกว่า ดาราจักร

                อิเล็กตรอนหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นที่อยู่ในอะตอมจะเคลื่อนที่ไปรอบๆนิวเคลียส ( nucleus)  ซึ่งเป็นอนุภาคศูนย์กลางของอะตอม

                ยานอวกาศจะเข้าเทียบกับส่วนใหม่ที่เรียกว่า  ยูนิตี (Unity)  (ส่วนหน้า)   ของสถานีอวกาศสากล  โดยจะใช้เครื่องยนต์ของกระสวยเป็นตัวส่งกำลังให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและสามารถไต่ระดับเข้าสู่วงโคจรของสถานี  

จาก  หนังสือพลังงานและแรงนานาชนิด  Neil Ardley  แปล    ปราการเกียรติ  ยังคง  ผู้แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ดึงทุกอย่างลงมาเหมือนกัน

  2. จากแอปเปิลสู่อวกาศ

  3. ตกพร้อมกัน

  4. เหวี่ยงแอปเปิลขึ้นไปในอวกาศ

  5. หมุนแล้วหมุนอีก

  6. แรงดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต