หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

100 ปี ทฤษฎี ควอนตัม
กำเนิด พัฒนาการ

และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์

    "ผลิตภัณฑ์หลักของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับความเข้าใจ ของมนุษย์เกี่ยวกับ ทฤษฎีควอนตัม"ดร.ลีออน เลเดอร์แมน,นักฟิสิกศ์รางวัลโนเบล วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) คือ เมื่อ 10 ปีที่แล้วพอดิบพอดีที่ ทฤษฎีควอนตัม
(quantum theory) และ ฟิสิกส์ยุคใหม่ (modern physics) ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนั่นเอง

กำเนิด และพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม

    ทฤษฎีควอนตัมเป็นระบบความรู้ และแนวคิดที่ทันสมัยที่สุ และได้รับการตรวจสอบอย่างกว้างขวางที่สุดของมนุษย์เราเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของอนุภาค ในระดับอะตอม และเล็กกว่าอะตอม รวมทั้งอันตรกิริยาของอนุภาคดังกล่าวกับพลังงานในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่หลากหลาย ตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีนี้ ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างของอะตอม พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า รวมทั้งการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอะตอมเมื่อถูกกระตุ้น เป็นต้น
      เมื่อเรานำ ทฤษฎีควอนตัม ร่วมกับทฤษฎีอื่นๆ (เช่น กลศาสตร์เชิงสถิติเทอร์โมไดนามิกส์ และทฤษฎีสัมพัทธภาพ) ไปประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เราสามารถ ศึกษาระบบทางกายภาพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมทางไฟฟ้าของตัวนำฉนวน และสารกึ่งตัวนำ สมบัติทางความร้อนของสสาร กลไกทางดาราฟิสิกส์ในวงจรชีวิตของดาวฤกษ์ หรือแม้แต่สภาวะทางกายภาพของเอกภพ ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" บิ้กแบง เป็นต้น ประวัติการกำเนิดและการพัฒนา ของทฤษฎีควอนตัมค่อนข้างซับซ้อนและยาวนาน แต่ถ้าหากจะให้แบ่งเป็นช่วงสำคัญๆก็อาจแบ่งได้เป็น 4 ช่วงใหญ่ คือ ฟิสิกส์ก่อนยุคควอนตัม, ทฤษฎีควอนตัมยุคเก่า, กลศาสตร์ควอนตัม และสุดท้ายคือ ทฤษฎีสนามควอนตัม

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

  1. กำเนิด และพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม

  2. ฟิสิกส์ยุคก่อนควอนตัม

  3. แพลงค์ ผู้ให้กำเนิดสมมติฐานควอนตัม

  4. บอห์ร กับ แบบจำลองอะตอมอันลือชื่อ

  5. กำเนิดกลศาสตร์เมทริกซ์

  6. ทฤษฎีควอนตัมสำหรับอิเล็กตรอนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

วีดีโอการเรียนการสอน

การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
ความเสถียรภาพของลูกข่าง
ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา