การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาฟิสิกส์
DSC00002.JPG
ผู้เข้าแข่งขันช่วงเช้า
DSC00003.JPG
ผู้เข้าแข่งขันช่วงเช้า
DSC00006.JPG
ผู้เข้าแข่งขันช่วงเช้า
DSC00007.JPG
ผูเข้าแข่งขันช่วงเช้า
DSC00009.JPG
คิดกันใหญ่
DSC00010.JPG
ป้ายยี่ห้อ
DSC00012.JPG
หน้าดำค่ำเคร่ง
DSC00013.JPG
หน้าดำค่ำเคร่ง
DSC00021.JPG
หน้าเวที
DSC00022.JPG
หน้าเวที
DSC00023.JPG
หน้าเวที
DSC00024.JPG
ผู้ควบคุมรายการ
DSC00025.JPG
ปรึกษากันใหญ่
DSC00026.JPG
จะเอาอย่างไงกัน
DSC00027.JPG
หมดเวลาแล้ว
DSC00028.JPG
คนเก่ง
DSC00029.JPG
คณะกรรมการ
DSC00030.JPG
รางวัลที่ 1
DSC00031.JPG
รางวัลที่ 2
DSC00032.JPG
รางวัลที่ 3
DSC00033.JPG
รางวัลปลอบใจ
DSC00035.JPG
รางวัลปลอบใจ
DSC00036.JPG
รางวัลปลอบใจ
DSC00037.JPG
รางวัลปลอบใจ
DSC00038.JPG
รางวัลปลอบใจ