หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

กำเนิดทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีควอนตัมยุคเก่า

       ในกรณีของการเกิดทฤษฎีควอนตัมนั้น เรื่องที่ทำให้นักฟิสิกส์ต้องขบคิดกันอย่างหนักก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการแผ่รังสีของ วัตถุดำ (blackbody radiation)
ขอขยายความเกี่ยวกับเจ้า "วัตถุดำ" ที่ว่านี้สักหน่อย วัตถุดำจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีสีดำ แต่เป็นวัตถุในอุดมคติ ที่สามารถดูดกลืนหรือปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ในทุกช่วงของความยาวคลื่น ซึ่งในทางปฏิบัติวัตถุบางอย่างสามารถประพฤติตัวได้ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่ว่านี้ เช่น กล่องซึ่งผนังมีช่องเปิดเล็กๆ ซึ่งถ้าหากมี คลื่นแม่เหล็กหลุดลอดเข้าไป คลื่นนั้นก็จะสะท้อนไปมาในกล่อง หรือถูกดูดกลืนโดยผนังด้านในของกล่อง ทำให้เล็ดลอดออกมาได้ยาก ผิวภายในของกล่องที่ว่า นี้จึงเปรียบได้กับวัตถุดำนั่นเอง หรือ ในทางดาราศาสตร์ก็อาจถือว่าดาวฤกษ์ประพฤติตัวเหมือนวัตถุดำได้เช่นกันนักฟิสิกส์ในยุคนั้นก็พยายาม ใช้ความรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ เทอร์โมไดนามิกส์(เกี่ยวกับรังสี) มาใช้อธิบายลักษณะการแผ่รังสีของวัตถุดำ ซึ่งในการทดลองจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นกล่องที่มีผนังมีช่องเปิดเล็กๆ ผลปรากฏว่า ล้มเหลว เพราะทฤษฎีของฟิสิกส์ยุคเก่าให้ผลทำนายที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ได้

แพลงค์ ผู้ให้กำเนิดสมมติฐานควอนตัม

      
ในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1900 แมกซ์ แพลงค์ ได้ทำให้วงการฟิสิกส์ตื่นตะลึง ด้วยการเสนอสมมติฐานที่แหวกแนว 2 ข้อว่า
      1. อะตอมหรือตัวสั่นที่ผนังภายในของกล่อง สามารถสั่นได้ที่เฉพาะบางค่าของพลังงาน E เท่านั้น ตามความสัมพันธ์ E=nhf โดยที่ f คือ ความถี่ของตัวสั่นหรืออะตอมที่ผนัง, h เป็นค่าคงที่ของแพลงค์ เท่ากับ 6.6262 *10-34 J.sec และ n เป็นจำนวนเต็ม (ซึ่งต่อมาเรียกว่า เลขควอนตัม หรือ quantum number)
      2. พลังงานที่ตัวสั่นส่งออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีได้เฉพาะบางค่าเมื่อตัวสั่นลดพลังงานจากค่าn อีกค่าหนึ่ง( ที่น้อยกว่า )นั่นคือ พลังงานที่คลื่นสามารถแลกเปลี่ยนกับผนังได้ เท่ากับ E = (n) hf โดยที่n = nl - n2 และ nl มากกว่า n2 แต่ตัวแพลงค์เอก็ยังมีความขัดข้องใจ คือ แม้ว่าผลการทำนายจากสมมติฐาน ของเขาจะสอดรับกับผลการทดลองอย่าง งดงาม แต่ (ในยุคนั้น) เหตุผลที่ให้ไว้นั้นรับได้ยากเสียจริงๆ แพลงค์ยังได้กล่าวในภายหลังว่าสมมติฐานที่เขาเสนอไปนั้นเป็น " การกระทำเนื่องจากจนตรอกแล้ว "

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

  1. กำเนิด และพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม

  2. ฟิสิกส์ยุคก่อนควอนตัม

  3. แพลงค์ ผู้ให้กำเนิดสมมติฐานควอนตัม

  4. บอห์ร กับ แบบจำลองอะตอมอันลือชื่อ

  5. กำเนิดกลศาสตร์เมทริกซ์

  6. ทฤษฎีควอนตัมสำหรับอิเล็กตรอนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

วีดีโอการเรียนการสอน

การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
ความเสถียรภาพของลูกข่าง
ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา