เครื่องจักรไอน้ำ

     ใครก็ตามเมื่อเห็นภาชนะที่ต้มน้ำมีฝาปิดจะทราบดีว่า  พลัง (force)  ภายในภาชนะมีไอน้ำ (water vapor)   พลังนี้สามารถที่จะดันฝาปิดของภาชนะบรรจุน้ำที่มีไอเดือดอยู่นั้นให้เปิดออกได้  ความจริงนี้  ในยุคโบราณกาลไม่มีใครทราบ   จนกระทั่งเมื่อปีแรกของยุคเริ่มใช้คริสต์ศักราช  เฮรอนแห่งอเล็กซานเดีย (Heron  of  Alexandria)  ได้ใช้พลังงานไอน้ำนี้คิดสร้างอะไรขึ้นมาได้อีกหลายอย่าง  แต่กระนั้น  เครื่องจักรไอน้ำก็ยังไม่ถูกคิดประดิษฐ์ขึ้นมา  จนกระทั่งศตวรรษที่ 17  seven   -teenth  century  )   เมื่อผู้คนเข้าใจกฎทางฟิสิกส์  (law of physics)   นั่นแหละ   ต่อมาอีกนานจึงมีการค้นพบเครื่องจักรไอน้ำ

เครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องจักรสุญญากาศ (  Steam engine  or  Vacuum Machine?) 

จากหนังสือเทคโนโลยี   ของชมรมเด็ก   แปลโดย ศ.ดร. ทวีหอมชง

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. เครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องจักรสุญญากาศ

  2. วิวัฒนาการของเครื่องจักรไอน้ำ

  3. เครื่องจักรกลของวัตต์

  4. ครั้งแรกของวัตต์ในการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้

 

วีดีโอการเรียนการสอน

เครื่องจักรไอน้ำ

     การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายพันปี  โดยนายฮีโร่  ลักษณะเป็นกงล้อหมุนด้วยแรงดันไอน้ำ เพื่อถวายเป็นของเล่นของจักรพรรดิ  และไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อื่นๆอีก   ต้องใช้เวลากว่า 2000 ปี  จึงสามารถนำมาใช้งานจริงได้    ปี  1712  นายโทมัส นิวคอแมน ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำประกอบด้วยโซ่  และลูกสูบ  ใช้สำหรับสูบน้ำในเหมือง   ต่อมาได้มีการสร้างเรือกลไฟ   และรถไฟไอน้ำ   คลิกครับ ขนาด 4.6 MB

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต