หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ภาพประจำสัปดาห์  

ผูกวัตถุด้วยเชือกและแกว่งให้เป็นวงกลมด้วยความเร็วสม่ำเสมอ  แรงตึงของเส้นเชือกจะดึงวัตถุไม่ให้หลุดออกไป 

แต่ถ้าปล่อยเชือก  จะเกิดอะไรขึ้น อยากทราบ กดที่ ปุ่ม break  ครับ

การทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม  คลิกครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์ราชมงคล

คณิตศาสตร์ราชมงคล

คลิกเข้าไปอ่านครับ

 

ความเร่งสู่ศูนย์กลาง      (Centripental   Accerelation  ;  )    

                วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะเกิตความเร่ง  2 แนว คือ ความเร่งแนวเส้นสัมผัส    และความเร่งในแนวรัศมี หรือความเร่งสู่ศูนย์กลาง    

        - ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่    เช่นวงกลมในแนวราบ จะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเพียงแนวเดียว  

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์  

 

 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 

mushroom_green.gifบทนำ

mushroom_green.gifการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ

mushroom_green.gifคาบเวลา, ความถี่

mushroom_green.gifการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง

mushroom_green.gifความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับคาบเวลา

mushroom_green.gifการเคลื่อนที่แบบกรวยกลม

mushroom_green.gifความเร็วเชิงเส้น , ความเร็วเชิงมุม

mushroom_green.gifการเลี้ยวโค้ง

mushroom_green.gifความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงเส้นกับความเร็วเชิงมุม

mushroom_green.gifการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

mushroom_green.gifความเร่งสู่ศูนย์กลาง

mushroom_green.gifกฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์

mushroom_green.gifแรงสู่ศูนย์กลาง

mushroom_green.gifการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

 
ของ อาจารย์ รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์

 

บทที่ 4

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 สารบัญ

4-2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  
  4-2-1 การเคลื่อนที่บนทางโค้งวงกลม
  4-2-2 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
    ความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่รถเอียงกับอัตราเร็ว
    กรณีที่ 1
    กรณีที่ 2
    กรณีที่ 3
  ตัวอย่าง 4-39 ตัวอย่าง 4-40 ตัวอย่าง 4-41
  ตัวอย่าง 4-42 ตัวอย่าง 4-43    
  4-2-3 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
  4-2-4 อัตราเร็วเชิงมุม
  ตัวอย่าง 4-44 ตัวอย่าง 4-45 ตัวอย่าง 4-46
  ตัวอย่าง 4-47 ตัวอย่าง 4-48 ตัวอย่าง 4-49
  ตัวอย่าง 4-50 ตัวอย่าง 4-51 ตัวอย่าง 4-52
  ตัวอย่าง 4-53 ตัวอย่าง 4-54 ตัวอย่าง 4-55
  ตัวอย่าง 4-56 ตัวอย่าง 4-57 ตัวอย่าง 4-58
  ตัวอย่าง 4-59 ตัวอย่าง 4-60 ตัวอย่าง 4-61
  ตัวอย่าง 4-62 ตัวอย่าง 4-63 ตัวอย่าง 4-64
  ตัวอย่าง 4-65 ตัวอย่าง 4-66 ตัวอย่าง 4-67
  ตัวอย่าง 4-68 ตัวอย่าง 4-69 ตัวอย่าง 4-70
  ตัวอย่าง 4-71        
  4-2-5 การเคลื่อนที่ของวัตถุรอบโลก
  ตัวอย่าง 4-72 ตัวอย่าง 4-73 ตัวอย่าง 4-74
  ตัวอย่าง 4-75 ตัวอย่าง 4-76 ตัวอย่าง 4-77
  ตัวอย่าง 4-78        

         

  

 

 จาก  ฟิสิกส์ ของ ผศ. กีรติ  ลีวัจนกุล และ อ.วลัยรัตน์ ลีวัจนกุล

 

รถไฟเหาะตีลังกา

    ถ้าท่านได้ศึกษาฟิสิกส์  ท่านจะต้องรู้จักเครื่องเล่นมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่ง ชื่อของมันคือ รถไฟเหาะตีลังกา    เพราะการเคลื่อนที่ของมันเป็นไปตามหลักการทางฟิสิกส์ล้วนๆ    อาทิเช่น มวล   ความเร่งโน้มถ่วง  และแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นต้น   ในสวนสนุกขนาดใหญ่เกือบทุกแห่ง  ล้วนแต่มีรถไฟเหาะตีลังกาอยู่ทั้งสิ้น  ทางวิ่งของรถไฟเหาะดูใหญ่โตมโหฬาร   วนไปมาหน้าเวียนหัวยิ่ง  

รถไฟเหาะตัวนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษ  ทางวิ่งยาว  1524  เมตร คือ กิโลเมตรครึ่ง

      ฟิสิกส์ราชมงคล จะเปิดเผยกฎทางฟิสิกส์สำหรับเครื่องเล่นชนิดนี้ ให้ท่านได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ ในหน้าถัดไป   คลิกอ่านต่อครับ


การทดลองเสมือนจริง

คลิกเข้าสู่การทดลองเรื่อง roller coaster

    ขอนำท่าน เข้าสู่ความสนุกสนานตื่นเต้น ไร้ขอบเขตจำกัด   มันคือ  รถเหาะมหาสนุก

    ท่านสามารถออกแบบ รถเหาะมหาสนุกว่าควรจะเป็นลักษณะใด  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความตื่นเต้นสุดๆ  และสามารถปลอดภัยได้ตลอดรอดฝั่ง  โดยรถเหาะไม่หลุดออกไปจากรางเสียก่อน

    เพื่อให้ได้ตามการออกแบบ ท่านจะต้องปรับค่าต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  ปรับความสูงของราง  hill 1  ราง hill 2   ขนาดของราง   ความเร็วเริ่มต้นของรถเหาะ มวล  ความเร่งโน้มถ่วง   และแรงเสียดทานของราง


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม (circular Motion)

 

 

ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง

ขนาดของแรงสู่ศูนย์กลาง

อัตราเร็วเชิงมุม

คาบและความถี่
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
การโคจรของดาวเคราะห์
แบบฝึกหัด

ของทศพล  วงศ์อุดม  และ  นิคม ใจซื่อ


เอกสารการสอน PDF

PDF    ขนาด 370 kb  คลิกค่ะ


 

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

การเคลื่อนทีในแนววงกลม

        แผ่นใส powerpoint  จำนวน  10  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

(circular motion)

    ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง  แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่  ระยะทางเชิงเส้นและเชิงมุม  อัตราเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม  การแกว่งให้เป็นวงกลม  จำนวน  56  แผ่น คลิกค่ะ

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

(circular motion)

    ความเร็วเชิงมุม  ความเร่งสู่ศูนย์กลาง   ความถี่เชิงมุม  การเคลื่อนที่ในระนาบดิ่ง   การเคลื่อนที่ของดาวเทียม   ของ อ.ปิติ  พานิชยุนนท์ จำนวน  33  แผ่น คลิกค่ะ

 

 

วีดีโอการศึกษา

 

โดดอนพา

   ปี  2001   สวนสนุกในญี่ปุ่น   นำเครื่องเล่นโดดอนพาออกมาให้คนได้สนุกสนานเป็นครั้งแรก   ความเร็วของมันสามารถเร่งจาก  ถึง  107  ไมล์ต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาเพียง  1.8  วินาที   ผู้เล่นจะได้รับแรงกระทำมากกว่า  3.5  เท่าของความเร่งโลก   หมายความว่าผู้เล่นที่มีน้ำหนัก   60  กิโลกรัม   จะเพิ่มขึ้นเป็น  200  กิโลกรัมในทันทีทันใด   การเคลื่อนที่ใช้แรงอัดของอากาศ   มันจึงเป็นเครื่องเล่นที่ทำให้เกิดอารมณ์เสียวสุดๆ   คลิกครับ   windows   media   2.8 MB

Geo-stationary orbit.

คลิกครับ

Kepler's laws. The motion of satellites in elliptical orbits.

คลิกครับ

       การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาเป็นทรงกรวย พร้อมตัวอย่างการคำนวณ คลิกครับ ขนาด  200 kb

 

         การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของรถบนพื้นระนาบ

 พร้อมตัวอย่างการคำนวณ  คลิกครับ ขนาด  200 kb

 

 

    การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของรถบนพื้นเอียง พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

คลิกครับ ขนาด  200 kb

รถไฟตีลังกา

      รถไฟเหาะตีลังกาขนาดใหญ่ เรียกว่า G-force   สูงถึง  62  เมตร วิ่งด้วยความเร็ว  120  กิโลเมตรชั่วโมง  นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องชั่งพิเศษ วัดน้ำหนักของตัวเองขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่

คำถาม

     ตำแหน่งใดของรถไฟเหาะที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้จะมีน้ำหนักมากกว่า 300  กิโลกรัม

  1. จุดที่อยู่ต่ำสุด

  2. จุดที่อยู่สูงสุด

  3. จุดเลี้ยววงแหวน

     คำเฉลย ขึ้นอยู่กับท่านเข้าใจหลักฟิสิกส์กลศาสตร์ มากน้อยแค่ไหน  windows media player  ขนาด  5.2   Mb  คลิกครับ

วีดีโอเรื่องรถไฟเหาะตีลังกาชุดนี้มี 8  ตอน

สัตว์ประหลาดแห่งอนาคต 1/8

ิิ     สัตว์ประหลาดตัวนี้  เริ่มสร้างกันตั้งแต่ยุคโบราณ  และสามารถอยู่รอดจนมาถึงยุคไอที   ขนาดของมันใหญ่โตมโหฬารขึ้นทุกๆปี   ไม่ว่าท่านจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่าง  ล้วนแต่ทำให้ท่านหวาดเสียวทั้งสิ้น   คลิกครับ  ขนาด 1.1  MB

 

ที่มาของรถไฟเหาะตีลังกา 2/8

      จากบันทึกประวัติศาสตร์ รถไฟเหาะตีลังกาสร้างขึ้นครั้งแรกในคริสตวรรษที่ 15 ถึง 16  โดยเลียนแบบมาจากกีฬาที่เรียกว่า ภูเขารัสเซียน   ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมโดยผู้เล่นจะเลื่อนไหลลงมาตามที่ลาดชันที่ทำด้วยน้ำแข็งสูงประมาณ 70 ฟุต  

       รถไฟเหาะตีลังการในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงมาตลอดเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแบบสุดเหวี่ยง  ในวีดีโอชุดนี้ท่านจะได้ทราบว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบทั้งความมั่นคง  และความตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน  อย่างไรก็ตามนักออกแบบรถไฟเหาะเชื่อว่า  การนั่งรถไฟเหาะตีลังกานั้นปลอดภัยกว่าการนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเสียอีก    คลิกครับ  ขนาด 4.3  MB

 

ใช้แรงโน้มถ่วงของโลก 3/8

     รถเหาะถูกยกขึ้นด้วยโซ่   และเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุด  ก็จะเลื่อนไหลลงมาด้วยน้ำหนักของตัวมันเอง   ล้อของรถถูกออกแบบให้เลื่อนอยู่บนรางได้อย่างปลอดภัย  แม้จะอยู่ในสภาพหกคะเมนตีลังกาก็ไม่ตกร่วงลงมา  

     แรงส่งของรถไฟเหาะตีลังกา ใช้หลักการส่งแบบเดียวกับเครื่องบินเจ็ต     ช่วยเร่งให้รถไฟเหาะวิ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น    และยังมีเบรกเรียงอยูี่่ตามรางช่วยหยุดรถไม่่ให้พุ่งทะลุออกนอกราง  ในวีดีโอมีภาพหวานแหวว  แสดงพิธีการแต่งงานบนรถไฟเหาะให้ได้ชมด้วย    คลิกครับ  ขนาด 3  MB

ท้าทายค่า g  4/8

     มีของเล่นหลายอย่างบนพื้นผิวโลกใบนี้ ที่เสี่ยงกับความตาย อาทิเช่น   การกระโดดแบบบันจี้   และการดิ่งพสุธาเป็นต้น   แต่ทั้งหมดยังไม่สามารถสร้างค่า ได้ถึง  4 เท่่าเหมือนกับรถไฟเหาะ  โดยปกติมนุษย์สามารถทนแรง  ได้ถีึง  6 g   แต่ถ้าถึง 10 อาจถึงตายหรือคางเหลืองได้    คลิกครับ  ขนาด 5.2  MB

นักล่า g    5/8

     คนที่ชอบความเสี่ยง  จะท้าทายกับแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักที่มีขนาดสูงมากๆ   มีเครื่องเล่นรถไฟเหาะหลายแห่งในโลกทีสามารถค่า g สูง   ยิ่งค่า สูงมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้หัวใจของท่านเต้นแรงขึ้นเท่านั้น    คลิกครับ  ขนาด 4.2  MB

 

วัสดุที่ใช้ทำ   6/8

     รถไฟเหาะตีลังกายุคแรก ใช้ไม้ทำ เสียงที่ล้อบดอยู่บนไม้เป็นเสียงที่น่าระทึกใจยิ่ง  แม้ในยุคไอที ก็ยังมีรถไฟเหาะหลายแห่งที่ยังใช้ไม้ทำอยู่  เพราะผู้เล่นบอกว่าชอบเสียงมาก  เมื่อมีการใช้เหล็กมาแทน การใช้ไม้ก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลง   เพราะโครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรงและน่าเชื่อถือมากกว่า  และทำให้โครงสร้างสลับซับซ้อนได้มาก เช่น วกกลับ 360 องศา  เป็นต้น  รถไฟเหาะที่ทำด้วยเหล็กสร้างขึ้นครั้งแรกที่สวนสนุกดิสนีย์ ปี  1959   ในวีดีโอท่านจะได้ชม เด็กชั้นประถมทดลองรับประทานอาหารบนรถไฟเหาะตีลังกา (น่ารักดี)   คลิกครับ  ขนาด 6.61  MB

 

คนที่ชอบและกลัว   7/8

    รถไฟเหาะที่ทั้งคนชอบและกลัว โดยมีเหตุผลสารพัด  

     การซ่อมบำรุงเครื่องเล่นไม่ว่าจะทำด้วยไม้หรือเหล็ก  ต้องทำเป็นประจำ  เพื่อความมั่นใจในการเล่น   ตัวรถต้องถูกตรวจสอบทุกเช้า   คลิกครับ  ขนาด  5.8  MB

ขีดจำกัดของความเร็ว   8/8

   เครื่องเล่นสมัยใหม่  มีความเร็วเำพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จนเกิดคำถามขึ้นมาว่า  เราจะไปจบที่ความเร็วใด  รถไฟเหาะผ่านทั้งยุคเสื่อมและเจริญรุ่งเรือง  เกมเสมือนจริงทำให้ผู้เล่นไม่ต้องนั่งรถไฟเหาะจริงอีกต่อไปแล้ว แต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะจริงๆได้   อนาคตรถไฟเหาะจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   คลิกครับ  ขนาด 6.4  MB

ทดสอบก่อนและหลังเรียน

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ก่อนเรียน 10 ข้อ

2. หลังเรียน  10  ข้อ

เปิดเครื่องคิดเลข

คลิกครับ

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

     หาแกนของหลอดด้ายมา  ใช้เส้นด้ายยาว L คล้องกับแกนหลอด ผูกปลายทั้งสองข้างกับที่หนีบกระดาษข้างละ 10  อัน เหวี่ยงคลิบหนีบกระดาษดังรูป   จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง เป็นฟังกัชั่นกับ  และ  โดยที่  L  =  (r+d)

 
กระดานฟิสิกส์ราชมงคล

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

เกมออนไลน์คลายเครียด

คลิกที่รูปภาพครับ

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต