1. งานทางฟิสิกส์

 

 เมนูหลัก

        ความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน  งานมักจะหมายถึง  การยกของ  ทำสวนครัว  ปรุงอาหาร  ซักเสื้อผ้า  เขียนหนังสือ  หรือทำกิจกรรมใด ๆ  เพื่อรับค่าตอบแทน

        และขณะที่เด็กวิ่งเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่นหรือเล่นแบดมินตัน  หรือตีเทนนิส  โดยทั่วไปถือว่าเป็นการออกกำลังกาย  หรือเป็นการเล่นกีฬา  ไม่ใช่เป็นการทำงาน

แต่ความหมายของงานโดยทั่วไป กับความหมายทางฟิสิกส์แตกต่างกัน  ซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์  คือ  งานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัด  (ระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรง)

        เพราะฉะนั้นตัวอย่างการเล่นกีฬาของเด็ก ๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำงานในทางฟิสิกส์

snowboard_2.gif

คำถาม

1. ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันหรือไม่

2. การแตะลูกฟุตบอลถือว่าเป็นการออกแรงกระทำกับลูกฟุตบอลใช่หรือไม่

3. การเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอล ได้ระยะกระจัดหรือไม่

4. ระยะกระจัด  หมายถึง

5. การเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ถือว่าเกิดงานใช่หรือไม่

6. การยกของเดินขึ้นบันไดถือว่าเกิดงานหรือไม่

7. งานทางฟิสิกส์   หมายถึง

 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น  อาจารย์  1  ระดับ  5
โรงเรียนกงหราพิชากร  จังหวัดพัทลุง

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต