หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

การสั่นและคลื่นเสียง

ภาพประจำสัปดาห์   

SHOCK  WAVES หรือ ชอร์กเวฟ

          ชอร์กเวฟเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้เท่ากับความเร็วของคลื่นหรือเร็วกว่า  จะเกิดปรากฎการณ์ที่ว่าสันคลื่นไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกไปจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ได้เท่ากับความเร็วของคลื่น   สันคลื่นจะเกิดการซ้อนกัน  เสริมกันกลายเป็นแอมพลิจูดขนาดใหญ่เรียกว่า  ชอร์กเวฟ    และเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่เร็วกว่าคลื่น  สันคลื่นจะฟอร์มตัวเป็นรูปกรวย  โดยมีมุม    =  sin-1(v/u)    อัตราส่วน  u/v  เรียกว่า เลขมัค  (Mach number)     ชอร์กเวฟเกิดขึ้นได้บ่อยมากในสถานการณ์ต่างๆกัน  ดังเช่น  โซนิกบูม  คือ ชอร์กเวฟประเภทหนึ่งของเครื่องบินที่วิ่งเร็วเหนือเสียง    คลื่นที่เกิดหลังเรือเร็วก็เป็นชอร์กเวฟอีกประเภทหนึ่ง    นอกอวกาศก็สามารถจะเกิดชอร์กเวฟได้  อย่างเช่น ลมสุริยะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าชนสนามแม่เหล็กโลก  เป็นต้น

a)  เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของคลื่น  สันคลื่นจะรวมกันอยู่ที่ยอดก่อให้เกิดชอร์กเวฟขึ้น  b)  ชอร์กเวฟเกิดขึ้นได้อีกกรณีหนึ่งเมื่อความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง u  มากกว่าความเร็วของคลื่น v  ในช่วงระยะเวลา หน้าคลื่นจะเคลื่อนที่ได้เป็นระยะ   แต่แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่า คือ         ชอร์กเวฟจะฟอร์มตัวเป็นรูปกรวย  โดยมีมุม  =  sin-1(v/u)   อ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

เสียง

 

    ค ลื่ นเ สี ย ง    

 
              เสียงเกิดจาก การสั่นของวัตถุ เราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการ ดีด สี ตีและเป่า เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่น จะทำให้โมเลกุลอากาศสั่นตามไปด้วยความถี่เท่ากับการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง เกิดเป็นช่วงอัดช่วงยายของโมเลกุลของอากาศ ซึ่งพลังงานของการสั่นจะแผ่ออกไปรอบๆแหล่งกำเนิดเสียง ตรงกลางส่วนอัดและตรงกลางส่วนขยายโมเลกุลอากาศจะไม่มีการเคลื่อนที่(การกระจัดเป็นศูนย์) / แต่ตรงกลางส่วนอัดความดันอากาศจะมากและตรงกลางส่วนขยายความดันอากาศจะน้อยมาก ดังนั้นคลื่นเสียงจึงเป็นคลื่นตามยาวเพราะโมเลกุลของอากาศจะสั่นในทิศเดียวกับทิศที่เสียงเคลื่อนที่ไป ความดังของเสียงจะขึ้นอยู่กับช่วงกว้างของการสั่น(แอมปลิจูด) ถ้าแอมปลิจูดมากเสียงจะดังมาก การเปลี่ยนความดันอากาศนี้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จนถึง หูของ ผู้ฟังทำให้ได้ยินเสียง

รูปแสดงการเกิดคลื่นเสียงจากการสั่นของสายกีต้า เพียง 1 ทิศทาง  

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วเสียง

v source  =   v  sound    (Mach 1  )  จ่อที่กำแพงเสียง

       เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเสียง   (v s  =  v หรือ Mach  1  )   หน้าคลื่นทางขวาจะถูกอัดกันอยู่ทางด้านหน้า เป็นแนวเส้นโค้ง  ทำให้หน้าคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน  ความดันของคลื่นเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย   เรียกว่า คลื่นกระแทก  ( shock wave)   

ภาพบนคือลูกปืนที่วิ่งด้วยความเร็ว Mach 1.01  จะเห็นคลื่นกระแทกเป็นแนวโค้งหน้าลูกปืนอย่างชัดเจน  

   กดที่นี่ครับเพื่ออ่านต่อ

 

ชัค เยเกอร์ มนุษย์ผู้ฝ่ากำแพงเสียง

ประสบอุบัติเหตุ

       เพียง 2 วันก่อนขึ้นบินทดลองฝ่ากำแพงเสียง  ร้อยเอก ชัค เยเกอร์  แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ก็ประสบอุบัติเหตุจากการขี่ม้าจนกระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่  และถูกกระแทกจนเกือบหมดสติ   ตอนเช้าวันที่ 14 ตุลาคม ค.. 1947  ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ  หมอใช้เทปพันรอบตัวเขาเพื่อดามซี่โครงที่หักนั้นไว้ชั่วคราว  แขนขวาของเขาก็ยังปวดจนใช้การไม่ได้  แต่หากเขาปล่อยให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศรู้เรื่องนี้เข้า  การบินทดลองซึ่งเป็นความลับสุดยอดครั้งนี้จะต้องเลื่อนออกไปทันที

     

คลิกครับ

การทดลองเสมือนจริง 

เสียง

ข้อสำคัญ   การทดลองนี้ต้องใช้โปรแกรมShockwave  ถ้าไม่สามารถเห็นภาพได้ต้องดาวโลด  Shockwave   จึงจะสามารถเล่นได้พร้อมทั้งมีเสียงประกอบด้วย

ทฤษฎีเรื่องบีตส์

การเกิดบีตส์ (Beat)   เป็นปรากฎการณ์จากการแทรกสอดของคลื่นเสียง  2  ขบวน   ที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย  และเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันเกิดการรวมคลื่นเป็นคลื่นเดียวกัน  ทำให้แอมพลิจูดเปลี่ยนไป  เป็นผลทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยสลับกันไปด้วยความถี่ค่าหนึ่ง กดที่ภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง   ถ้าทดลองไม่ได้ให้ดาวโลด  shockwave player


เทคโนโลยีที่ใช้ ความรู้เรื่องบีตส์

เครื่องตรวจหาโลหะ

     คุณคงเคยเห็นคนใช้เครื่องตรวจหาโลหะกำลังตรวจหาอะไรบางอย่างตามชายหาด  หรือคุณอาจจะเคยถูกตรวจสอบวัตถุระเบิดก่อนเข้าสนามบิน  ขณะที่ตำรวจใช้เครื่องสแกนหามีด และ อาวุธ ของพวกวัยรุ่นที่เข้าไปดูงานคอนเสิร์ตเป็นต้น  และถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บางครั้งต้องการทราบว่าบริเวณใดมีสายเคเบิล หรือท่อฝังอยู่

เครื่องตรวจหาโลหะที่มีขายอยู่ทั่วไป

     ฟิสิกส์ราชมงคล  จะบอกเล่าเรื่องราว และหลักการของเครื่องตรวจหาโลหะ  พร้อมกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง  ในหน้าถัดไป  อ่านต่อครับ

   ในห้องทดลองนี้  ประกอบด้วยเด็กซนผู้หนึ่ง  กับกระดิ่งอีกอันหนึ่ง  ให้เด็กเป็นผู้สังเกต  ส่วนกระดิ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียง   ทั้งคู่เคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน  แหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่  fs  และความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินเป็น  fo

     กำหนดให้  ทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นบวก  และทางซ้ายเป็นลบ   เริ่มต้นด้วย  vo   =    4.0  m/s  และ    vs  =   10.0   m/s    และ   fs  =   200  Hz   กดปุ่ม  RUN     แหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าผู้สังเกต  ดังนั้นระยะของผู้สังเกตหรือเด็กกับแหล่งกำเนิดเสียงจะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และความถี่ที่ได้ยิน  fo > fs   โดยมี   Df =  fo - fs <  0  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง


ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

วิธีทดลอง

     ในห้องทดลองปรากฎการณ์ดอปเปอร์นี้ คุณสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง   โดยสามารถเห็น และได้ยินเสียง จากการทดลองโดยตรง

ในห้องทดลอง

1.   ใช้เมาส์คลิกที่คน และสามารถเลื่อนไปมาได้

2.   คลิกปุ่ม  Sound  เมื่อต้องการฟังเสียง

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

 


ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

วางจุดแดงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยม แล้วท่านจะได้เห็น ........?  คลิกครับ   

ปรากฎการณ์ doppler

ดูด้วย windows media  คลิกครับ  

 

เสียง

    ทดลองเลื่อนคนฟังไปตามตำแหน่งต่างๆ ของลำโพง  ขนาดของไฟล์  406 KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


ภาพเครื่องบินไอพ่น  F-18  บินผ่านทะลุกำแพงเสียง หรือบินเร็วเหนือเสียง จะเห็นคลื่นกระแทกเกิดขึ้นเป็นแนวกรวยอยู่ทางด้านหลัง   กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ ภาพนี้ถ่ายไว้วันที่  1  กรกฎาคม  1999   

  คลิกตอบครับ

ชมภาพยนตร์เครื่องบินไอพ่นบินที่ความเร็วเท่าเสียง


 •  

  เกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างของคลื่น  ในแผนภาพทางซ้าย ภาพบนเป็นช่องกว้าง  คลื่นที่เคลื่อนผ่านไปเกือบเป็นเส้นตรง  (การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง)  มีเงาชัดเจนข้างหลัที่กีดขวางแต่ละอัน   ในแผนภาพซ้ายมือล่าง  คลื่นกระจายออกหลัผ่านช่องแคบ  ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การเลี้ยวเบน   การเลี้ยวเบนจะเห็นได้ชัดเมื่อช่องมีขนาดเท่ากับความยาวคลื่นของคลื่นที่ผ่านไป   ภาพถ่ายขวามือนี้แสดงให้เห็นคลื่นทะเลผ่านเข้าไปในท่าเรือ  ถ้าสังเกตจะเห็นคลื่นกระจายออกไปในท่าเรือ 

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   

   

  ยินดีต้อนรับสู่...การทดลองเรื่องเสียง

  ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ  

  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  เสียงและการได้ยิน

  นำมาจาก  Modern  compact  physics    ของอาจารย์สำรวย  รังสินธุ์  และ  อาจารย์ คมกฤษณ์   ติณจินดา  ต้องขอขอบคุณมากครับ


  เปิดเครื่องคิดเลข

  คลิกครับ

  ลองฟังเสียงก้อง

      ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเสียงก้องเกิดจากเสียงสะท้อนที่เข้าสู่หูผู้ฟังเป็นเวลาห่างจากเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงน้อยกว่า 0.1 วินาที ความหน่วงของระบบประสาทจะทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียง โดยตรงกับเสียงสะท้อนเป็นเสมือนเสียงที่ต่อเนื่องกัน

     แต่บางครั้งเสียงสะท้อนก็ไม่ได้สะท้อนจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นเพียงครั้งเดียว แต่เกิดการสะท้อนไปมาหลายครั้งก่อนที่จะเข้าสู่หูของเรา ยกตัวอย่างเช่นการพูดในห้องซึ่งมีผนังสี่ด้านเพดาน และพื้น เสียงพูดที่เข้าสู่หูของเราจะเป็นเสียงที่เกิดจากการสะท้อนไปมาในห้องหลายครั้ง จึงทำให้เราได้ยินเสียงก้องยาวนาน แต่หากเสียงสะท้อนไปมาน้อยครั้งเราก็จะได้ยินเสียงก้องสั้นๆ

    ทดลองฟังเสียงก้องข้างล่างนี้จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เสียงเหล่านี้เป็นเสียงพูดในห้องที่มีสมบัติในการเกิดเสียงก้องต่างๆกัน ตั้งแต่ไม่มีเสียงก้อง เสียงก้องสั้น ไปจนถึงเสียงก้องนาน

   • ไม่มีเสียงก้อง RealAudio file (25 KB)  ฟังไม่ได้ให้  setupreal player ก่อนครับ
   • เสียงก้องนาน 0.8 วินาที RealAudio file (30 KB)
   • เสียงก้องนาน 1.5 วินาที RealAudio file (33 KB)
   • เสียงก้องนาน 2.5 วินาที RealAudio file (45 KB)
   • เสียงก้องนาน 5.0 วินาที RealAudio file (71 KB)

   

  คลิกให้ตรงกับตัวโน๊ต (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

  ทดลองเล่นเปียโน (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

   

  Harmonics (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

  ทดลองตีกลอง (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

  เลือกให้ตรงกับจุดสีเหลือง (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

  ทดลองเล่นกีตาร์ bass (ดนตรี)

  คลิกค่ะ

  เล่นไม่ได้ให้ download     มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

  เมื่อเอากระป๋องเปล่า

  หรือหอยสังข์มาจ่อที่หูทำไมจึงได้ยินเสียงหวือหวือ

              ในการไกวชิงช้า  หากออกแรงด้วยจังหวะที่สอดคล้องกับการแกว่งของชิงช้าแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆ  จำนวนครั้งในการแกว่งอย่างอิสระของชิงช้าในเวลาที่แน่นอนเรียกว่า  ความถี่ของชิงช้าหรือความถี่ธรรมชาติ  (natural frequency)  ซึ่งขึ้นอยู่กับความหมายของเชือกหรือโซ่ที่แขวนชิงช้า  แรงที่ช่วยไกวเรียกว่า  แรงขับเคลื่อน  เมื่อความถี่ของแรงขับเคลื่อนเท่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของชิงช้าจะทำให้ชิงช้าแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

              ปรากฏการณ์ที่มีแรงกระทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งด้วยความถี่ค่าหนึ่ง  ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นพอดีเรียกว่า  การสั่นพ้อง (resonance)

    

              ถ้าต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ คลิกครับ

  เครื่องทำความสะอาดระบบอัลตราโซนิก

              เสียงที่เราได้ยินเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทั้งที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  และก๊าชสำหรับอัลตราโซนิกนั้น  เป็นการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงมากซึ่งมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน  ความถี่ของอัลตาโซนิกสูงกว่า  20,000  รอบ/วินาที  (เฮิรตซ์)  การทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกนิยมใช้กันมากในอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงและอุปกรณ์ที่มีความไวมาก  วัตถุที่สามารถนำมาทำความสะอาดด้วยระบบอัตราโซนิก  อาจมีขนาดใหญ่เท่ากับรถยนต์หรือเล็กเท่ากับเพรชพลอยก็ได้  คลื่นความถี่สูงของอัลตราโซนิกจะทำให้ฝุ่นละอองต่าง ที่เกาะติดกับสิ่งของหลุดออก  โดยไม่ทำให้สิ่งของเหล่านั้นกระทบกระเทือนจนเกิดความเสียหาย  อ่านต่อครับ

  แผ่นใสการเรียนการสอน

   

   

  คลื่นเสียง

  (sound wave)

        ของ อ.สิทธิชัย  ปิ่นกาญจนโรจน์  อธิบายการเกิดเสียง ลักษณะของเสียง  อัตราเร็ว  ความเข้ม ความถี่  และพฤติกรรมของเสียง ในแผ่นใสนี้ ท่านจะได้พบกับปรากฏการณ์ดอปเปอร์  และเสียงดนตรีแบบต่างๆ  จำนวน  41  แผ่น  คลิกค่ะ

   

  วีดีโอการศึกษา

   

   

  ชมภาพยนตร์เครื่องบินไอพ่นบินที่ความเร็วเท่าเสียง

     คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  การบินด้วยความเร็วเสียงเป็นครั้งแรกของโลก  คลิกครับ (windows media 2.3 M)  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  รถที่เร็วกว่าเสียง

     ถูกเรียกว่า เครื่องไอพ่นไร้ปีก    มันคือรถจรวดสีดำ  ที่วิ่งด้วยความเร็ว  763  ไมล์ต่อชั่วโมง   เร็วกว่าเสียง   ความเร็วขนาดนี้ถ้าออกแบบไม่ดี  จะทำให้รถลอยและอาจทำให้คว่ำได้    จึงต้องถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้า   รถที่เห็นใช้เครื่องไอพ่น ของเครื่องบินเจ็ต มีกำลังมากกว่า   55,000  แรงม้า    การทดสอบให้นาย แอนดี้ กรีน  ซึ่งเคยขับเครื่องบินไอพ่น  เป็นผู้ทดสอบเพื่อทำลายสถิติ เขาจะทำได้หรือไม่  คลิกครับ  windows  media   3.7  MB download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  Kittinger  พิชิตความเร็วเสียง

      1960   บอลลูนได้นำนายร้อยเอก คิตติ้งเกอร์ของกองทัพสหรัฐ  ขึ้นสูงเหนือพื้นดินกว่าแสนฟุต   เขามองลงมา และกระโดดออกจากบอลลูน   ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงความเร็วเสียงภายในเวลา  นาที   คลิกครับ (windows media  ขนาด  1.4 MB)  ดูภาพใหญ่ คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

   

    การลดเสียงอึกทึกโดยการหักล้างคลื่น

     การลดเสียงรบกวนแบบเก่า  ที่ใช้ตัวดูดซับเสียง   เช่นวัสดุที่เป็นรูพรุน คลุมแหล่งกำเนิดเสียง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามวิธีนี้เหมาะกับเครื่องกำเนิดเสียงที่มีขนาดเล็ก   แต่สำหรับสถานที่โล่งกว้าง  เช่น สนามบิน ไม่มีทางที่จะทำอย่างนี้ได้เลย   นักวิทยาศาสตร์หัวใสจึงได้ทดลองวิธีการหักล้างคลื่น  ด้วยการใช้คลื่นตรงข้าม เรียกว่า แอนตี้ซาวด์ ผสมเข้ากับคลื่นเสียงเดิม  ทำให้เสียงหายไป  เงียบสนิท  อยากรู้ว่าเขาทำได้อย่างไร  คลิกครับ    ( windows media  3.2 MB) download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  เสียงของแส้

         นักแสดงสบัดแส้ เสียงดังควับๆ  น่าเกรงขามยิ่ง

  คำถาม

       การที่แส้มีเสียงดังเกิดขึ้นจากอะไร

  1.     มันกระทบกับตัวมันเอง

  2.     มันเป็นเรื่องของความเร็วเหนือเสียง

  3.     เป็นเรื่องของการปล่อยกระแสไฟฟ้า

       คำตอบคืออะไร  windows media player  ขนาด  4   Mb  คลิกค่ะ   download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  เสียงที่เปลี่ยนไป

  คำถาม

     ทำไมเสียงของไซเร็นของรถดับเพลิงซึ่งกำลังวิ่งมาจึงเปลี่ยนไป

  1. เพราะเครื่องขยายเสียง
  2. เพราะความถี่ของคลื่นเสียง
  3. เพราะความเร็วของรถ

      คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   คลิกครับ  ขนาด 4.7  MB

  ผลของเทสลาคอยส์ (tesla coil)

     เครื่องเทสล่าคอยส์  สามารถทำอะไรได้บ้าง

  1. สายฟ้าทรงกลม

  2. สายฟ้ามีสีสัน

  3. เสียงดนตรี คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  เสียงจากขวดใส่น้ำ

      เมื่อเคาะไปที่ขวด  ขวดใดจะให้เสียงสูงกว่ากัน คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ไอพ่น f14 ระเบิดกลางอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วมากกว่าเสียง

  คลิกครับ  

  เครื่องดูดฝุ่นกับเสียงดนตรี

     เมื่อนำท่อพลาสติกต่อกับเครื่องดูดฝุ่น  เมื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น จะเกิดเสียงดนตรีขึ้น ฟังดูเองนะค่ะว่าจะไพเราะหรือไม่  คลิกค่ะ 

   

  ภาพการทะลุกำแพงเสียงของไอพ่นแบบต่างๆ

     คลิกครับ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  น้ำข้าวโพดสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง ความถี่ 120 Hz (Cornstarch-at-120hz)

      

   คลิกครับ  

  ไฟเต้นระบำ

      เสียงดนตรีทำให้เปลวไฟสั่นสะเทือนตามเสียงได้  ทดลองตีกลอง  ตีฆ้องเล็ก ตีฆ้องใหญ่  และร้องเพลง  ปรากฎนี้เรียกว่าเสียงก้อง  หรือปรากฎการณ์ความถี่ธรรมชาติ  ยังมีปรากฎการณ์แบบนี้อีกหลายอย่าง น่าสนใจทั้งสิ้น  คลิกค่ะ download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  เสียงของคลื่น (visual sound waves)

   

   

  รูปแบบของเสียง

       เครื่องออสซิลโลสโคปสามารถวัดการกระเพื่อมของคลื่นเสียงได้  คลิกค่ะ 

   

   

  หลอดเป่าเสียง

       อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  หลอดกาแฟ  กรรไกร  และช้อนเพื่อรีดปลายหลอดให้แบน  ทดลองทำกันได้ คลิกค่ะ 

   

  เสียงดนตรี

      ทำไมเมื่อเราเปลี่ยนความยาวของท่อ  แล้วเสียงดนตรีจึงเปลี่ยนด้วย

  1.เป็นวิธีปกติในการเพิ่มความดัง

  2.ผิวท่อบางลง

  3. เป็นภาพลวงตา          

   

  การแทรกสอดของ Beats

  (interference of sound beats)

  คลิกครับ  

  พลังของเสียง

  คำถาม

     พลังเสียง 155 เดซิเบล สามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นได้

  1. เลนส์แว่นตาแตก

  2. เส้นผมตั้งขึ้น

  3. ใบหน้าเปลี่ยนรูป

      คำตอบคืออะไร   ขนาด 3 MB

   

  เครื่องดนตรีไร้สาย

    โทนเสียงของเทอเรอมีน เกิดขึ้นได้อย่างไร

  1.การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

  2.วงจรไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก

  3.แสงและเงา

      คำตอบคืออะไร   ขนาด 3.9 MB

    ถ้ากัดแท่งไม้ไว้ที่ปากจะสามารถได้ยินเสียงได้  โดยไม่ต้องใช้หูฟัง ในวีดีโอท่านจะได้เห็นคนทดลองได้ยินเสียงเพลงผ่านแท่งไม้ โดยไม่ต้องผ่านรูหู   คลิกชมวีดีโอค่ะ   

   

  กระแทกแก้วไวน์ให้แตกโดยใช้คลื่นเสียง

   (Breaking-a-wine-glass-using-sound)

    คลิกครับ  

  Sound - Trombone

  คลิกครับ  

   

  ดนตรีแก้วในโลกมืด

     นักดนตรีตาบอดเล่นดนตรีบนถ้วยแก้ว  ได้อย่างน่าประหลาดใจมาก  ท่านจะได้ฟังเสียงเพลง "แก้วกัลยา" ที่ไพเราะ คลิกครับ

   

   

  เสียงดนตรี

  คำถาม

      ทำไมเมื่อเราเปลี่ยนความยาวของท่อ  แล้วเสียงดนตรีจึงเปลี่ยนด้วย

  1. เป็นวิธีปกติในการเพิ่มความดัง
  2. ผิวท่อบางลง
  3. เป็นภาพลวงตา

            

   
  เสียงดนตรีในยุคสงคราม

      ย้อนยุคสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 การแต่งตัวของผู้หญิงจะใส่กระโปรงคลุมถึงเข่า  ใส่หมวก  เวลาเต้นตามจังหวะของดนตรี เนิบนาบ น่ารักดี  คลิกครับ   download จากฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  เสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่

        นำโทรศัพท์ไปไว้ในครอบแก้ว เมื่อดูดอากาศในครอบแก้วจนหมด  เมื่อโทรจากภายนอกเข้าไปในเครื่อง จะเกิดอะไรขึ้น..... คลิกค่ะ 

  โต้คลื่นนิ่ง

        คลิกครับ   

  ฟองเบียร์

  คำถาม

     การเกิดของฟองเบียร์มีสาเหตุมาจากอะไร

  1. คลื่นเสียง
  2. คุณภาพของเบียร์
  3. การรวมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

      คำตอบคืออะไร    ขนาด 3.2 MB

  วีดีโอ เรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  ของกรมสามัญศึกษา มีทั้งหมด 4  ตอน

  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 1/4

  ปรากฎการณ์ประหลาด

       เมื่อรถหวอเปิดไซเรน  และวิ่งเข้าผ่านตัวท่าน ขณะทิ่วิ่งเข้าหาเสียงจะแหลมขึ้น  แต่เมื่อผ่านไปเสียงจะทุ้มลง  ท่านจะได้เห็นคุณครูในชั้นเรียน แสดงปรากฏการณ์ประหลาดนี้บนถาดคลื่นให้เห็นกันจะๆ  ขนาด 1.5  MB คลิกครับ   

   

  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 2/4

  ความถี่ที่ผู้ฟังสังเกตได้

       การคำนวณหาค่าความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไป   ในกรณีที่ผู้ฟังวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง จะเหมือนหรือต่างกับกรณีที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้ฟังอย่างไร ขนาด 1.5  MB คลิกครับ   

  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 3/4

  ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง

      ประโยชน์ของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   ตัวอย่างเช่น  การวัดอัตราการไหลของเลือดในร่างกาย  โดยใช้ความถี่ของเสียงในช่วงอัลตร้าซาวด์     ขนาด 1.8  MB คลิกครับ 

   

  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 4/4

  จักรวาลกำลังขยายตัว

       เครื่องมือนี้จะทำให้ท่านจะได้ยินเสียงลิ้นหัวใจตีบ   ใช้วัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กที่อยู่ในครรภ์   และตรวจตำแหน่งของสายรก    ดอปเพลอร์ที่เกิดกับแสงแตกต่างกับเสียงอย่างไร   นักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของแสงสรุปได้ว่า  จักรวาลกำลังขยายตัว  ในวีดีโอตอนนี้ท่านจะได้เห็นการเกิด  Redshift   และ Blueshift ด้วย  ขนาด 3.18  MB คลิกครับ   

   

  ดูหยดน้ำเต้นระบำตามเสียง  คลิกค่ะ

   

        ในภาพเป็นการยกหยดน้ำด้วยเสียงอัลตร้าโซนิก   เครื่องกำเนิดเสียงความถี่สูงจะสร้างความถี่เสียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน และสะท้อนจากข้างบนลงข้างล่าง  เมื่อช่องว่างเหมาะสมเกิดเป็นคลื่นนิ่งขึ้น  ยกหยดน้ำอยู่ในบริเวณที่เป็นโนด  คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  ภาพที่เกิดจากเสียง

     ถ้าสั่นทรายด้วยคลื่นเสียงจะสามารถสร้างรูปภาพได้ ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นการเต้นระบำของหยดน้ำ และการแตกของสบู่ที่เกิดจากคลื่นเสียง คลิกครับ  

   

  การบรรเลงเพลงด้วยมือถือ

      สาวใหญ่ชาวเกาหลี บรรเลงเพลงโดยใช้นิ้วกดมือถือคนละทีสองที เป็นเสียงที่ฟังเป็นทำนองเพลงได้เหมือนกัน

  คลิกค่ะ  

  เพลง Hardrock กับทารก

         เพลงฮาร์ดร็อก ใช้ปลอบทารกทื่ร้องไห้ ให้เงียบลงได้ผลดี  มีข้อแม้ว่า ต้องอายุน้อยกว่า 2 เดือน  ถ้ามากกว่านี้ ร้องไห้คลอเสียงเพลงเลยค่ะ   คลิกนะค่ะ  

  เสียงลำโพงเปิดทีวี

     ถ้าหันหน้าลำโพงชนกันสามารถเปิดทีวีได้   แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานทางไฟฟ้าได้ คลิกค่ะ  

   

   

  เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

  มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

  คลื่นเสียง และปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ (Sound waves & Doppler Shift)

   คลิกครับ    

   

   

     แบบฝึกหัด 1
     แบบฝึกหัด 2
     แบบฝึกหัด 3
     แบบฝึกหัด 4
     แบบฝึกหัด 5
     แบบฝึกหัด 6
     แบบฝึกหัด 7

  แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ

  ทดสอบก่อนและหลังเรียน

   

   

  (วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

   

  1. เสียง   3ข้อ

  2. ทดสอบหลังเรียน ฟิสิกส์ 1 คลิกตรงนี้ค่ะ จำนวน 100 ข้อ

   

   

  เกมออนไลน์คลายเครียด

  เกมรู้จักเครื่องดนตรี

  คลิกครับ  

   

  บทความเพิ่มเติม

  1. แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์

  เสียง 1  คลิกค่ะ

  เสียง 2  คลิกค่ะ

  เสียง 3  คลิกค่ะ

  เสียง 4  คลิกค่ะ

  เสียง 5  คลิกค่ะ

  2. แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม   เสียง   คลิกค่ะ

  3. เสียงมาถึงตัวคุณได้อย่างไร  เสียงภาษาอังกฤษ มีคำบรรยาย

   คลิกค่ะ 

  4. คลื่นกระแทก (Shockwave)  คลิกค่ะ 

  5. เสียงอึกทึก  คลิกค่ะ  

  6. เสืยง(Acoustic) จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ  คลิกค่ะ

  7.

  คลิกค่ะ

  ของ อ.สุชาติ แซ่เฮง

  8. คลื่นเสียง

  9. ทำแก้วไวน์แตกด้วยเสียงคน

       ทดลองว่า แก้วไวน์สามารถแตกด้วยเสียงมนุษย์ได้หรือไม่  โดยเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงมาร้องต่อหน้าแก้วไวน์ มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นเสียงที่มีลักษณะโทนคงที่  และมีความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ของแก้วไวน์  เป็นการทดลองที่ผู้ทดลองมีความทรหดอดทนยิ่ง คลิกค่ะ  

  10. เล่นเปียโนด้วยเท้าแม้ไร้แขน   เสียงดังที่เป็นอันตรายกับหู

  11. AERODYNAMIC IN SUPERSONIC

  12. ประดิษฐ์แตรวูวูเซลา

  13. กล้องเสียง (Sound camera)

  14. เราทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้อย่างไร    เครื่องเป่าทำงานอย่างไร   ซอนิกบูมคืออะไร    เราเทียบเสียง เครื่องดนตรีได้อย่างไร
   

  15. เสียง มี 3 ตอน

     การรับรู้เรื่องเสียงเริ่มต้นตั้งแต่ทารกที่อยู่ในครรภ์  เสียงที่ทารกได้ยิน  การเรียนรู้ที่จะพูดของทารก  การเล่นเครื่องดนตรี คลิกครับ  

  16. ความถี่เสียงในย่านที่หนุ่มสาวไม่ชอบ      ปี่สก๊อตกับเสียงสูง

  17. เสียงที่น่ารังเกียจที่สุดในโลก

  18. beatbox  เป็นการทำเสียงดนตรีจากปาก  คลิกครับ

  19. เสียงแห่งรัตติกาล

  20. ปืนอัตราเร็ววัดอัตราเร็วของลูกบอลอย่างไร  (ปรากฎการณ์ Doppler)

  21. เล่นเปียโน  

  22. โซโนแกรมคืออะไร (อัลตร้าซาวด์)

  23. เสียงทำตู้เย็น

  24. เล่นกีต้าร์บนหน้ากูเกิ้ล

  25. ความเร็วเสียง

  การทดลองวัดความเร็วเสียง ที่โลกไม่เคยได้เห็นมาก่อน คลิกค่ะ

   


  คลิกครับ

  26. จะเกิดอะไรขึ้นกับลำแสงสะท้อนบนกระดาษสีดำ   (ความดันของเสียง)

  27. หนูน้อยแพรวาร้องเพลง

  28. เขย่าวัตถุไม่ให้เกิดเสียง

  29. เสียงจากหลอดกาแฟ

  30. เสียง   (คลิป)  เสียงจากแก้วน้ำ  (คลิป)   เครื่องบันทึกเสียงเครื่องแรกของโลก  (คลิป)   เครื่องบิน F5 (เครื่องบินเร็วเหนือเสียง)  (คลิป)

  31. "โซนาร์" เทคโนโลยีตรวจหาวัตถุใต้น้ำ

  32. เสียงสะท้อน

  33. คนเดียวได้ทั้งวง

  34. เสียงกับการสั่นสะเทือน

  35. โซโล่เดี่ยว

  36. Big Piano

  37. กีตาร์  (3 คลิป)

  38. เครื่องเล่นแผ่นเสียง (สิ่งประดิษฐ์จากเรื่องเสียง)

  39. เสียงกุมารทอง

  40. กริฟเพนบินปล่อยโซนิคบูม ชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวเกาะสมุยกระเจิง ร้านมินิมาร์ทกระจกร้าวเป็นทางยาว

  41. สื่อบันทึกเสียง จากสารคดี มีนาคม 2554

  42. เบบี๋ซาวด์ 

   

  43. ระทึก เครื่องบินเร็วกว่าเสียงทัพฟ้าบราซิลบินผ่านอาคารศาลสูง ก่อคลื่นเสียงถล่มกระจกแตกหมด(ชมคลิป)  

   

  44. ทำไมไม่สามารถเห็นลูกกระสุนได้  (ความเร็วเสียง)

   

  45. ฟังเสียงแตงโมสุกด้วยโปรแกรม Tangmochecker  

   

  46. ไม้จิ้มฟันเดินทาง  (เสียง)

  47. แก้วส่งเสียง

  48. เครื่องวัดเสียงหัวใจ    เสียงเดินทางได้อย่างไร    เสียงกับการสั่นสะเทือน

  49. เสียง (3 ตอน)

  50. รูปร่างของเสียง

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

  หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

  คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 1
   

   

   

   

  ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

  A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                          ถ                                       อ   

  นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

  หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

      ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

         บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต